MENÜ

Ez az oldal elsősorban asztrológiai fényszögekkel foglalkozik, de más asztrológiai témákat is tárgyal.
Nézd meg a másik oldalam is.
http://asztrologia.freewb.hu/

Az oldal folyamatos feltöltés alatt áll.
Az oldalon található fényképek már nem nagyíthatók egyetlen kattintással olvasható méretűre, ezért ha érdekelnek, úgy tudod elolvasni őket,  ha lemented őket a gépedre, és kinagyítod azokat.
 

NAP TRIGONOK:

Nap - Hold trigon

 

Nap-Mars trigon

Ez a trigon bátorságot, akaraterőt, vezetői képességeket határozottságot kölcsönöz az egyénnek. Férfiak számára előnyösebb, mert ez tradícionálisan férfias attribútum, becsvágyat és önbizalmat ad. 

Ezzel az aspektussal gyakran jelentős testi erő és kitartás jár együtt. Az egyén általában nagy energiával és kitartással rendelkezik, és előszeretettel sportol, és általában szereti a testi igénybevételt. A trigonaspektus ellenére versenyek esetén inkább a saját teljesítménye érdekli, mint a másoké. 
Ezeknek az embereknek fontos a tisztesség és a becsület. Nem sajnálja a fáradságot, hogy bármilyen nehéz feladatba belevágjon a barátaival. Gyakorlati tapasztalatai , és az a jó szokása hogy erejét kopnstruktívan használja, lehetővé teszi számára hogy nehéz ügyeket oldjon meg. 
Ezek az emberek képesek a teoretikus tudásuk praktikus felhasználására. 
Ennek az aspektusnak erős tűztermészete van, ami megfelel a tüzes jeleknek, mert a Nap az Oroszlánban uralkodik, és a Kosban növekszik, a Mars a Kosban uralkodik, és ennek az aspektusnak van egy kombinált Oroszlán-Nyilas természete. Ebben az állásban a Mars a Nap jobbkeze, amelyben a Nap erőpotenciálja alkotó, inspiráló módon nyilvánul meg. Ezek az emberek ezért konstruktív módon enthuziasztikusak. 

 Nap-Jupiter trigon

A Nap Jupiter trigon azt mutatja, hogy a kozmoszról a jelenben mindent tudó Jupiter, és az Ént jelölő Nap összhangban áll, az Énnek a jupiteri erők szabadon hozzáférhetőek. Ez egy nagyon-nagyon jó aspektus.

A Nap az Oroszlánban uralkodik és a Kosban növekszik, ezért ez a trigon egy hasonló lángoló tűzszerű minőségű aspektust jelent, mint a Nap Mars trigon. A Jupiter a az Oroszlánban uralkodik, és ezért ennek a trigonnak egy kombinált Oroszlán-Nyilas hatást kölcsönöz.

Ezzel az aspektussal az ötödik és a kilencedik ház is különösen hangsúlyos lesz.  Az enthuziasztikus, lelkes, optimista, spontán tulajdonságai ennek a trigonnak ezért vallásos, filozofikus, törvényi és szociális keretek között nyilvánulnak meg, nem úgy mint a Nap Mars trigoné, amely elsősorban inkább személyes területeket, személyes fizikai aktivitást érint. Ettől a trigontól pozitív és altruisztikus vagy, és ezért könnyen megnyered az embereket és a bizalmukat. És ez ismételten újra és újra szerencsét hoz neked.

Mély spirituális erők rejtekében elégedettséget és önbizalmat sugárzol ki. Sosem lehet téged teljesen legyőzni, és embertársaidnak mindig nagyvonalúan segítesz.

Becsületes vagy, cselekvéseid etikai és vallási alapok irányítják. A prófécia határát súroló képességed van, sokszor előre látod a jövőbeli eseményeket. Sok olyan ember van, aki ilyen aspektussal visszavonultan él a könyveivel és bizalmas barátaival szemlélődő életet él.

Nap trigon Szaturnusz

Azaz a sors és az egyén akarata összhangban vannak.Az asztráltest jól illeszkedik a fizikai testbe, a szülött jól tudja használni, ez egy nagyon fontos dolog.Ez egy nagyon előnyös aspektus.A Nap-Szaturnusz trigon őszinte, becsületes, egyenes, körültekintő, megfontolt, konzervatív.Szervező készség, koncentráltság, fegyelmezettség.Többnyire eléri céljait, amelyekért keményen dolgozik. Nehéz időkben sem szenved hiányt. Türelmes, nem vállal nagy rizikót, többnyire nagy kort megér.

Vigyázat, rossz esetben nagyon lustává válhatsz, mert minden túl könnyen megy.

Nap - Uránusz  trigon

Ez a trigon nagy személyes vonzerő, spirituális megértés, vezetési tehetség és kreativitás. Magasabb szellemi szférákkal állsz összeköttetésben. Tudományos és okkult tehetség. Erős akarat. Jó asztrológusoknak is gyakori aspektusa. Szívesen dolgozol új területeken. Spirituális felfogásod miatt humanitárius beállítottságú vagy.

Nap trigon Neptun

 Érzés természetű trigon. Képes nagyon mélyen együtt érezni embertársaival. Ez az intuitív képesség gyakran festészetben, ábrázoló művészetben, vallásban, zenében, misztikában nyilvánul meg. Másokat vezet. A szülöttnek megvan a tehetsége a mindent átölelő szeretethez, amely felé a személyes, szexuális, és testi megnyilvánulások ezen szülöttben transzcendálnak. Legmagasabb formájában mindazok számára, akik vele kapcsolatba kerülnek, testileg erősödnek, és lelkileg gyógyulnak. Vigyáznia kell, hogy ne váljon álmodozóvá. Lehetnek megérzései a tőzsdei befektetések alakulásával kapcsolatosan. Az a képesség is előfordulhat, hogy jó időben, jó helyen, a jó embernek a jót mondják. A sors alakítja a helyzetet, ő pedig kimondja, amit kell. A Nap-Neptun kapcsolatok rendkívül gyakoriak azoknál, akiknek az életét egy átlagosnál nagyobb, átfogóbb rend irányítja. Ez a hatalmas látomás lehet emberbaráti, politikai vagy művészi, vagy spirituális természetű. A Nap és a Neptun közötti kapcsolat gyakorinak tűnik azok horoszkópjában, akik különösen nyitottak és érdeklődők az élet megfogalmazhatatlan erői iránt. Általában látnoki képességűek. Sajnos azonban gyakran a világosság hiányának központjában nem annyira az egyén külvilággal kapcsolatos látásmódja, mint önmaga érzékelése látszik állni. Gyakran elsodorja az önámítás árja, sokszor hiányzik az Én tiszta tudatossága, valamint a valósághű énkép. Ritkán jellemző a pontos és valósághű önismeret, mert ennél a bolygónál különösen nehezünkre esik tárgyilagosan szemlélni önmagunkat. Szükségünk van mások visszajelzésére, hogy önmagunkról világosabb képet kaphassunk. Minthogy oly kevéssé látunk bele önmagunkba és szándékainkba, sokszor különösen könnyű becsapni bennünket. A szülöttet általában könnyű kihasználni, hiúsága, együttérzése, vagy mindkettő által. Az ilyen ember azonban rendszerint jószívű és érzékeny, valamint gyakran magas spirituális, esztétikai érzék vagy emberbaráti eszmények jellemzik. A fő probléma az, hogy sokszor nem hajlandó meghallani az önmagával kapcsolatos igazságot, akkor sem, ha számára pozitív és kedvező, és így lehet hogy nem kelti életre a benne rejlő alkotó képességeket, hiszen adottságait rendszerint alábecsüli. A Nap-Neptun trigon nagy veszélye: Akinek ilyen trigonja van, azt feltétlenül érdekelni fogják a spirituális dolgok, de nemigen fog tenni is valamit érte. Akiknek Neptunusz trigonjuk van, különösen Nap-Neptunusz trigonjuk, azok mindenféle könyveket olvasnak szellemi dolgokról, a lélek felszabadulásáról, és minden ilyesmiről, de általában csak ülnek a fenekükön, szívják a füvet, és nem csinálnak semmit, például meditációt, vagy egyéb spirituális gyakorlatot. Tudjuk, hogy a Neptunusz jellegű ember azt hiszi el, amit hinni akar, nem érdeklik a tények, egyszerűen elhiszi, amit el akar hinni. Ezért vannak tömve a metafizikai képzések Neptunusz jellegű emberekkel, akik nagyon nyitottak, nagyon intuitívak, és nagyon spirituális beállítottságúak, de sokszor nem képesek különbséget tenni abban, hogy mi igaz, és mi nem, mi használható és mi nem, mert mindent elhisznek, ami jól hangzik. Tehát azt hisznek el, amit el akarnak hinni. A Nap-Neptun trigon tehát vagy egy lusta ember, aki álmodozik, vagy a létező legspirituálisabb ember a földön, Nagy Tanító.

