MENÜ

Ez az oldal elsősorban asztrológiai fényszögekkel foglalkozik, de más asztrológiai témákat is tárgyal.
Nézd meg a másik oldalam is.
http://asztrologia.freewb.hu/

Az oldal folyamatos feltöltés alatt áll.
Az oldalon található fényképek már nem nagyíthatók egyetlen kattintással olvasható méretűre, ezért ha érdekelnek, úgy tudod elolvasni őket,  ha lemented őket a gépedre, és kinagyítod azokat.
 

KONJUKCIÓK

NAP KONJUKCIÓK

Nap-Hold együtállás

Az akarat és az érzések kéz a kézben járnak, összhangban vannak. Az egyén hajlamos lehet arra, hogy felváltva hol női, hol férfi szerepet alakítson. A passzív viselkedés hirtelen átcsaaphat agresszióban és fordítva is. Az az ember aki újholdkor születik, aktív és alkotó lehet különösen azokon a területeken, ami az otthonnal, a házastárssal, a gyerekekkel függenek össze. ( A Nap Hold együttállás az más néven Újhold. Erről olvashatsz bővebben a másik weboldalamon, címe a fejlécben. A fejezet címe ahol olvashatsz róla: A születés előtti állapot)

Nap-Merkúr együttállás:

Kreativitás, tiszta fej. Új ötletek minden területen. Elképzeléseit és döntéseit akaraterővel áthatva megvalósítja. Az objektív önanalízisnek saját maga olykor akadálya lehet, mert a szellem és az én nagyon azonosul egymással. Nehezére eshet elfogulatlanul szemlélnie önmagát, és saját magát mások szemével látni.

Óriási szellemi erővel rendelkezik, nagyon energikus. A Merkúr egy kicsit megég a Naptól, ha túl közeli a konjukció. És itt közeli. Mire kell vigyázni? Képzelj egy vékony drótot, amin óriási feszültségű áramot vezetnek át. Leéghet a magas feszültségtől. Ha ez a naperő túlfűti a Merkúrt, akkor a gondolkodási folyamatok túlhevülnek, akkor előfordulhatnak kisebb kiégések, mint ahogyan a vezeték is leolvadhat a túl nagy feszültségtől. Ilyenkor a rendszer kiverheti a biztosítékot. Az akarat és gondolkodás összeolvadhat, az akarat szellemi törekvések eszközévé válhat.Mindenesetre ez a konjukció hallatlanul erős szellemi képességet ad. Briliáns elme lehetősége.

Nap-Vénusz konjukció

Ez a konjukció erős érzéseket jelent, és az élet nagyfokú szeretetét.Többnyire vidám és optimista, szeret társalogni.Nárcisztikus is lehet. Szépség.A szülött általában szép, önkifejezése tökéletes. Zenei és művészi adottságok.Romantikus és hódító. Jól bánik a gyerekekkel.Kedvelt társasági ember, akinek szívesen tartózkodnak a közelében. Hangsúlyossá teszi a párkapcsolatot. Fokozottan fontos az illető számára a párkapcsolat. Mert aki ilyen, az nem tud magában élni.

Nap-Mars konjukció

Erős akarat és bátorság. Kifejezetten férfias aspektus. Óriási aktivitás, demontsratív erő. Hajlam az agresszióra és arroganciára, mert a Nap hatalmi princípiuma a cselekvő Mars princípiumával összeadódva jut kifejezésre.

Nap-Jupiter konjukció

Az Én reprezentánsának a Napnak, és a Kozmikus Gondolkodásnak, a Fortuna Majornak a Nagy Szerencse bolygójának az együttállása. Az Én és a kozmoszról a jelenben mindent tudó Jupiter együttállása különleges bölcsesség forrása lehet, hisz az Ént áthatja a kozmosz bölcsessége. Az akarat és a hatalom Nap princípuma, a Jupiter segítségével megtalálja a kiterjeszkedést, a kibontakozást. Ezzel az aspektussal született egyén érti a módját, hogyan lehet nagy társadalmi befolyásra szert tenni, és megvalósítani céljait. Megnyerő személyiséged, és nagyvonalú, optimista lényed, szerencsét hoz neked. Pozitív hozzáállásod lehetővé teszi az esélyek jó kihasználását. Lelkesedésed és abbéli elkötelezettséged, hogy a dolgok jó irányba menjenek, többnyire segít neked megnyerni mások támogatását.  Képes vagy megnyerni a tömegek rokonszenvét is. Ha olyan célokért tevékenykedsz, amelyek kapcsolatban állnak humanitárius, emberbaráti, világjobbító törekvésekkel, akkor ez a feléd megnyilvánuló rokonszenv határtalanul nagy lehet. Nap-Jupiter konjukcióval születni, kb annyit jelent, hogy áll a zászló, nyitva az út a sikerhez, a befolyásos társadalmi pozícióhoz. Nem teljes a garancia a sikerre, de ez a legjobb aspektus, hogy sikeres légy. Általában egyetlen dolog képes elrontani az elért sikert. A túlkapás. Ha valaki úgymond elszáll. Ha egy Nap-Jupiter együttállással valaki józan képes maradni, és nem száll el, akkor a siker egész életen át kitarthat, hisz a Nap-Jupiter együttállás az egyik, ha nem a legszerencsésebb együttállás. És még valami eszembe jutott. Eszemben sincs, hogy bárkit rábeszéljek a szerencsejátékra, inkább lebeszélnék róla mindenkit, de a Nap-Jupiter együttállás olyan szerencsés aspektus, ami általában ezen a területen is szerencsés lehet.

Nap-Szaturnusz konjukció:

A Szaturnusz korlátozó funkciója gátlóan hat a személy önkifejezésére és becsvágyára. A szülött csak azután képes önmaga kifejezésére, ha a korlátozást, amelynek a Szaturnusz aláveti, már teljesen, már teljes egészében kezelni tudja. Minden amit elér az életben, csak nagyon kemény munka árán éri el. A sok frusztráció miatt, amiben a Szaturnusz részesíti, szomorú, tragikus szemlélet fejlődhet ki benne az életre vonatkozóan, és kisebbségi komplexusai lehetnek. Minden kinálkozó lehetőséget alaposan meg kell ragadniuk. A Szaturnusz azonban nemcsak negatívan képes hatni itt. Nagyfokú szervezóőképessége nagyon nagy befolyáshoz juttathatják a szülöttet, és nagyfokú önfegyelme is példaértékű lehet mások számára, és önfegyelmének köszönhetően fényes célokat képes elérni.

Nap konjukció Uránusz

 A Nap erőpotenciálja itt gyakran új területek felfedezésében nyilvánul meg, új tapasztalatok például tudományos kutatások területén. A természeti erőforrások, főleg a nagy feszültséggel megnyilvánuló természeti erőforrások első emberi használatba vétele például. Ha az egyén akarja, bejáratos lehet a létezés magasabb szintjei felé. A szülött kiválóan alkalmas okkult erőket megtapasztalni és használatba venni, ami elsősorban abban nyilvánulhat meg, hogy bizonyos dolgokat teljesen szokatlan módon csinál. Aki nem érti meg céljait, az mindenesetre excentrikusnak és kiszámathatatlannak tarthatja. Az ilyen aspektussal született ember valamilyen értelemben, valamilyen módon egész biztosan feszegetni fogja az emberi lét, vagy a szokásos korlátok kereteit. Nem egy átlagember, általában igen lendületes, nyughatatlan. Az univerzális dolgok, a kozmosz törvényeinek intuitív ismerője. Gyakran zseniális.