Nap-Plútó trigon

Magasan fejlett koncentráló képesség, akaraterő, valamint a tehetség, az élet minden oldalát megújítani, megreformálni, átformálni. Ha a horoszkóp egyéb faktorai egy magasan fejlett szellemiségre utalnak, akkor adott esetben az emberiség szellemi vezetői közé tartozik. Képes gyorsan áttekinteni egy szituációt, és kitalálni, hogy hol és mikor vetheti be a legcélszerűbben energiáit. Érdekli a meditáció, a jóga,az okklut dolgok,  vagy más rendszerek amelyek szellemi fejlődéshez vezetnek. Gyakori a tisztánlátó képesség, látnokság, és a tiszta intuíció. Ezek az emberek egy majdnem emberfeletti erővel rendelkeznek, önkifejezésük alkotó módon nyilvánul meg, és energikus, tüzes természetű.

Nap trigon Sárkányfej, szextil Sárkányfarok

Nap trigon ascendens szextil descendens

Ez az aspektus vitalitás, önbizalom, életigenlés, optimizmus. Az energiák szinte habzanak, akaraterő is bőven van. Nagyvonalúsága jó kollégákat eredményez.Házassághoz és partnerkapcsolatokhoz is jó aspektus, mert a Nap ereje harmonizálóan hat az egyén kapcsolataira.

Nap trigon MC szextil IC

Vezetői tehetség/képesség. Hírnévre emelkedés, híressé válás a szakmai pályafutás által. Poltikusok, vezető személyiségek. A szakmai siker lehetővé teszi az otthoni szféra nyugalmát is, boldog családi élet lehetősége.

HOLD TRIGONOK

Hold trigon ascendens

Ez a trigon az érzelmek konstruktív kifejezésének képességét jelenti. A lelkiek és a külső élet harmóniában vannak egymással. Mások érzelemnyilvánításával szemben nagyon szenzibilis, érzékeny lehetsz. Jó előadói tehetség. Harmonikus viselkedés az otthoni és egyéb szociális viszonyokban. A házassághoz is szerencsés aspektus.A háziasság is jól működhet

Hold-Merkúr trigon

Ez a trigon jó emlékezetet jelent, és a tudatos és tudattala térfél jó együttműködését. A személyes és otthoni ügyeiben, különösen az egészséget és a családi ügyeket illetően a szülött konstruktívan cselekszik. Ennek az aspektusnak a kulcsszava: egészséges emberi értelem. Az élet napi feladataiban könnyen eligazodik, és okosan cselekszik. Gyakran nagyfokú üzleti ügyesség, különösen az élelmiszerek és háztartási termékek tekintetében. Általában jól beszél, jó szónok, kiváló társalgó, és szerencsés az üzleti életben, különösen kommunikációs területeken.

Hold trigon Vénusz

Harmonikus, kellemes készségek és hajlamok. Nők számára különösen előnyös, mert a tradícionálisan nőies dolgokkal van kapcsolatban, min a szépség, az érzelmek kifejezésének lágysága, ami növeli a vonzerőt. Erős részvétet és együttérzést sugárzol magadból, a puszta jelenléted megnyugtató lehet. Művészi képességek. Jó ízlés a konyhában, az otthon kialakításában, és a külső megjelenésedben. Énekesek, színészek, előadóművészek horoszkópjában fordul elő. Többnyire kellemes hangot kölcsönöz, jó hangszínt ad.

Hold-Mars trigon:

Nagyon nagy fizikai erőkkel rendelkezel, általában elmondható hogy erőtöbbelettel rendeelkezel és érzelmileg is aktív vagy. Vállalkozó kedvű vagy a magánéletben és az üzletben egyaránt. Általában erős érzelmeid vannak, de ezeket általában uralod, és képes vagy őket konstruktívan használni. Harcolsz az igazságos ügyekért. Általában képes vagy megvalósítani fantáziád és elképzeléseid. Egészséged robusztus, energiád kifogyhatatlan, intenzíven élsz, ami újra csak erősíti a benső világod, képzeletvilágod szárnyra kel. A Mars férfias karaktere miatt, a nőiességedbe mindig vegyül némi férfias vonás, ha másban, nem, hát erőben.

Hold-Jupiter trigon:

A kozmosz jelenéről tudó Jupiter, és a múltat jelképező Hold harmóniában áll. Egy páratlanul szerencsés, jó és segítő aspektus ahhoz, hogy a múltból származó holdkarmát a kozmosz harmóniájában szemlélhesse valaki és képes legyen szinte teljesen feloldani. Altruizmus és vallásos odaadás. Nagyvonalú és barátságos természet, embertársainak a legjobb erőiddel segítesz. Az otthon, a család azzal a belső óhajjal teremtődik körülötted, hogy boldogságot és békét sugározzon ki magából. Ez a tulajdonság azon alapszik, hogy a Hold a Rákban uralkodik, és a Jupiter a Rákban növekszik.Vagyon. Akár örökölt, akár saját magad által teremtett, de van.

Hold trigon Szaturnusz

A szülött konzervatív, óvatos, nyílt. Erős, egészséges emberi értelem, szervező készség, és képes elviselni a nehézségeket, hogy távoli célokat elérjen. Ravasz és üzletileg ügyes lehet. Amit örököl, azt képes tovább építeni. Ami már megvan, azt képes gyarapítani. Ingatlanokkal foglalkozóknak, bányászoknak, más földdel kapcsolatos tevékenységhez előnyös ez az aspektus. Néha spártai, szigorú, fegyelmezett tartást eredményez. A külső kényelemmel nem foglalkozik a szülött, nem érdekli. A személyes méltóság és a kötelességérzet erősen jellemző.