Nap konjukció Neptunusz

A szülött a mindennapi élettől visszahúzódva él, mint aki hallja a szférák zenéjét. Vágyak és érzelmek hívják, amelyek forrása egy szubtilis, fenséges forrásból erednek, amely forrás őt vagy zűrzavarba  és csalódásba vezeti, vagy isteni tehetséggel ajándékozza meg. Erőpotenciálja érzésszerű, és úgy tűnik hogy összeolvadt az univerzális életerővel, amelyik erő a mélyebb létsíkokhoz tartozik. Ez az intuitív érzékelés/észlelés gyakran teszi művésszé. Tehetséges misztikusok, tisztánlátók, vallásalapítók aspektusa. Az hogy valóban magasrendú isteni erők közvetítője lesz-e az egyén, az a horoszkóp egyéb részeitől függ. De elsősorban a szülött általános emberi színvonala és fejlettségi foka lesz a döntő. A szülött számára nagyon fontos, hogy józan értelmét használni legyen képes (Merkúr, Szaturnusz, Uránusz), mert a Nap-Neptun együttállás által közvetített lelki benyomásoknál nem könnyű az ócsút a búzától szétválogatni, azaz a valódi inspiráció, és egyéni öntudatlan vágyak által keltett projekciók közötti különbségtétel sokszor ködbe burkólózik. a rosszabb esetben előállhat egy túlságosan erős egyéni becsvágy, a saját személyiség fontosságának túlzott előtérbe helyezése. Iyenkor előtörnek a szubtilis vágyak és vágyakozások az egóból. Az egyén saját képzelőerejének is áldozatává válhat, ami megcsalja őt. A legrosszabb esetben teljesen elveszítheti kapcsolatát a valósággal.

Ha el tudja kerülni a ködös zűrzavart az egyén, akkor ez a konjukció isteni adománnyá válik.

Nap konjukció Plútó

 Aki ilyen aspektussal születik, annak a regenerálódási képesságe emberfeletti. Képes saját magát és a környezetét is teljesen megváltoztatni. Energiája óriási, képes a dolgok mélyére hatolni. A Plútó mindig képes áthatolni minden dimenzión, és megnyitni a fundamentális energiaforrást. Ez az ős energia manifesztálódhat szexuális energiaként is, de az egyén isteni energia forrása is lehet. Ha nem sikerül önmagát összhangba hozni az igazsággal, akkor diktatórikus tendenciák léphetnek fel. A szülött ilyenkor egészen zsarnoki is lehet, aki uralkodni akar mindenen és mindenkin, és csak a saját akarata számít, semmi más. Ez akár teljesen tönkre is teheti. A tolerancia számára a legnagyobb tanulnivaló.

Nap konjukció felszálló Holdcsomópont

 Nap vagy holdfogyatkozás időpontja. Nagyobb lehetőségek az életben, nagyobb "játszótér", az önérvényesítés lehetősége nagyobb, nagyobb hatalom. Valószínűleg korábbi jótettek karmikus következménye, vonzza a szerencsét. Ha azonban túlzásokba esik, akkor visszaüthet a túl nagy "játéktér", energiapocséklás, az erő meggyengülés léphet fel.

Nap konjukció leszálló Holdcsomópont

A külső körülmények teljesen megakadályozhatják az önérvényesítést, mindenekelőtt a hatalom és a vezetési képességek ütköznek akadályba. A kívánságainak megvalósulása akadályba ütközhet. Sok esetben még saját munkájának gyümölcsét sem élvezheti.  Nem képes belekerülni az események áramlatába. Valószínűleg korábbi inkarnációk önzésének gyümölcse ez a nem túl kellemes helyzet. Most az egyénnek kell megtanulnia, milyen az, ha mások akadályozzák. Jobb esetben a szülött képes lehet rá, hogy minden lehetőséggel maximálisan éljen, amit a sors neki felkínál.

Nap konjukció ascendens

Erős személyiség. Öntudat, önbemutatás összhangban az életerővel. Az ilyen emberek uralják önmagukat és környezetüket, mert minden cselekedetük közvetlenül az élet szoláris forrásából táplálkozik. Az egyén általában termetes növésű, és egészséges alkatú. Csak nagyon ritkán beteg, kivéve ha a Nap vagy a horoszkóp más részei erős sebzettségről tesznek tanúskodnak. Regenerálódó képességük rendkívűli. Teljes összhangban állnak az általános öntudattal, múlt-jelen-jövő összefonódnak az örök mostban. Ez okból kifolyólag, mint szellemi létező, mint szellemi lény óriási erővel lehet a környezetére jó értelemben, különosen akkor, ha magasan fejlett emberrel állunk szemben. Ha a hatodik, vagy a tizenkettedik ház sérülései arra utalnak, hogy ez a szoláris energia nem tartható egyensúlyban, a legsúlyosabb sérülések esetében ez az energia az önmgesemmisítést is szolgálhatja.

Nap konjukció descendens

 A Descendens azt fejezi ki, hogyan viselkedsz a kapcsolatok tekintetében, mit vársz el azoktól, illetve milyen típusú emberek vonzanak téged. A Nap a descendensen: Erőd igazi potenciálja emberi kapcsolatokban jut kifejezésre. Ha a hetedik házas Nap nem sérült, akkor a szülöttnek általában befolyásos és nagylelkű házastársa van, és szoros barátságokat ápol, amelyek gazdagítják őt, és segítik személyes fejlődésében. Nagy ügyességet mutatsz azon a területen, hogyan kell bánni a nyilvánossággal, az egyénekkel. Ügyes üzletember vagy.

Nap konjukció MC

Fényes karrier, tekintély, szakmai sikerek. Politikusok horoszkójában is gyakori. Nagy nyilvánosság előtt folytatott élet. A szülött általában híres vagy hírhedt lesz. A siker mértéke a Nap aspektusaitól, és ezzel együtt az MC-t ért aspektusoktól is függ, valamint az állatövi jegytől, ahol mindez található.

Nap konjukció IC

Az akarat és az erő legnagyobb potenciája otthon találja meg a legjobb kifejeződését. Otthon és a családban. A szülött szeret fontos személyekkel társalogni. Mivel a Nap a születés pillanatában a föld túloldalnál tartózkodott, az egész földön keresztül kell hatolnia hogy elérje a szülöttet, ezért a szülöttnek is nagyon sok akadályt kell legyőznie életében ahhoz, hogy személyisége megtalálja teljes kifejeződését a világban, és érvényt szerezzen önmagának. Ha a negyedik ház csúcsán álló Nap nem túlságosan sérült, akkor élete második felében biztonságra és kiteljesdére talál.

 

HOLD KONJUKCIÓK:

Hold Merkúr konjukció

Direkt kapcsolat a tudatos és tudattalan térfél között. A szülött az érzelmi dolgait képes racionálisan kezelni. Tudatos gondolatai és kapcsolatai másokkal nagy befolyással vannak érzelmi életére. Nagyon érzékenyen reagál arra, mit mondanak róla mások. Ha sérült a konjukció, akkor az érzelmek erősebbek a gonndolatoknál. Nem bírja a kritikát. Pozitív esetben a tudattalanban tárolt információk hozzáférhetőek lesznek az egyén számára, főleg érzelmi területen. Az otthoni és családi élet nagy figyelmet kap, fontos az egészség, a táplálkozás.

Hold Vénusz konjukció

A szülött erősen érzelmi módon reagál a szépségre és a harmóniára, ami gyakran fejeződik ki művészi tehetségben. Nők esetében a ruházat kiválasztása és a táplálék elkészítése művészi tehetséget mutat. Környezetét is harmonikusan alakítja ki. Más nőkkel nagyon harmonikusan viselkedik. Szenzibilitás, szívélyesség, boldogság, siker, szerencse, és siker a romantikus ügyekben is. Jó diplomata. Ha a konjukció sebzett, akkor becsapás és becsapottság is előfordulhat. Érzelmi játszmák.

Hold Mars konjukció

Erős emóciók. Dühkitörések, kedélyingadozások.  A kisgyerekek is hajlamosak dühkitörésekre. Ha jól aspektált, akkor az erős érzelmek nagy tetterőhöz vezethetnek. Ha azonban sérült a konjukció, akkor féltékenység, harag, mindenféle frusztráció jellemző. Minden cselekedet nagy intenzitású. Veszélyes ellenség az, aki ilyen konjukcióval születik. Ha a Merkúr vagy a Szaturnusz nem áll erősen akkor különösen veszélyes ellenség, mert egyáltalán nincs kontroll. Ha azonban képes kontrollálni magát, akkor bátor harcos, és messzire juthat.

Hold konjukció Jupiter

Nagyvonalúság és együttérzés. Jót akar tenni másokkal. Ha a szociális érdeklődése politikai útra terelődik, akkor jó karma születhet. Nagy bizalmat képes ébreszteni másokban, különösen a nőkben, könnyen megnyer másokat támogatóul. Ha sérült a konjukció, akkor kényelmesség, hanyagság, henyélés jellemezheti. Ha jól aspektált a konjukció, akkor  becsületes, igazságos, és ügyes. Többnyire jó egészségnek örvend. Gyakran dolgozik vallási vagy oktatási területen, és mélyen azonosul emberbaráti céljaival. Ha azonban sérült a konjukció, akkor beteges küldetéstudata lehet. A várakozásokkal ellentétben nem egy világcsavargó. Nagyon kötődik érzelmileg a családhoz, az otthonához, a barátaihoz és a vagyontárgyaihoz, ami megakadályozza a túlságosan nagy utazásokat.

Hold-Szaturnusz együttállás

A Hold a Szaturnusszal együttállásban belső magányra utal. Akinek pedig a Szaturnusz támadja a Holdját, az érzelmileg újra meg újra egyedül marad, még akkor is, ha házasságban él. Hajlamos lehet rá, hogy a múlthoz kötődjön ( a Szaturnusz mindig elsősorban a múlt), túlságosan is a múlthoz kötődjön. Régi sebek nyalogatása, stb. Érdemes tudatosan figyelni a jelenre, mert ellenkező esetben a múltban ragadhat. Egy bizonyos nehézlelkűséget, hidegséget okozhat a Szaturnusz a léleknek (Hold). Előfordulhat depresszió, hiányzó életöröm. A jó oldala ennek az együttállásnak egy bizonyos realitásérzék, egészségeses emberi értelem, józanság.

Hold Uránusz együttállás

Képzelőereje élénk és spontán. Feltaláló, felfedezőalkat. Csillogása, vonzó személyisége lebilincselően hat másokra. Buzog az energiától, nyíltsága irigylésre méltó. Otthona, szülei, családja minden bizonnyal unortodox. Keresi a szokatlan élményeket. Paranormális képességei vannak. Érdekli az asztrológia, és minden szellemmel kapcsolatos dolog. Erős médiumi képességei vannak. Akár jövőlátó, prófétikus képességekkel, láthatja mások jövöjét. Érdekli a pszichológia, és minden ezzel rokon terület. Hiperszenzitív. Erős zenei képességek.

Hold Neptunusz együttállás

A legnagyobb mértékben befolyásolható, és hajlamos arra, hogy érzelmeiben másokhoz igazodjon. Érzékenysége együttérzővé és megértővé teszi. Sajnos túlságosan sokszor hagyja hogy környezete befolyásolja hangulatát. Mediális és parapszichikus képességei vannak, de hogy ezek a képességek megbízhatóak, vagy csak fantáziák, amelyek a tudattanból származnak,az a horoszkóp egyéb részeitől függ. Jelentős, profetikus álmai lehetnek. Fantáziája élénk, mi hozzásegítheti muzikális vagy egyéb művészi sikerekhez. Ha kedvezőtlen aspektusok állnak fenn, akkor a valóság elől a fantáziáiba, vagy egy álomvilágba menekülő emberrel van dolgunk, aki légvárakat épít, és teljesen elveszítheti kapcsloatát a világgal. Jó horoszkópban a szellemi ténykedés alappillére lehet.

Hold-Plútó együttállás

Erős érzések önfejűség az érzelmekben. Okkult tehetség, parapszichológikus erő. Hajlam a környezet erős befolyásolására és dominálására, uralására. Érzelmi zsarnokoskodás. Nagyin nagy hatást gyakorol másokra, és nyitottak a metafizikus dolgok irányába. Érdekli a halál utáni élet. Képes elfelejteni a múltat, és teljesen új alapokra helyezni érzelmi életét. Nem érez félelmet, nagy rizikókat is bevállal, képes rendkívűli és drasztikus változásokra az életében. Családtagjaival rendszerint drasztikusan bánik, és a családi viszonyokban is óriási változások lehetségesek. Durvasága és uralkodói szerepjátszása olykore teljesen kiakasztja családját, partnerét, barátait. Hogy ez a konjukció alkotói zsenialitáshoz, vagy romboló érzékenységhez vezet, ez a konjukciót érú aspektusoktól és a horoszkóp egyéb aspektusaitól is függ.

A Plútó-Hold együttállás heves és erős érzelmekre is utalhat, amelyek azonban sokszor önzőek, vagy minimum erős önfejűségről árulkodnak. Sok esetben kifejezett parapszichológiai és okkult tehetségről van szó, és szeretnek a környezetükben emocionálisan domináns helyzetbe kerülni. Nagyon erős befolyással vannak más emberekre, érdeklődnek a spiritualitás iránt, és a halál utáni élet iránt.

Előállhat az a helyzet is, hogy el akarják felejteni a múltat, és érzelmi életüket teljesen új alapokra akarják helyezni. Nem ismernek félelmet, készek bármilyen rizikót bevállalni, és életükben drasztikus és nagyon különleges változásokat keresni. Családtagjaikkal drámaian bánhatnak, és odahaza nagyon hirtelen változásokra lehet számítani. Ridegsége és uralkodói attitűdjei olykor elrettentően hathatnak a nőkre.

Hold konjukció Regulus

Nagyon erőteljes, képes óriási lelkesedést önteni másokba. Erős,sugárzó, virulens, és persze nagyon erősen szexuális beállítottságú is.

Okkult érdeklődés, erőteljes barátok, veszély az ellenségek irányából, hamis barátok, nyereség spekulációknál, nyilvános kiválóság, nagy erő, becsület, egészség, bizalom ami ritkán tartós, erőszak, bajok és betegségek. Nők esetében nagyon spirituális és független. Ha ugyanabban az időben, amikor a Hold a Regulussal áll együtt, a Nap az Ikrekben vagy Sárkány fejénél jár, vagy a Jupiter a tizedik házban trigonban a Marssal, akkor nagyon valószínű az alacsony sorból való felemelkedés a nagy magasságot jelentő pozíciókba.