Vigyáznia kell, ne legye lelkileg hideg. A Szaturnusz képes hideget hozni a lélekbe. Ha keveset szenvedett az életben, akkor előfordulhat lelki hidegség. Ha azonban már tanult abból, hogy ez mit eredményezhet, akkor nagyon jól megérti mások szenvedéseit, és gyógyír lehet a bajukra. A támaszukká válhat.

A Szaturnusz Hold kapcsolat azt is jelezheti, hogy valaki nagyon komolyan veszi azt a területet, ahol megnyilvánul.

Hold trigon Uránusz

Originális és spontán képzelet, üzleti ügyesség, elsősorban olyan területeken ahol új dolgok bevezetésérő van szó. Ideális feltaláló. Szikrázó, lebilincselő személyiség. Elszántság, energia. Otthona, családi, emberi kapcsolatai  általában valamilyen módon unortodoxok. Az új élmények állandó keresése alapvető személyiségvonás.Paranormális képességek, okkut tudás, asztrológia, intuíció, kozmikus bölcsesség. Nagyfeszültségú lélek,rossz esetben idegességre is hajlamos lehet. 

 

Hold trigon Neptun

Médimisztikus, parapszichológikus, szinte profetikus hajlamok, képességek. Pszichológiai, paranormális, okkult és hasonló érdeklődés. Élénk képzelőerő. Az egyén fantasztikus álmodozóvá is válhat. Amikor a lélek, és a karmikus mintázat jelentős része, azaz a múlt (Hold) összhangban van a magasabb világok vízuális látnokával,(Neptun)  akkor ez több dolgot is jelenthet. Egy nagyon kifinomult, művészi lelket, aki észreveszi a legkisebb rezdülést is, és érzékenyen reagál rá, vagy egy valóságtól messze eltávolodott fantaszta álmodozót is, aki nem találja magát a valóságban, csak az álmodozásban lel otthonra a lélek. A szülött általában nagyon jó kisugárzású, mindig áramlik belőle valami meseszerű lélekmelegség, valami misztikus, valami nem evilági. Nagyon romantikus tud lenni. Nagyfokú zenei érzékenység, kifinomult ízlésvilág jellemezheti. A legjobb esetben az elmúlt életekben szerzett tapasztalatok (Hold)  harmonikusan tudnak megnyilvánulni a jelen életben. A múlt és a jelen között könnyed rugalmasság áll fenn, a képességek megfelelő érzékelése, és az a jelenség, hogy a természetes reakciók alkotóan és érzékletesen kerülnek felhasználásra.  Az egyén érzései és ösztönös válaszai nem akadályozzák vágyai kifejezését, igényei beteljesülését, vagyis benső biztonságot és nyugalmat adnak, és segítik az önkifejezést.

A Hold és a Neptun kapcsolatánál néhány sajátságos dolgot mindig figyelembe kell venni. Mindkét bolygó különösen érzékeny, intuitív és fogékony, kettőjük kapcsolata rendszerint erősen misztikus, intuitív vagy idealista hajlamot eredményez. Sokszor találkozunk egy eszmény iránti nagy elkötelezettséggel. (odaadás) Mindkét bolygó az energia rendszertelen és állandóan változó áramlásával függ össze, természetes, hogy kapcsolatuk gyakran mélységesen benső nyugtalansággal, elégedetlenséggel függ össze, ilyenkor elégedetlenek vagyunk önmagunkkal és másokkal szemben is. (Ez a trigon képes megadni a  legmélyebb benső nyugalmat és elégedettséget, ha az individuum nagyon fejlett, és ezt a harmóniát a legmagasabb fokon képes megélni).

Nagyon naiv is tud lenni.

Az egyik vagy mindkét szülő eszményítése jellemző. Sok esetben nehezen talál olyan társat, aki megfelelne elérhetetlen elvárásainak és valószerűtlen ideáljainak. Rendkívül nehezen kielégíthető érzelmek, gondoskodás, vigasz utáni vágy jellemzi a szülöttet, hiszen egyetlen tökéletlen emberi lény sem képes megvalósítani a tökéletesen odaadó és önzetlen bálvány képzetét, amelyet a Hold-Neptun emberek másokra vetítenek. És tudat alatt mégis sokszor ilyen típusú embert keresnek. Minthogy a Hold a tudatalattiba vésődött mintázatot szimbolizálja, az öncsalás veszélye sokkal nagyobb, mint a Nap-Neptun fényszög esetén.  Önmagunkkal szembeni könyörtelen és elszánt őszinteséget kíván, valamint azt, hogy ne kerüljük ki azokat a helyzeteket, amelyek valódi vágyainkkal és szükségleteinkkel kapcsolatos  kemény igazságot leplezik le. Ha egy ilyen fényszöget esetén sikerül egy eszménynek szentelve élnünk, ahelyett, hogy csak keresnénk az ideált, határtalan spirituális meglátások és igazi isteni együttérzés csatornái lehetünk.

Hold-Plútó trigon

Intenzív érzelmek, önmagát és környezetét képes emocionálisan regenerálni. Az érzelmek az akarat kontrollja alatt állnak, és óriási erővel fejeződnek ki. Bátorság és erős akarat jellemző, a nehézségeket képes legyőzni. Az események hátterében megbúvó valós indokok sok esetben lelepleződnek előtte. Akaraterejét és képzeletét hatékonyan alkalmazza. Erős akarata mindig támogatja.

 

Hold trigon Sárkányfej, szextil Sárkányfarok

Hold trigon MC szextil IC

 

MERKÚR TRIGONOK

Merkúr trigon Mars

A mentális energiák nagy bőségben állnak rendelkezésre. Nagyon komoly tanulásra képes a szülött, mert nagyon jó a koncentráló képessége. A siker attól függ, mennyire képes uralni a belső nyugtalanságát. A Szaturnusz és a Szaturnuzson túli planéták sokat segíthetnek ebben. Ez az aspektus önmagában még nem csinál tudóst az emberből. Tudományos ismereteinek gyakorlati megvalósulásához nagyon előnyös lehet, ha olyan iparágban dolgozik, ahol gépekkel kell foglalkoznia. Kiváló ugyanis a mechanikai érzéke, és érdeklődik is a technikai dolgok iránt. A gyakorlatias gondolkodást nagyon megerősíti a Mars. Erős becsvágy, versenyszellem. Jól fejezi ki magát írásban és szóban, eőadásmódja élénk, dramatikus, ezért alkalmas sportriporternek, kommentátornak is. Krimiírók aspektusa is ez. Előszeretettel kísérli meg átformálni a közvéleményt, jó politikus, jó katona, bíró, ógyvéd, vagy bármilyen nyilvánossággal foglalkozó hivatásra alkalmas. Minden mentális izgalmat, ingert azonnal lereagál. A Mars és a Merkúr jó összjátéka szimpatikussá, jó előadóvá teszi, jól képes újszerű dolgokat bevezetni.