Hold konjukció Sárkányfej

Ez a konjukció szerencsét hoz, mert az egyént megajándékozza a képességgel, hogy az élet eseményeihez intuitív módon alkalmazkodjon, és a mindenkori áramlatokkal együtt haladjon, és azokat hasznot hozóan meglovagolja. Extrém esetben ez oda vezethet, hogy minden jó áramlattal úgymond úszni akarjon, anélkül, hogy alaposan átgondolná a helyzetet. Enthuziazmusa miatt kedvelt személyiség, szerencsés a nőknél, ügyesen bánik a nyilvánossággal. Ha a horoszkóp többi része ezt alátámasztja, akkor az egyén nagyvonalú, és szellemi vallásos beállítottságú. Ez az aspektus a jó karma aspektusa, amely előző életekbeli jótettekből ered.

Hold konjukció Sárkányfarok

Nehéz aspektusról van szó, ami nagyon megnehezíti az életet, mivel a körülmények nem állnak összhangban az egyén törekvéseivel. Általában rosszul tervez, mert a körülmények állandóan kényszerítően hatnak rá. Sosincs jó időben, jó helyen. Mindig csak magára számíthat, nem számíthat mások segítségére. Sokszor érzi azt, hogy az egész világ ellene van. Izoláltsága miatt hajlamos a depresszióra, és a negatív beállítottságra, ami még inkább elidegeníti másoktól. Ismerjük a mondást, nevess, és az egész világ veled nevet, sírj, és magadra maradsz.  Ha azonban nagy önfegyelemmel jól szervezi életét, képes koncentrált teljesítményt nyújtani Ilyenkor a hátrány képes előnnyé változni: a legkisebből is képes kihozni a legjobbat. Ha tartós képesen így cselekedni, akkor ez az aspektus pozitív karakterképző erővé válik, és nagyon gyümölcsöző lesz, mert a nehézségekkel szembekerülve elszánntá válik, és bátran fog cselekedni. Néhány szerző szerint ez egy karmikus aspektus, valamiért fizetni kell, ahol az egyén visszaélt a közkedveltségével.

Hold konjukció ascendens

Amikor a Hold az ascendensen áll, az érzelmek egész életünkre döntő befolyással vannak. Szinte az öntudat is az érzelmekből táplálkozik. Pozitív esetben nagyon jó emlékezőtehetséget jelent, és a tudatalatti folyamatok tudatossá válását. A fantázia élénk, és nagyon gazdag érzelmekben. Könnyen beleéli magát más helyzetébe, nagyon empatikus. Nőknek kedvezőbb ez az aspektus, mert nagyon femininné teszi a fellépést. Az arc többnyire kerek, és nagyon” lelket tükröző”. A szülött könnyen befolyásolható, és minden tapasztalat, amire szert tesz életében egy bizonyos nagyon személyes, érzelmes módon érinti. Kora gyermekkori élményei erősen kihatnak későbbi életére, mint ahogyan az normális lenne. Mediális képességek lehetségesek.A Hold az ascendensen azzal a legfőbb veszéllyel jár együtt, hogy túlságosan szubjektív lesz az életfelfogás, ami az objektivitás, a tényszerűség rovására mehet.

Hold konjukció MC


Rivaldafény és népszerűség. Színészek, szórakoztatóművészek, poltikusok aspektusa. Jó aspektusok esetén vagyonos és magas társadali pozíciójú nők segítenek ranghoz és névhez jutni. A szakmai pályafutás gyakran partnerkapcsolat keretein belül zajlik, vagy az érintett egy felettesétől felelősségteljes pozíciót örököl. Utalhat családi örökségre, vagy a karierrel szoros kapcsolatban álló nőkre. Karrier szempontjából a háztartási cikkek, az ingatlanok, vagy ezekkel összefüggő ténykedés a kedvező terület.

Hold konjukció descendens


Szoros barátságok, és szerelmi házasság.  Ügyesen és finoman képes bánni a nyilvánossággal. Erősen befolyásolhatók az érzelmei. A házasságról általában romantikus és idealista elképzelései vannak. Nagyon hasznos aspektus egy kiváló házassághoz. Nők számára kedvezőbb. mert erősíti a női tulajdonságokat. Férfi horoszkópjában a nők érzelmi megértését segíti elő. A szülött azonban nagyon érzékeny és sértődékeny lehet. Az anya gyakran él a fiú otthonában, vagy a lánytestvér gyakorol nagy rá nagyon nagy befolyást. 

Hold konjukció IC

 A Hold itt erősen áll. Szoros családi kötelékek, házias hajlamok. Otthon és család nélkül boldogtalannak és elesettnek érzi magát. Rendszerint kiváló szakács, valóságos gasztronómiai zseni, remek vendéglátó. Szeret víz közelében, vízparton tartózkodni, Olykor vándorol egyik helyről a másikra újabb és újabb érzelmi élményekre vágyva. Nagyon mély érzelmek jellemzik. Kiváló kertész és mezőgazdász, képes kiválóan azonosulni a földanyával. Néha arra is utalhat ez az aspektus, hogy az egyén még a házasság után is erősen kötődik az anyjához.

 

MERKÚR KONJUKCIÓK:

Merkúr-Vénusz együttállás

Tehetség az önkifejezésre szóban és írásban. A szülött hangja gyakran lágy és zenei. Irodalmi és költői tehetség, íróként a kommunikáció bármilyen területén megállja a helyét, könnyen keresi kenyerét ilyen módon. Nagyon diplomatikus, jól bánik más emberekkel, céljai esztétikusak, gyakran törekszik jó partnerkapcsolatokra másokkal. Tudományos és matematikai tehetség is lehetséges, mert ez a konjukció megadja a képességet, hogy meglássa az összefüggéseket és az összekapcsolódási pontokat. Általában kedvelt társasági ember, élvezni szokták a társaságát, mert szépséget és harmóniát sugároz magából, és ezáltal jótékonyan hat környezete egészségére. Ha a horoszkóp többi része is ebbe az irányba mutat, jó szándékú és vonzó mások szemében.

Merkúr Mars konjukció

Ez a konjukció erős érzelmeket hív életre, amelyek negatív formában dühkitörésekben, a kedély állandó hullámzásában nyilvánulnak meg. Jó aspektus esetén nagyon nagy tetterő, kedvezőtlen aspektusok esetén féltékenység, harag, frusztráció. Minden cselekedeted nagyon intenzív, érzelmektől, indulatoktól áthatott. Veszélyes, és bosszúvágyó természetű lehetsz. Érzelmeid minden óvatosságot és észt nélkülözve késztethetnek cselekvésre. Indulatból, nem meggondoltan cselekedve fejjel rohanhatsz a falnak, bánthasz másokat. Ha képes vagy kontrollálni ezt a konjukciót, akkor nagyon bátran, elszántan szállhatsz harcba a saját életedért.

Merkúr - Jupiter konjukció

A két planéta ismertetése után aligha szükséges nagyon ecsetelni mit jelent, amikor a két gondolkodásért felelős planéta együtt áll. Ahogyan John Dee, Erzsébet királynő asztrológusa mondta: Jupiter adjon Merkúrodnak jó értelmet. A kozmosz tudása és a személyes tudás egyesül.Az egyik legjobb értelmi képesség. Bízol is az értelmi képességeidben. A beszédkészség is nagyon jó, kiváló szónok lehetnél.Tanárok, tanácsadók, ügyvédek, politikusok aspektusa.Humanitárius célokért is szívesen tevékenykednél.Minden ilyen jellegű tevékenykedés nagy elismerést von maga után.Szívesen utazol. Akár nagyon messze is.A képzés nagyon fontos ezzel az aspektussal, mert sokszor sajnos hiába a képesség, ha nincs papír.Ha mind a képesség, mind a képzés adott, akkor nagy szakmai karrier várható ezzel az aspektussal.

Merkúr konjukció Szaturnusz

Ez a konjukció nem csinál olyan jó szónokot az emberből, mint egy Jupiter-Merkúr konjukció, azonban gondolkodásodban egzakt vagy, lelkiismeretes, logikus, és tudományos. Kifejezetten erős matematikai képességeid lehetnek, és minden olyan területen megállnád a helyed, ahol a szisztematikus, részletes, pontos gondolkodásra van szükség. Keményen és kitartóan dolgozol. Ha bármilyen tárgyról írsz, vagy beszélsz, pontról pontra haladsz, logikusan építed fel a mondanivalódat. Ha egyszer netán pályaváltoztatáson törnéd a fejed a formák és az azokban megnyilvánuló struktúrák iránti érzéked és tehetséged kiváló építésszé, lakberendezővé, designerré, mérnökké tenne. Erős szellemi ambícióid lehetnek, azonban sokszor ütközhetsz akadályokba is. Az elismerés nem mindig adatik könnyen. Rossz esetben ez a konjukció túlságosan kritikussá tehet, aki túl sok gondot csinál magának, és depressziós.  A legrosszabb esetben nagyon szkeptikussá válhatsz, aki bezárkózik, nem nyitott mások felé, nem nyitott az újdonságra, a szokatlanra. Ha bezárkózol, lemaradhatsz.

Merkúr-Uránusz konjukció:

Zseniális szellemi képesség, originalitás. Villámgyors értelem. Hirtelen felismerései, szinte villámként becsapó intuitív gondolatai fontos belátásokhoz juttatják. Ez a képesség sokszor eléri a telepátia határait. Szokatlanul erős intuíciója a mélyebb összefüggések megértéséhez is elvezethet. Előnyös azok számára, akik asztrológiával foglalkoznak. Erős tudományos érdeklődés, mindenekelőtt elektronika, mikrofizika. Sok esetben van teendőjük elektronikus kommunikációs területen. Szellemileg függetlenek, és mindent átgondolnak magukban. Mindig keresik az újat, a szokatlant, és gyakran találnak megoldást olyan problémákra, amelyek a hagyományos módon nem oldhatók meg. Ezen szülöttek számára fontos a jó képzés, hogy szellemi képességeiket ki tudják bontakoztatni. Szélsőséges esetben a szülött excentrikus, hajszálhasogató, beképzelt, elviselhetetlen, zsarnokoskodó lehet.

Merkúr Neptun konjukció


Élénk fantázia és mélypszichológiai intuíciók, megérzések. Misztikus, agykontroll gyakorló, pszichológus, tanító, vallásalapító, író. Ha a horoszkóp egyéb része is erre utal, akkor egészen különleges tehetség ezen a területen, tisztánlátó, telapata, próféta. (Rudolf Steiner, Jose Silva) . Hajlamos lehet az álmodozásra, költői, irodalmi tehetség, kiváló fényképész. Rossz esetben azonban nehezen tart ki, nem mindig képes szilárdan követni céljait, hajlamos a kitérésre, különféle csalásokra, a hazudozásra. Többnyire nem vitázik, és akkor is simán előadja terveit, amikor eről már "lebeszélték". Hallgataggá is tehet ez a konjukció. Kedvezőtlen aspektusok esetén az egyén álomvilágban élhet, és minden kapcsolatát elveszítheti a valósággal. Ha az egész horoszkóp úgymond nem kedvező, akkor akár pszichózisok is felléphetnek, és különféle kedélyingadozások jellemzőek.

Merkúr-Neptun együttállással született Rudolf Steiner, az antropózófia atyja, akire sokat hivatkozok a főoldalamon. Szintén Merkúr-Neptun együttállással született az Agykontroll alapítója, Jose Silva.

Ugyanilyen állásnál látta meg a napvilágot Yul Brynner, a Hét mesterlövész főszereplője, és Kim Wilde, a híres énekesnő. 

Merkúr Plútó konjukció


Az értelem éles akár a borotva, és a szülött leleményes. Átlát mindenen, átlát az embereken, átlátja a helyzeteteket és a dolgok mélyéra hatol. Ítéletében elfogulatlan és objektív. Az igazság fontosabb számára mint kényelmesnek lenni. Az erős akarat itt zsenialitással és ötletgazgadsággal párosul. A valóságban nagyon előrelátó, jobban látja a jövőt mint a materialista tárgyakat. Képes a dinamikus folyamatokat a gyökerükben megragadni.  Kiváló tudós, nyomozó, kutató, okkultista lehet belőle. Gyakran szenteli magát szellemi dolgoknak. Kedvezőtlen aspektusok esetén fennhéjázás, gőg , csalás. Hajlamos lehet rá hogy átformálja mások gondolkodását. Ez az aspektus, ha nem  szellemi vetületét nézem, nagyon szenvedélyes szerelmi partnert vagy kiváló sportolót, bokszolót, harcost jelezhet, aki erős és gyors.

Merkúr konjukció ascendens

Merkúr konjukció MC

Az embereket képes vagy originális gondolkodásoddal lenyűgözni. Önkifejezésed szóban és írásban is remek. Minden kommunikációt igénylő területen jól megállod a helyed. A jó képzés alapvető fontosságú számodra. Tanárok, kutatók, írók, tudósok, stb aspektusa. 

 

Merkúr konjukció descendens

Merkúr konjukció IC

Merkúr konjukció Sárkányfarok
Az egyén ideái, ötletei vagy túlságosan a saját kora előtt járnak, vagy túlságosan lemaradnak a saját kora mögött. Kedvező esetben szellemi originalitás és függetlenség. Függetlenség az általános, populáris "hülyeségtől". Rossz esetben kénytelen saját ideáit egyedül továbbfejleszteni, mivel nem talál támogatásra. Elmulasztja a lehetőséget, hogy jókor jó helyen legyen. Vagy ha mégis kinyitja végül a száját, már senki sem figyel oda rá. Szellemi magányosság és frusztráció.