Merkúr - Jupiter trigon:

Ez a trigon különösen azon emberek számára jelentős, akiknek magasabb képzési területen akad tennivalójuk, legyenek akár diákok vagy professzorok. A Merkúr a praktikus, logikus gondolkodást uralja, a Jupiter a magasabb képzést, az univerzumról való jelen idejű tudást. Ez a trigon előnyös kiadóknak, külföldi levelezőknek, íróknak, és különösen olyanoknak, akik vallási, filozófiai témákkal foglalkoznak.

Nagylelkűek, toleránsak, gyors felfogásúak, ügyesen fejezik ki magukat, és teszik mindezt könnyedén. Politikusok, és más nagy nyilvánosság előtt szereplő emberek horoszkópjában is sűrűn fellelhető aspektus. Őszinteség, jó beszédkészség jellemzi. Optimizmus.

Gondolatainak és tetteinek következményeit előre képes látni. Ezért előnyös jogászoknak, bíróknak is. Szívesen utaznak külföldre, akár a való életben, akár csak a fantáziájukban. Barátokkal szemben nagyvonalúak, vendégszeretők. Szívesen tanulnak otthon, sokszor rendelkeznek jelentős könyvtárral. Gyakran fektetnek kemény munkát abba, hogy otthonukat társasági események, szellemi tevékenység központjává tegyék. Világító példái lehetnek a pozitív gondolkodásnak. Optimizmusának köszönhetően többnyire sikeres. Sok esetben annyira kontemplatívak, hogy az sem érdekli őket, világi értelemben sikeresek-e?

Merkúr  - Szaturnusz trigon

Szellemi fegyelem. Olyan hivatásnak kedvez, ahol a pontos, szisztematikus, úgyszólván hibátlan fejbe végzett munka szükségeltetik. Általában nagyfokú kézügyességet is kölcsönöz, ezért sok műszerész horoszkópjában megtalálható. Bármilyen komolyabb szervezést igénylő munkát könnyen végez. Kitartó, és kemény munkára képes. Originalitás ugyan nem várható ettől az aspektustól, de gyakorlati érzék annál több. Íróknak és tanároknak előnyös aspektus, mert a részletek iránt nagyobb érzéke van, mint mondjuk a Jupiter-Merkúr trigonnak. Jó az emlékezetük és van érzékük a szép formák iránt. Életfelfogásuk komoly, és hajlanak a fegyelmezett életre. Erős karakter, nagy önuralommal. Lojális barát, a bókjaiért meg kell dolgozni, nem osztogatja őket ingyen.

Merkúr trigon Neptun

Hatodik érzék, intuíció, mások gondolkodásának megérzése. Profetikus tehetség. Vizuális tehetség, minden eseményt a legkisebb részletekig képes vagy szellemi képességeiddel átlátni, megérteni. A Neptun, ami az imaginációs képességeket uralja, a jövő előre megérzésére tesz képessé, ami a Merkúr intelligenciájának köszönhetően meg is tudsz érteni, sokkal jobban, mit mások, akik nem rendelkeznek ilyen aspektussal. Művészi , zenei, szellemi képességek. Élénk fantázia. Filmrendezők, fényképészek, regényírók, költők, szellemi tanítók, misztikus írások szerzői rendelkeznek ilyen aspektussal. Nagyon kifinomult és érzékeny értelem. Sikeres lehetsz mások abban, hogy mások gondolkodását szubtilisen befolyásolni tudod. Sikeres pénzügyesek, politikusok, katonai stratégák horoszkópjában is előfordul ez aspektus. A nyilvános közvéleményt is képes vagy befolyásolni. A Merkúr-Neptun harmonikus kapcsolatai olyan bepillantást engednek a szellemi világba, olyasmit adnak készen, amire egyébként szellemi orientáltságú emberek tömegei törekszenek, mégis alig képesek elérni.

Merkúr trigon Plútó

Merkúr trigon Sárkányfej szextil Sárkányfarok

Kiváló szociális beleérző képesség. A szülőtt nagy hasznot húzhat ebből, mert jól megérti korát és a nyilvánossággal jól bánik. Tömehmédiákban dolgozoknál gyakori aspektus. Szociológusok, politikusok, minden olyan hivatás előnyös ahol idealizmusa nyilvános elismerést kaphat.

 

Merkúr trigon MC

 
Ez a Merkúrállás nagyon szoros kapcsolatra utal az intelligencia és a szakmai becsvágy között. Előszeretettel írnak a szakmájukról, és ezzel elnyerik főnökeik elismerését. Otthonuk általában intellektuális vállalkozás központja, és sokszor rendelkeznek jelentős könyvtárral. Intellektuális és nevelői érdeklődését szereti közölni családjával, és felhasználja ezeket a munkájában is. Ez a konstelláció elősegíti a harmóniát az otthoni és a szakmai szféra között. Alkalmanként a család besegít a szakmájában vagy a háztartásban.

MARS TRIGONOK:

Mars trigon ascendens

Akaraterő, elszántság. Erőteljes és közvetlen fellépés, ami könnyen megnyeri mások bizalmát a közös munkára.  Aktív életvitel, gyors reagálás, és sok siker. Férfiaknak előnyösebb, mert férfias aspektus.

Mars trigon Vénusz

Az érzelmek szárnyra kelnek, és művészi képességekkel rendelkezel. Szeretsz szórakozni, van szexepiled. Tudod hogyan kell más embereket érzelem telien megszólítani, és kapcsolataidban könnyed vagy. Szerencse és boldogság a párkapcsolatban. A Mars ereje a Vénusz szenzibilitásával keveredik, a Vénusz dinamikusabban kerül kifejezésre, miközben a Mars erő finomodik, és kevésbé destruktív. Dinamikus vagy, és nagy a vonzerőd. Erős alkotóképesség társul ezzel az aspektussal zenei, képzőművészeti, irodalmi területen, és rendelkezel is azzal az erővel, hogy kibontakoztasd a tehetséged.

Mars trigon Jupiter

Mars trigon Szaturnusz

Képesség a kemény munkára és a tervszerű cselekvésre. Kerüli az erőpocsékolást, és többnyire csak olyasmibe kezd bele ahol hasznos eredményt remél. Erőszakos akarat, amit azonban meggondoltan ls szisztematikusan használ. Szinte matematikai módon precíz, ezért különösen alkalmas mérnőknek, és minden olyan területen tehetséges ahol nagyfokú precizitás szükséges. (pl optikus, technikus)Többnyire becsvágyó és keményen dolgozik hogy magasra emelkedjen. Lehet politikus vagy katonai vezető is. Ez a trigon gyakran adományoz a praktikus ügyesség mellett bátorságot a cselekvéshez. Kedvező olyan emberek számára, akik nagy felelősséget hordoznak, jól elviselik a kemény helyzeteket, és bátran szembenéznek veszélyes helyzetekkel. Nagy stressz alatt is kitartóak és nagyon ellenállóak. 

 

Mars trigon Uránusz

Eredetiség, ötletgazdagság. Akaraterő és tetterő, az élethez energikusan áll hozzá.  A régi rendszert szétszedi, hadd jöjjön az új.  Dupla Skorpió hatás. Nyílt, buzog az energiától. Szakmai becsvágyát kielégítendő, egészen különleges eszközökhöz nyúlhat. Vezető pozícióra törekszik. Az okkult törvényeket képes átültetni a gyakorlatba. Tehetséges mérnök, feltaláló, elektronikai szakember. Szüksége van a függetlenségre, a személyes szabadságra. Vállalkozó kedvű, és semmilyen fáradságot nem sajnál az újdonságok felfedezésére. Az állandó magas feszültségű állapot, ami bár trigonból származik, olykor megterhelő lehet a szülött számára. Kiegyensúlyozottság, önuralom. Fontos megtanulnia, mert enélkül bajban lehet. Energikus, sok változatosságot akar, rendkívűl erős szexuális ösztön, nagyon független természet.

Mars trigon Neptun

Energiában gazdag, paranormális képességet biztosító aspektus. Képes vagy gyógyítani, de más okkult képességeid is lehetnek. Mivel képes vagy bizonyos dolgokat előre látni, segítségér lehetsz katasztrófaelhárítással foglalkozó szerveknek, katasztrófák elhárításában, vagy balesetek megelőzésében is szerephez juthatnak misztikus előérzeteid. Képes vagy ellenfeleidet titkos módon, mágikus módon legyőzni, és ezzel a meccset fizikai találkozás nélkül megnyerni, anélkül, hogy a másik fél erről tudomást szerezne. Kitartó vagy, borovaéles érzékeléssel. Mindenféle ezoterikus dolog érdekelhet a jógától a meditációig. A tánchoz sem vagy tehetségtelen. Az egészséget illetően jó szokásaid lehetnek. Nagyon érzékeny vagy a környezeted atmoszférájára, és megérzed mások motivációit. Kémikus horoszkópjában is előfordul ez az aspektus.

 

VÉNUSZ TRIGONOK:

Vénusz trigon Mars

Az érzelmek szárnyra kelnek, és művészi képességekkel rendelkezel. Szeretsz szórakozni, van szexepiled. Tudod hogyan kell más embereket érzelem telien megszólítani, és kapcsolataidban könnyed vagy. Szerencse és boldogság a párkapcsolatban. A Mars ereje a Vénusz szenzibilitásával keveredik, a Vénusz dinamikusabban kerül kifejezésre, miközben a Mars erő finomodik, és kevésbé destruktív. Dinamikus vagy, és nagy a vonzerőd. Erős alkotóképesség társul ezzel az aspektussal zenei, képzőművészeti, irodalmi területen, és rendelkezel is azzal az erővel, hogy kibontakoztasd a tehetséged.

Vénusz Jupiter trigon

Ez a trigon a boldog, optimista, barátságos, társas ember aspektusa. Zenei és művészi tevékenység esetén sikert ígér. Gyakori a vallásos, szellemi, filozofikus érdeklődés, és a velük kapcsolatos művészetek. Az otthon és a házasság harmonikus. Ha nem művész, akkor is vonzódik mindenhez aminek az esztétikumhoz, szépséghez, lakberendezéshez, étkezéshez, konyhaművészetekhez kapcsolódik. Kedvező aspektus tanároknak, publicistáknak, akik valamilyen művészettel kapcsolatban tevékenykednek. Kórházban, jótékonysági intézményekben való ténykedés. Gyakran nagyon kellemes és lágy a szülött hangja. Ha a Hold is részesül ebből a trigonból, akkor valószínűleg nagyon jó az énekhangja, virtuóz is lehet. Általában népszerű a barátai körében. Nagyon megértő a kevésbé szerencsés sorsú emberekkel, nagyon jól kommunikál, és nagyon kedvelt. Gyenge horoszkópban ez a speciális kombináció az elkényelmesedett jótevő szerepét játszhatja, különösen ha gazdag, és gazdagságát nem maga szerezte vagy küzdött meg érte. Nehéz horoszkópban, ahol sok nehézséggel kell megküzdenie valakinek, az a trigon lehet a megmentő fény, amely minden nehézség ellenére életörömmel látja el. Mivel önmagában ez a trigon nem dinamikus aspektus, ezért a horoszkóp többi részétől függ, hogy az alkotóképessége megvalósul-e, vagy nem.

Vénusz trigon Szaturnusz

Ez a trigon jó érzéket, egyensúlyt, rendet és részletességet jelent az ábrázoló művészetekben és a zenében. Gyakori a művész horoszkópokban. Kiváló ritmusérzék, tér és időérzéek. Ez az aspektus nagyon előnyös építészeknek, designereknek, matematikusoknak, és minden olyan embernek, aki olyan struktúrával dolgozik amelynek egyszerre kell jól funkcionálnia és esztétikusnak lennie. Borotvaéles üzleti érzék. Praktikus realitásérzék, intellektualitás, fair play és törvényesség jellemzi. Kevésbé áldott embertársainak szükségleteivel szemben maximálisan megértő. Ebből kifolyóan nagyon segítőkész, nagyon szívesen segít másoknak.  Lojális barát és megbízható házastárs, mivel a Szaturnusz tartósságot ad a kapcsolatainak. Ez a konstelláció többszörös értelemben is kiváló konstelláció, mert a Vénusz szépségét és harmóniáját a Szaturnusz megtartja és megerősíti. Hátránya az lehet, hogy a szülött túlságosan komoly, és van egy úgynevezett ellentartása, amit sokszor tévesen hidegségnek vagy megszólíthatatlanságnak éreznek mások. Hosszantartó és szűkebb kapcsolataiban azonban egyre kedveltebb. 

 

 Vénusz trigon ascendens szextil descendens

Ez a Vénuszállás hozzásegít a kecses, harmonikus személyes önkifejezéshez és megjelenéshez. Nők számára különösen előnyös, mert nagy mértékben növeli személyes charmjukat és vonzerejüket. Mivel az egyén nagyszerű társasági ember, szívélyes, charmos, vonzó, ezért általában igen népszerű, előnyösen házasodik, és az emberek szívesen dolgoznak, üzletelnek vele. A sikerüket annak is köszönhetik, hogy nemcsak önmagukra, hanem a társadalom jólétére is gondolnak, és tesznek is érte. Jutalmuk szerencse, boldogság, elégedettség. Minimum műértő, de zenei vagy más művészi tehetség is lehetséges.

Vénusz-Neptun trigon

Teljesen romantikus természetű aspektus. Zseniális költő, nagyon tehetséges zenész, költő, ábrázoló művész. Nem épp praktikus alkat, sokkal inkább vizionárius látnok, vigyáznia kell, ne váljon álmodozóvá. Hihetetlen románcok kísérik életét, ahol a partnerét szokatlan körülmények között ismeri meg, előérzetek kísérik, az előre elrendeltség érzésével kísérve. Barátságos és együttérző. Sokszor megkísérlik, hogy másokat nem gyakorlatias módon támogassanak. Dupla Halak jellegű aspektus. A Halak teljes misztikus szépsége megjelenik ebben az aspektusban. Gyógyító hatások sugározhatnak ki az egyénből. Esztétikai, érzésbeli, és sprirituális finomság jellemzi az egyént. A Vénusz-Neptun fényszög a spirituális útkeresés és a misztikus vágyak jelzője. Ez annak köszönhető, hogy a szeretet bolygója a Vénusz annyira érzékennyé és és idealisztikussá tesz, hogy ilyen fényszögekkel lehetetlennek érezzük, hogy egy földi, emberi kapcsolatban beteljesedhet vágyunk a szerelmünkkel való tökéletes egybeolvadásra. És ezért általában ismételt csalódások után spirituális utak felé fordulunk. Vágyunk az eszményi szerelem után és a nem evilági élményre való vágyakozás gyakran tudat alatt arra késztet, hogy megpróbáljunk mindenféle bizalmas emberi kapcsolatot elkerülni.  Olyan ez, mintha az ember teljesen az eszményi szerelem álmába feledkezett volna, a nem létező, ám halvány reménnyel kecsegtető tökéletes egység ábrándjába, és ez az érzelmi megszállottság oda vezet, hogy mindenkivel, akivel közeli kapcsolatunk van, kitérően viselkedünk. Azt mondhatjuk, hogy homályos álmok, és néha ködös félelmek akadályoznak minket igazi kapcsolatok létrehozásában, és azután azon csodálkozunk, miért fulladnak kapcsolataink sorra kudarcba.