 

VÉNUSZ KONJUKCIÓK

Vénusz Mars együttállás

A Mars az akarat vénuszi színezetű, a Vénusz, a szerelem, a harmónia, a társas kapcsoltatok marsi színezetű. Bár ez az aspektus elsősorban szexuális színezetű, a szülött szenvedélyessége különböző területeken is megnyilvánulhat. A Mars ösztöntermészete, a vonzás princípiumával összekapcsolva, ahogyan azt a Vénusz megtestesíti, abba az irányba törekszik, hogy a kreativitásának formát adjon. Hogy ez csak szexuális területen történik, vagy társadalmi és művészeti tevékenységben is, az a horoszkóp többi részétől is függ. Ez a konjukció az érzéseknek erőt és melegséget kölcsönöz, és a szülöttet az élet szeretetével tölti el. Ha a horoszkóp többi része is ebbe az irányba mutatnak, túlzott agresszivitás léphet fel, ami azonban hála a Vénusznak, egy bizonyos charm-mal fűszereződik. A Vénusz szerelmi princípiuma ezen aspektusnak köszönhetően testi oldaláról erősebben mutatkozik meg, hogy mennyire, az attól függ, hogy a Mars vagy a Vénusz dominál. A szülöttnek erőszakos alkotóerejét mindenképpen célszerű valamilyenformában felszabadítani. Ez a konjukció igen impulzív, ha arról van szó, hogy a saját vagy a mások pénzét ki kell adnia. Nagyvonalú, örömmel adakozik, de el kell kerülnie hogy pazarló legyen!

Vénusz-Jupiter konjukció

Nagyvonalú és optimista hozzállás az élethez. Ha a horoszkóp egyéb faktora nem túl rossz, akkor a szülött többnyire vidám és barátságos. Szereti a társagot és segítőkész. Szívesen adományoz pénzt vallásos célokra, és segíti a kevésbé szerencsé embertársait. Értenek hozzá, hogyan tegyyék boldoggá embertársaikat, erős művészi képességgel rendelkeznek, született békekötők. Vallásos festészet is előfordulhat. Nagyfokú testi szépség. Negatív aspektusában túlságosan nagy gondtalanság, túlzott kényelemszeretet, és közömbösség jellemezheti. Ha a Szaturnusz jól áll a horoszkópban, akkor a Szaturnusz fegyelme megakadályozhatja, hogy ennek az aspektusnak a negatív hatásai maguk alá gyűrjék a szülöttet, és a pozitív aspektusok teljes erővel kibontakozhatnak. Mivel a Jupiter elsősorban elsősorban az ember agyában lakik, ez a kettős az ember agyában a bölcs Jupiter és a harmonikus Vénusz kettősét is jelenti, azaz a gondolatok erősen vénuszi jelleget kapnak.

Jupiter-Vénusz együttállásra pékdák:  Sophia Loren, Kim Wilde, Rékasi Károly, Béres Alexandra, Remy Bonjasky, Sasha

Vénusz konjukció Szaturnusz

Ugyebár ahol a Szaturnusz, ott a komolyság. Az ilyen aspektusú ember vagy stabil párkapcsolatban él, vagy legalábbis törekszik rá, a kicsapongás kevésbé jellemzi, de persze nem kizárt. Erős zenei és művészi érdeklődés.Sokszor tehetséges művész. A Szaturnusz adja a formát, a struktúrát, a szükséges türelmet, a Vénusz a szépséget, a harmóniát. Zenészek esetében kifejezett ritmusérzék, nagyon jó zenei érzék.  

Ez a konjukció matematikai képességeket is ad, főként akkor ha jól áll még a Merkúr is. A harmónia és s kiegyenlítettség fontos ezeknek az embereknek.a számára. Igazságérzet, fair play, lojalitás, Bár társaságban sokszor visszafogottak, zárkózottak, de barátságaik és párkapcsolataik többnyire tartósak. Ha a horoszkóp más faktorai is utalnak nagyvonalúságra, akkor a szülött minden problémához jó realitásérzékkel közelít, és segítsége többnyire hatásos, eredményes. 

Nagyon vonzódik a pénzhez, és sok esetben a házasság hozza meg a kívánt anyagi biztonságot. Kapcsolataiban is szerephez juthat a pénz. Ha a szülött kívánságainak megvalósításában tisztességes módon jár el, fair módon viselkedik, akkor minden résztvevő jól jár, mindenki hasznot húz a dologból. Negatív esetben puszta pénzházasságról van szó. A szülöttnek óvakodnia kell attól, hogy emocionális szükségletének kielégítése miatt visszaéljen mások jóindulatával. A horoszkóp többi részétől nagyban függ, hogy ez a konjukció végül is, milyen módon lesz "bevetve", felhasználva".  Negatív esetben depresszió, népszerűtlenség, és az elismerés hiánya lesz jellemző.

UránuszVénusz együttállás

Ez az együttállás a könnyen elcsábuló, könnyen elcsábítható emberek együttállása. Személyiségük csillogó, joggal kedvelt. Szeretnek minden társas programot, élvezik a partykat, a kalandos élményeket. Az ilyen aspektussal született művészeknek nagyon originális, eredeti, individuális stílusuk van. Személyiségük sokszor lebilincselően vonzó. (Lázár feltámasztásakor az Oroszlánban állt együtt az Uránusz és a Vénusz)

Nagyon szociális beállítottságúak. Hajlamosak összekeverni a barátságot a szerelemmel, szerelmi életük nem állandó, váratlan felkavaró, nagyon erős vonzalmak kerülnek a felszínre, majd halnak el ugyanolyan gyorsan. Mivel a szülött szeretné szerelmével az egész világot megajándékozni, nagyon nehéz számára egyetlen ember mellett megállapodni, érzelmileg egyvalakihez kötődni. Vigyáznia kell, ne házasodjon hirtelen ötletből, még akkor sem ha pillanatnyilag nagyon akarja. A hosszú jegyesség megmutatja, hogy a kapcsolat kiállja-e az idő próbáját.

Vénusz-Neptun konjukció

Ez az aspektus akkor a legpozitívabb, ha a legmagasabb és legtisztább formájú szellemi szerelmet jelent. Terapeutai képességek és világ szellemi megértésének képessége. Szenzibilis és érzékeny minden esztétikum iránt, ami jó esetben azt jelentheti hogy mások számára a jelenléte az örömöt és békét jelenti. Általában a szülött nagyon mélyen képes együtt érezni másokkal.Gyakran hipnotikus vonzerejük van, ami attól függően, hogy milyen motiváció rejlik mögötte jóra és rosszra egyaránt felhasználható. Mindenesetre élénk a fantázia és produktív a tudatalatti. A szülött erősen vonzódik a zenéhez, a misztikus dolgokhoz, és a vízuális művészetekhez, és előnyben részesítenek mindent, ami kifinomult, és szeretik a fényképezést is.Negatív esetben ez az aspektus egy elméleti embert jelölhet, egy romantikus álmodozót, aki csak terhére van a környezetének, aki egy alacsonyabb fejlődési szinten megrekedve szerelmi dolgokban csalónak és megbízhatatlannak bizonyul.

Bruno Gröning, Richard Gere, Feldmár András, Jodie Foster, Paul Potts

Vénusz-Plútó együttállás:

A Plútó-Vénusz együttállás: sokszor jelenti azt, hogy elveszíti maga mellől a férfit.

Válás, rosszabb esetben haláleset. Ez az aspektus szenvedélyes és gyakran karmikus érzést jelöl. Magasan fejlett személyiségeknél ez az aspektus a képességet mutatja, hogy szinte megváltó erejű, regeneráló, sipirituális szeretet képes adni, mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerül. Ezekben az esetekben a szerelem spirituális hatalommal van összekötve, és az akarat nagyon magas szinten nyilvánulhat meg. Gyakori az élet nagyon magas fokú szeretete, erős nemi vonzalommal. A szülött hajlamos a érzelmi halált és feltámadást átélni. Végül megérti, hogy a szeretet minden élet szellemi eredete. Ez az aspektus, mint minden erős Vénusz aspektus művészi tehetséget mutat, színészet, zene, opera, operett, igényes zenei ízlés. A negatív oldala ennek a konjukciónak éppolyan megrontó, mint amennyire nemes a jó oldala. Válogatás nélküli szerelmi kapcsolatokba bonyolódhat, tobzódhat az élvezetekben.