Természetesen az egyoldalú kapcsolat nem működik, és ha megpróbálunk őszintén és teljesen kapcsolódni egy Vénusz-Neptunusz fényszöggel rendelkező emberhez, nem sokat tehetünk kitérése és semlegesen szívélyes viselkedése ellen. Nem az a probléma, hogy egy ilyen ember nem tud szeretni, sőt általában rendkívűl meleg szívű és együttérző. A probléma inkább az, hogy az érzett szeretet nem összpontosul, hanem szétszórt (Neptun). Az érzés túl általános és mindent átfogó ahhoz, hogy mindössze egyetlen ember felé áramoljon. Mondhatni róluk: Igen, tele vannak szeretettel, de honnan tudjam, hogy fontos vagyok-e a számára, hiszen mindenkivel ugyanígy bánik? Nyíltszívűségük és együttérzésük miatt mások sokszor kihasználják érzéseiket. Viszonylag könnyű megnyerni részvétüket, sőt pusztán szánalmon szeretettel teli cselekedetüket is. Főként erőpróbáló aspektusok idején válogatás nélküli érzelmi és néha szexuális beállítódással találkozhatunk. Könnyen rászedhetők, mert mindenkiről a legjobbat akarják hinni. (Neptunuszi eszményítés). Ezért gyakran olyan emberekkel kerülnek kapcsolatba, akikről a legkevesebb ha azt állítjuk, gőgösek, és így a Vénusz-Neptun emberek érzelmi- ha nem fizikai- sérüléseknek teszik ki magukat. Az érzelmek szétszórtsága áll a sokszor megjelenő szexuális problémák hátterében is, hiszen hogyan is lehet az valóban résztvevő és tevékeny szerető, ha elméje és érzelmei százféle képzeletbeli tesznek mindenkivel, csak éppen nem a jelen lévő emberrel. Ha a kapcsolat megszokottá válik, problémát okoz az, hogy izgalomba jöjjön. Ahhoz hogy érzelmileg és szexuálisan teljesen elengedjék magukat, és igazi résztvevőkké váljanak, vagy a társnak kell az eszményi szerető romantikus képébe illenie, vagy sokszor valamilyen mesterséges serkentésre (zene, gyertyák, füstölők, alkohol, kábítószer) van szükség. Más szóval a túl evilágivá vált kapcsolatokba valami izgalmat kell csöpögtetni. Talán a fentiek segítnek megérteni, hogy miért éppen azoknak az embereknek, aki első látásra olyan kedvesek és szeretettel telinek tűnnek, vannak a legnagyobb nehézségeik egy kapcsolat ébren tartásával és abban saját elégedettségük megtartásával.

Végül meg kell említenünk ezen aspektusok jelezte művészi adottságokat is, mert ez mindenekelőtt a művészek bolygóállása, és sokkal közelebbi kapcsolatban áll a szépséggel, minta akár az erkölcs, vagy a tudomány területeivel. A művészi tehetség megnyilvánulhat zenében, színjátszásban, rajzkészségben, a festészet és a költészet területén vagy más területeken, és gyakran találunk a tömegkommunikáció területén valamelyikében jeleskedő embert Vénusz-Neptun fényszögkapcsolattal. Nem mindenki használja azonban ezt a rezgést alkotó módon, hiszen a Vénusz-Neptun aspaktusok sokszor kifejezetten feltűnő passzivitásra, sőt, néha lustaságr való hajlamaot is jelezhetnek. De majdnem mindig fejlett esztétikai érzéket és igen kifinomult érzést tükröznek.

Az az érzés, hogy az ember csak egy fél, bele van égetve a Vénusz-Neptun fényszöggel született lelkivilágába, és EZ MOZGATJA VALAMENNYI ÁLMÁT ÉS KÉPZELETÉT. Gondolataiban minden kívánságát hiányzó jobbik felére vetíti ki. A realitás pusztítóan hathat valamennyi neptuni álomból fakadó vénuszi várakozásra. Lefátyolozott tekintetének ködében a jövőt mindig fantasztikusnak látja egy bizonyos személlyel. De mi van a jelennel? Létezik? Vagy esetleg arra vár az ember, hogy a másik egyszerűen oda megy hozzá és megértőbb lesz?

Igen, erre vár. Álmai partnerére vár. Nagy érzéseket kelt életre valakiben, aki messze van tőle, nagyon messze. Bárcsak ne állna köztük olyan fájdalmasan az elválasztóan az árok. Talán azért szereti az ember az elérhetetlent, mert nem szeretné elérni. Talán nem szabad hogy szeressék? Ne szeressék?

Ne legyen boldog?

Ennek a kapcsolatbeli mintának az ismétlődései idővel a tudattalan lelki tartományok tudatára ébresztik az illetőt. Mindig ugyanazt a választ adják: a másik te magad vagy. Nem a partner áll a másik oldalon, hanem az érintett.

Ő maga az aki el van varázsolva, aki a Seholnincs országban él. Az ő szeretet tűnik el a semmibe, nem a másiké. Ő maga keresi a csalódásokat, ő szeretné legalábbis tudattalanul felszívni a kilátástalanok szerelmi energiáját, mintha soha nem is létezett volna. Egy elveszett szerelmet keres, egy elfelejtett személyt a rejtekhelyén. Reméli, hogy ott nem egy személyt talál, hanem fel tudja oldani családja régi szerelmi varázslatát. Ezekből a gyökerekből származik a végtelen vágy, az érzés, valami beteljesíthetetlenség, hogy ezt ismételjük. A tartós kapcsolatban élők is ismerik ezt az érzést. Lehet, hogy a partner jelen van, de ő vagy nem az igazi, vagy valamilyen más módon távol van. Soha nem alakul ki elég közelség, hogy tartósan otthon érezze magát.

Mi hiányzik hogy áthidalhassa ezt a nagy távolságot? Hiányzik a remény, hogy a történet megváltoztatható. Hiányzik a boldogság új látomása. Csak akkor gyógyul be a seb, ha újra egymásra talál a pár, akik elvesztek egy kilátástalan szerelemben. Egy Vénusz-Neptun fényszöggel elegendő álma van az embernek ahhoz, hogy ne nyugodjon amíg vissza nem talál a szerelemhez, a beteljesüléshez.

Ha Vénusz-Neptun kapcsolat van a horoszkópunkban, mindig óriási a képesség bennünk az önbecsapásra a kapcsolatok terén. Jelen lehet egy nagy adag szexuális fantáziálás is.