Sok a teremtő ereje, és ez a hatalmas energia meg is mutatkozik életében.

Az asztrológus számára több érdekességet tartogat annál, mint amelyet a kliensnek okvetlenül el is kell mondania- néha annak, akinél a Vénusz konjukcióban vagy oppozícióban van a Plútóval, meghal a szeretője, a vőlegénye.

Ez sok esetben beigazolódik, de olyan eset is sok van, ahol ez nem igazolódott be. Nem szabad azt mondanunk: Ó neked olyan szeretőd van, aki előbb-utóbb úgyis meghal. Ennek nyilvánvalóan nem lenne értelme. Egy eset valóban elképesztett. Egy fickó, akinek Vénusz-Plútó konjukciója volt, négyszer jegyezte el magát, és mind a négyszer meghalt a menyasszonya röviddel a házasságkötés előtt. Mondanom sem kell hogy soha többé nem kötött eljegyzést. Volt egy nő, a Vénusz oppozícióban volt nála a Plútóval, az évek során sokféle emberrel volt viszonya, kettő közülük meghalt, egy rejtélyes módon elhagyta az országot, egynek pedig el kellett költöznie egy másik városba. A nőt mindegyik eset igen súlyosan érintette.

Persze nem minden esetben történnek ilyen szembeötlő elválások, halálesetek és hasonlók, így hát óvatosnak kell lennünk, mit mondunk. De valahányszor szerepel valamiben a Plútó, ott mindig óriási mélységek vetődnek fel. És gyakran hatalmas rejtély is, amely túl mély ahhoz, hogy akár fel is mérhetnénk. Valóban a felmérhetetlen a legjobb szó a Plútó jellemzésére, az óriási mélység. Ez a hatalmas mennyiségű energia és a kapcsolatok hatalmas mélységbe utaló élményei kapcsolódnak a Vénusz-Plútó fényszögekhez. Azt mondhatjuk, így értjük meg a legjobban a Vénusz-Plútó fényszögek lényegét: az emberek azért esnek át ilyen érzelmi szenvedéseken, érzelmi frusztráción, azért kell elszakadniuk attól, akit szeretnek, vagy

vagy akárhogyan is manifesztálódik a fényszög, mert a kapcsolatokhoz szükséges szerelemhez (Vénusz) és a más emberekhez fűződő bensőséges kapcsolathoz való hozzáállásuknak teljesen transzformálódniuk kell. És ha nem transzformálják teljes mértékben és nem dolgozzák át tudatosan, akkor a viselkedésük drasztikus megváltozását, az élet ezen területeihez való hozzáállásuknak és értékrendjüknek a transzformációját maguk a körülmények kényszerítik ki. Hogy miért olyan szükségszerű ez a transzformáció, az a talány…kétségtelenül számos pszichológiai, spirituális vagy karmikus okra gondolhatunk, de ki-ki olyan oknak tulajdonítja, amely a legjobban megfelel saját világnézetének. A képlet csak a tényeket közli, magának az élménynek a jellegét szimbolizálja, nem ad precíz tájékoztatást a miértről.

A Vénusz-Plútó fényszögekkel kapcsolatban gyakran felmerül még az is, hogy hajlam tapasztalható az érzelmi kielégíthetetlenségre. Sohasem kapunk elég figyelmet igaz? Ismerős ez az érzés? (A Skorpióban lévő Vénusz is valamelyest hasonló, az is egyfajta Plútó-Vénusz kölcsönhatás) Ismerek egy ötéves gyereket, akinél Vénusz-Plútó oppozíció van, és abszolút kielégíthetetlen a rá fordított figyelem szempontjából. Az anyja agyonkényezteti, mégis több figyelmet követel. Ő a legmohóbb kisfiú akit valaha láttam.

Ha Plútó-Vénusz „stresszes” fényszögek (konjukciók, kvadrátok, vagy oppozíciók) állnak fenn, a legtöbb esetben olyan az illető, aki legalábbis kifinomultan követelőző valamilyen módon. Finoman követeli magának a figyelmet, fnoman követeli magának a szeretetet, vagy némely esetben mindent meg akar kapni a flörtölésben, legrosszabb változatában egyfajta érzéketlenség bukkan fel, amely akár még kegyetlenül is a másik iránti nagyon személytelen viselkedésben nyilvánul meg. A Plútó nagyon mohó, képes követelőző lenni. A Plútó az egyetlen bolygó, amelynek energiája kifelé és befelé is áramlik, olyan mint a Skorpió- az energiaáramlás rettenetesen erős kifelé, de magába is szippanthat bennünket. A Skorpió és a Plútó az egyedüli ilyen faktor az asztrológiában. Akiknek ilyen aspektus van a horoszkópjában, gyakran kibocsátják mások felé az energiát, és megpróbálnak magukba rántani.

A Vénusz-Plútó kombinációkkal néha szexuális problémák is vannak. Nem feltétlenül valami óriási nagy zűrre gondolok, de mindenképpen olyan területe ez az életnek, ahol valamilyen blokkolódás vagy feszültség jelenik meg, és sok figyelmet érdemel.

A céljai elérése érdekében sokszor gyakran alkalmazza személyes magnetizmusát, és néha kegyetlenül, néha személytelenül, vagy pedig flörtölés és hasonlók révén vonzerejét alkalmazza.

Vénusz-Plútó: szerelmi varázslat

Erősség: Átalakulás

Ellenállhatatlan a vonzereje. Jellemző rá az intenzív és felbonthatatlan kapcsolat, mely a válságokon keresztül mélyreható átalakulásokhoz és a személyiség kiteljesítéséhez vezet.

Nagyon szoros kapcsolat és szenvedély köti a társához. Rendkívül fontos számára az erotika. Teljes erővel küzd a hozzá közelállókért, és nehéz helyzetekben átlagon felüli teherbírásra képes.

Gyenge pont: szimbiózis

A tökéletes kapcsolatot keresi. Vagy feltételek nélkül átadja magát a társának, vagy teljesen az uralma alá akarja hajtani a másikat. Gyakoriak a szexuális aberrációk. Igényt tart társa minden pillanatára és kiválóan manipulálja, amíg végül teljesen függővé teszi partnerét.

Hajlamos a nyílt vagy vagy rejtett hatalmi játékokra, és mániákusan féltékeny. Állandóan attól retteg, hogy társa elhagyja, vagy a sors szétválasztja őket.

Vénusz konjukció Sárkányfej

Vénusz konjukció Sárkányfarok

Vénusz konjukció ascendens

Ez a konstelláció nagyfokú testi szépséget kölcsönöz mindenekelőtt a nőknek. Az egyén kiegyensúlyozott, kellemes benyomást kelt másokban. Harmóniát és szépséget sugároz magából. Alacsonyan fejlett személyiség esetén narcisztikus tendenciák, öntetszelgés. A belső önmegvalósítás erősen kötődik a harmóniához és a szépséghez. Olykor agresszívak lehetnek embertársaikkal, mert az első ház mindig Kos/Mars jellegű. A Vénusz az ascendensen a párkapcsolat fontosságát mutatja, az egyén sokszor teljesen képtelen egyedül élni, annyira fontos számára a párkapcsolat.