Sokszor vágyakoznak egy ideál (Neptun), a szerelem (Vénusz) után, vagyis az ideális szerelem után, nagyon romantikus egyéniségek. Különösen ha nincs valami spirituális indíttatásuk, akkor nagyon gyakran minduntalan újabb partnerek után kutatnak, vagy románcokról fantáziálnak, vagy romantikus regényeket olvasnak, vagy szappanoperákat néznek. Nagy bennük a vágy arra, hogy elmenekülhessenek a „tökéletes romantika” világába, a tökéletes szerelembe. Vagy néha a tökéletes művészetre, vagy a tökéletes szépségre áhítoznak.

Nagyon sok házasság, nagyon sok kapcsolat lehetséges.

Nehezen tudnak szembenézni a kapcsolatok nyers realitásával. Vagyis azzal, hogy mi kell igazából egy kapcsolatnak. És ha az kell hozzá, hogy leereszkedjünk a hátköznapi élet sarába, ők nem igazán szeretik ezt megtenni. Ismerjük ezt: Azt hittem, merő habostorta lesz, mint amilyen a nászutunk volt. És csakhamar padlót kell súrolni, mosogatni kell, és ilyesmik, és hajlamosak arra, hogy elveszítsék minden szexuális késztetésüket, olyankor ha a hétköznapi élet túl prózaivá válik. Ahogy nem érzik maguk körül a romantikus atmoszférát, érdeklődésük alábbhagy. Valamilyen valóságon túli, romantikus szférába kell kerülniük, gyújtsanak gyertyát, hallgassanak zenét, hogy szexuális érdeklődésük visszatérjen.

Más esetben menekülnek a kötöttségek elől. Néha bámulatosan gyorsan fejest ugranak a dolgokba, mert az illúzióik elkápráztatják őket, de más esetben örökre el akarnak hárítani minden kötöttséget. Ismerek jó néhány kellemes külsejű férfit és nőt előrehaladott korban, mégsem voltak házasok sosem, állandó elkötelezettségük nem volt soha senki iránt, nekik ilyen fényszögük volt. Ez nem jelenti, hogy soha nem is flörtöltek. De igen, sőt számos szerelemi viszonyuk volt. De sohasem érezték, hogy valamilyen konkrét módon le tudnák kötni magukat a szerelemben. Azért, mert tudjuk a Vénusz (szerelem) a Neptunusszal (lebegés) kombinálódott, a Neptunusz nem akarja, hogy megkötődjön. A Neptunusz nem akar kötöttséget, mert akkor a korlátozásokat is el kellene fogadnia, és a Neptunusz határok és korlátozottságok nélküli akar maradni.

Vénusz trigon MC
 
Ez az aspektus arra utal, hogy az egyén szakmai ambíciói és pályafutása a szépség, a charm és az intelligencia, valamint társasági események által magasabbra emelkedik.Otthona harmóniája, kedvező társasági atmoszférája további segítséget jelent a szakmájában is.
Ha ábrázoló művész, akkor ez az állás hírnévhez segítheti.

 

 

 JUPITER TRIGONOK

 Jupiter trigon Szaturnusz

Ez a trigon felelősségteljes személyiségre utal, egészséges értelemmel, és kiváló beszédkészséggel. Üzleti, anyagi, szervező tehetség. A szülött túllát a saját orrán. Rendelkezik a szükséges széles látókörrel ahhoz, hogy kiválóan alkalmas lehessen arra a feladatra, hogy nagyszabású, nehéz kötelességet igénylő pozícióban is megállja helyét. Politikusi állás, vagy más nagy nyilvánosság előtt szereplő hivatásé. Kiválóan alkalmas vezető pozíció betöltésére. Államhivatalnok, bíró, jogász, pszichológus, stb. Hírneve kifogástalan. Komoly, kiegyensúlyozott természet. Stabil, vallásos, jótékony, de magának kell eldöntenie, kinek a számára szeretne jótékony lenni. Az univerzum jelenéről mindent tudó Jupiter, és az univerzum múltjáról mindent tudó Szaturnusz áll harmóniában. A múlt és a jelen összhangot alkot, ami egy nagyon szilárd bázist képes adni az egyén életben való bármilyen tevékenyégéhez. Egyensúly, tettrekészség, jó lényeglátás, tetterő.

Jupiter trigon Uránusz

Alkotóerő és intuíció. Vallásos, szellemi érdeklődés, progresszív, okkult, metafizikai irányultság. Jó karmából eredő szerencse. Örökség, vagy valami más okból kifolyólag különösen előnyös helyzetbe kerül. Optimista, intuitív, villámcsapásszerű az intuíciója. Megragadja a jó alkalmakat, nem habozik. Olyanokat is, amelyek mellett mások elmennek. Nagy hangsúlyt helyez a személyes szabdságára, elutasít minden korlátozást. A horoszkóp egyéb részeinek függvényében nagyon erősn igényli a változatosságot. Gyakran utazik, olykor nagyon hirtelen kel útra, rendszerit repl vagy hajózik. Külföldön gyakran hihetelen kalandokat él át, páratlan élményei vannak. Klubok, társaságok vezetője. Okkult társaság is szóba jöhet. Gyakran szabadkőműves vagy rózsakeresztes. A politikában reformer. Mivel jó vezetői képességei vannak, az általa képviselt ügy többnyire ismert és sikeres lesz. Ha más planéták  nem gyengítik, hanem erősítik ezt a trigont, akkor valóságos zsenivel állunk szemben.

Jupiter Neptunusz trigon

 

 Jupiter-Plútó trigon

A hit, amely hegyeket mozgat meg. Emberfeletti regenerálódási képesség, mind fizikálisan, mind lelkileg. Nagyon erős akarat. Koncentráló képesség. Alkotóerő. Az egyén képes nemcsak saját maga, hanem az egész világ jólétéért tevékenykedni.

Jupiter trigon ascendens szextil descendens

Ezek az emberek kítűnnek a többiek közül optimista életfelfogásukkal, építő jellegű szemléletükkel. Önbizalom, jóakarat sugárzik belőlük, és képesek arra, hogy elragadtassák magukat, ha jó dolgokkal találkoznak. Meg tudják nyerni az embereket maguknak. Ez az aspektus hozzásegít a szerencsés házassághoz. a harmóniához a párkapcsolatban, és a nyilvánosággal való jó kapcsolatokhoz.

 

SZATURNUSZ TRIGONOK:

Szaturnusz trigon ascendens, szextil descendens

Ez a trigon egy bizonyos méltóságteljes, kissé óvatos-konzervatív tartást jelent, és megakadályozza az egyént abban, hogy túl gyorsan cselekedjen. Gyakorlati ügyességgének és nyíltságának, őszinteségének köszönhetően többnyire megnyeri embertársai csodálatát és elismerését, bár sok esetben hidegnek tarthatják. Mindenesetre képesek sokat ígérő társas vállalkozásokba belemenni, és ebben másokkal közreműködve a terveket a gyakorlatba átültetni. Ha ha a horoszkóp más faktorai nem mondanak ennek ellen, akkor az egyén a kötelességeit egészen biztosan teljesíteni fogja. Ez az aspektus bár stabilitást jelent a házasságban, de nem jelez előnyös házassági lehetőségeket.

Szaturnusz Neptunusz trigon

Ez a konstelláció bír egy nagyon jó tulajdonsággal. A szigorú és fegyelmezett sors úr, a rideg Szaturnusz jó barátságban áll a vízionárius, álmodozó és látó Neptunusszal. Fegyelem és álom kéz a kézben. Sokszor dolgoznak állami projektekben, olyan programokban, ahol a kulisszák mögötti történések fontosak. Titkos dolgokban is közreműködhetnek. Tábornokok, okkult területek szakértői is kerülnek ki ilyen aspektussal születettek közül. Megoldják a rejtélyeket, semmi sem kerüli el a figyelmüket. Titkos társaságok vezetőségében is akadhat tennivalója. Az imagináció (Neptun) egy percíz formát kap (Szaturnusz), ami profetikus tehetséghez is vezethet. A filmparban is dolgozhat, mert a képek, a film, az elképzelés a Neptunhoz tartozik, a Szaturnusz pedig megadja szervezőkészséget. Kitartása, koncentráló képessége átlag feletti. Amiért mások meditálnak, azt ő készen birtokolja. Belelát a dolgokba. Kifejlett hatodik érzék, ami jól jöhet a tőzsdén is. Olyan tényezőket is észrevesz, amely felett mások átsiklanak. Ismeri a karma törvényeit. Átlagember nem sok hasznát veszi ennek a trigonnak.

 Szaturnusz trigon Uránusz

Belelátsz a kozmosz törvényeibe, megérted a karma működését, és ennek megfelelően vaagy képes szervezni az életedet. Erős akarat kombinálódik az alkotó inspirációval. A finom energiák egzakt, szisztematikus uralása. Zseniális szervezőkészség. Vezető pozíció lehetséges, alkalmas vagy nagy projektek koordinálására. Van érzéked a nyilvánossággal való bánásmódhoz. Könnyen megérted az emberek motivációit. Alkalmas vagy a teammunkára, erős diplomáciai érzéked van. Képes kollektív eszközöket és erőket mozgósítani.

Szaturnusz-Plútó trigon

Az egyén képes megérezni és felfogni a közösségeket a mélyben mozgató törvényszerűségeket, képesek érzékelni a szubtilis erőket, és képesek ezeket használni is. Okkult területen, fizikusi területen, mágikus, asztrológai területen tevékenykedőknek ezért előnyös. Ha a többi aspektus is pozitív a Szaturnuszhoz és a Plútóhoz, akkor jelentős és átfogó tudással rendelkezik az egyén a világról és az életről. Akaratereje óriási, fáradhatatlan, és többnyire el is éri céljait. Szervező képessége is nagyon jó. Alkalmas vezetői feladatokra. Gondosan, megfontoltan dolgozik, és gyakran vezet be teljesen új munkamódszereket, amelyek visszavonhatatlanul megváltoztatják az életet, az életét. Sokszor érzi magát a sors küldöttének, különleges karmikus feladattal megbízva, amit csak ő képes teljesíteni. Ez egy nagyon mély motiváció, egy a sok, de nagyon mély hatásai közül ennek a trigonnak. Egy átlagember horoszkójában nem lesz különösebb hatása ennek a trigonnak, , hacsak a két planéta helyzete nem kiemelt.

Szaturnusz trigon MC, szextil IC

Nagy szakmai becsvágy. Képes a kitartó és kemény munkára, hogy céljait elérje. Munkájában megbízható, kifejezetten jók a szervezői és vezetői képességei. Általában bizalmat nyernek, előrelépésük jól alakul.  A csúcshoz vezető út azonban nem hirtelen, hanem szép lassan épül fel. Politikusoknak különösen előnyös aspektus. A kemény munka által elért siker hozzájárul a biztos és jól szervezett családi élethez.

 URÁNUSZ TRIGONOK:

Uránusz trigon ascendens, szextil descendens

Erős akaratú személyiség, amit okosan, akaratosan, tömören, és intuitív módon képes meg is valósítani. Gyakran nagy termetűek, vagy valamilyen más módon feltűnőek. Gyakori az előérzet, és erős a beleélő képesség mások helyzetébe. Kimondott vezető természet, mert képes felébreszteni mások elragadtatását, és ezzel elnyeri támogatásukat. Szokatlan módon lép kapcsolatba másokkal.

Uránusz trigon MC, szextil IC

Szakmai siker, hírnév, szokatlan teljesítmények. A hírnév nagyon hirtelen az ölébe hullhat a szülöttnek. Tudósoknak, okkultistáknak, aszrológusoknak, elektronikai szakembereknek kiváló aspektus ez.

Az otthoni élet, és az otthoni atmoszféra sajátos személyiségjegyeket mutat. Különös építési mód, vagy különös berendezés.

Uránusz trigon Sárkányfej
 
Ez az aspektus megadja a tehetséget, hogy profitáljon a fennálló szociális normákból és intézményekből. Az egyén vezető szerepet tölthet be szociális reformerként. Ha politikus, akkor liberális. Képes a gyors alkalmazkodásra, és ki tudja használni az esélyeit.

NEPTUNUSZ TRIGONOK

Neptunusz trigon ascendens, szextil descendens

Jól fejlett intúíció, nagy beleérző képesség, sokszor tisztánlátó képesség. Gyakran szokatlan a külső megjelenésük, és titokzatosságot sugároznak magukból. Varázslat árad belőlük, és gyakran magnetikusak a szemeik. Mivel nagyon nagy együttérzésre képes, és nagyon intuitív, szinte azonnal megérzi mások hangulatait, ezért könnyen megnyeri mások bizalmát. Általában kedvelik. Szoros kapcsolatot tesz lehetővé a házastárssal. 

PLÚTÓ TRIGONOK:

Plútó trigon ascendens, szextil descendens

Erős koncentráló képesség, erős akarat, kifiomult észlelés, akár szellemi látás. Együtt dolgozikm másokkal, és közben saját önkifejezése, és annak színvonala is javul, fejlődik. Ez társainak tudatosságát is növeli. Ereje és önbizalma bizalmat ébreszt másokban, és felébreszti a vágyat, hogy együtt dolgozzanak a szülöttel. Született vezető és szervező. Felfedézeseket tesz, új terveket sző, és egyre jobb munkamódszereket talál ki. Környezetére dinamizáló hatással van.
Plútó trigon MC, szextil IC
Szakmai és társadalmi becsvágy. Erős törekvés a munkamódszerek állandó javítására, és nagyon tudnak bánni jelentős pozíciót betöltő emberekkel. Vezető állásban ez az aspektus meggyőző erőt, széles látókört, iniciatívát biztosít. A siker akarását.
A szakmai siker lehetővé teszi az otthoni körülmények feljavítását is. Az otthon és a hivatás gyakran válik okkult tevékenység bázisává.
Metafizika, politika, természettudomány.

 

Sárkányfej trigon ascendens

 
Előnyösen ki tudja használni kora társadalmi berendezkedését és intézményeit. Ügyesen fejezi ki magát, és ezzel elismerést arat és támogatásra talál. Ha a horoszkóp egyéb faktorai nem szólnak ellene, akkor ügyesen vezeti a vállalkozásait. 

 

 

 

 

Asztali nézet