 Vénusz konjukció MC

Művészi tevékenységhez, nyilvánossággal való tevékenységhez, diplomáciai munkához kiváló aspektus. Nőknél jó karrier lehetőség. Társadalmi becsvágy. A házasság megerősítheti társadalmi pozicíóját. Néha ez is motiválja a házasságot. Általában jelentős társadalmi pozíciót ér el az egyén, nagy megbecsültségnek örvend, népszerű, és jól keres.

Vénusz konjukció descendens

Vénusz konjukció IC

 

Kép: Carl Frederic Aagard: Amalfi dai cappucini

MARS KONJUKCIÓK:

Mars konjukció Jupiter

A szülött hihetetlen energiákkal töltött és enthuziaszta, hatalmas lelkesedésre képes. Ami számára fontosnak tűnik, azért vehemensen beveti magát. (ez sok esetben vallás, tudás vagy karitatív tevékenység.) A konjukció önbizalmat ad, meggyőződést abban, hogy eléri céljait, a „nem” számára nem nagyon létezik. Ez az aspektus különösen hasznos azok számára, akik olyan területen tevékenykednek, ahol az iniciatíva és az anyagi haszon fontos. Az a mód, módszer, amellyel beveti magát a munkába, sokszor súrolja a fanatizmust.

A katonai pályafutás sem kizárt, vagy legalábbis olyan üzleti kapcsolatok, amelyek kapcsolatban állnak a hadsereggel. Ha a konjukció kedvezőtlenül aspektált, akkor előfordulhat a túlzott birtoklásvágy, és az erőszakosságra való hajlam. Ebben az esetben a mottója: „ A hatalom az jog”. Felléphet még extrém és helytelen patriótizmus is. A szülött szereti a pompát, és az ünnepségeket.

Mars-Szaturnusz konjukció:

Mindig kissé frusztráltak vagyunk, mindig meg kell találni annak a módját, hogy kieresszük magunkból a felesleges gőzt. Szakadatlan belső frusztráció.

Pozitív aspektusában ez a konjukció kemény munkára tesz alkalmassá. Kitartás, erő, jó ötletek. Nehéz és veszélyes szituációkban is bátor. Spártai tulajdonságai katonai pályafutásra is alkalmassá teszik, ahol minden egyes nap nemcsak veszéllyel kell konfrontálódnia, hanemaz eszét is használnia kell. Olykor ellenszenvesnek találhat olyan embereket, akik kényelmesebb életet élnek, ami nem veszi óket ennyire igénybe. Ha ez a konjukció kedvezőtlenül aspektált, és a horszkóp összességében nem nevezhető jónak, akkor a szülött hajlamos lehet a haragra, a gonoszságra, a gyűlöletre. Ebből negatív hozzáállás fejlódhet ki, erőszakosság, ellenszenv. A harag a Szaturnusz negatív, frusztráló befolyásából származhat, amai korlátozhatja az aktivitást, az én érvényre jutását. Ha a szülött túl sokáig elfojt valamit magában, akkor vulkánszerű kitörésekkel számolhatunk. Ha az a rossz eset áll fenn, hogy ez a konjukció nagyon rossz fényszögeket kap, és a horoszkóp többi része sem túl jó, akkor szisztematikus szándékos rombolással is lehet számolni. Ezek az emberek hatalomvágyban szenvednek,és diktatórikus tendenciák léphetnek fel a viselkedésükben.

Rossz aspektusok esetén csonttörésekre, gyulladásokra, bőrbetegségekre lehet számítani. Egyéb esetekben izommmerevséggel kell számolni.

Mars Uránusz konjukció


Impulzívitás,kapkodás. A kényszer semilyen formáját nem tűri, ezért gyakran forradalmár, vagy vezetője egy szervezett hatalomátvételnek. Képtelen elviselni az unalmas, monoton életet, állandóan keresi a veszélyt, a kalandokat, izgalmakat. Nyílt és bátor, de képes a legminimálisabb óvatosság nélkül cselekedni. Mivel ez az aspektus nagyon erősen kihat z idegrendszerre, meg kell tanulnia hogyan képes regenerálni magát, hogy újra energiához jusson. Minden "eszelős" helyzet számára feltöltődés, buggie-jumping, ejtőernyőzés, versenyautózás, űrutazás, repülés, fegyverek, feszültséggel teli tömegmezmozdulások, bulik, forradalmak, táncmulatságok. Ezek a dolgok elégítik ki emocionálisan. Többnyire érdeklődnek a tudomány és a tecnika iránt, szereti a gépeket, autókat, elektromos berendezéseket. Ha a konjukció kedvezőtlenül aspektált, akkor mindezen dolgok baleset forrásaivá válhatnak. Kíméletlen sofőrré is válhat, aki az országút réme. Ha a konjukció sérült, akkor nem árt az óvatosság: balesetveszély! Repülni is nagyon szeret. Mindennek ellenére, ha a Szaturnusz és a Merkúr nem áll erősen, a szülött mégis inkább technikus mint  tudós. A számítógépiparban is tevékenykedhet. Erősen szexuális beállítottság, viharos természet jellemzi.

Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Dj Sash

Mars Neptun konjukció

Ez a konjukció egyébként egy terapeuta képességét adja az egyénnek, mert bőséges pszichikus energiával rendelkeznek. Adott esetben a „mágus” jelzője is lehet. Képes mágikus erők használatára. Mivel igen bőségesen állnak rendelkezésére ezek az erők, vigyáznia kell, ne használja őket rossz célokra. Túlságosan romantikus, nem reális vonatkozásai is lehetnek. Ha a tudatalatti átveszi az irányító szerepet, katasztrófába is torkollhat a dolog. Titkok, leplek, zűrzavarok. Ezek is jellemezhetik életét. Amorózus viszonyok, ritka vágyakozások szintén jellemzőek lehetnek. Árulás is lehetséges, akár az ő oldaláról, akár a másik oldalról. Fertőzésveszély, rosszul reagálhat gyógyszerekre. Nagy fizikai erő vagy állóképesség, vagy a kettő együtt is jellemezheti. Tempó, erő, lendület.

Ez a konjukció gyakran rendkívüli módon serkenti a képzelőerőt, amely némelykor óriási vágyak (néha gyakorlatias, néha nem) felé hajt, máskor pedig önámító és bátortalan viselkedésre késztet. De függetlenül attól, hogy melyik oldal uralkodik, az ember csak lassan látja be hibáit és kudarcait, mert olyannyira el van szállva távoli látomásainak emelkedett ábrándjaiba. A hétköznapi élet túl egyhangú és színtelen a Mars-Neptunusz jellegű ember számára, ezért olyan elfoglaltságot keres, amelyek lelke romantikus és ponyvaimádó igényeit kielégíti. Ezért nem meglepő, hogy a szokottnál gyakrabban találkozhatunk e fényszögekkel művészek, film és tv sztárok, valamint közkedvelt sportolók horoszkópjában. E bolygóállások tulajdonosai sokszor rendkívül karizmatikus emberek, ezért szívesen mutatják meg tehetségüket a nyilvánosságnak, bár messze nem minden ilyen aspektussal rendelkező ember szereti a nyilvánosság életébe történő bevonását. Különösen az ilyen bolygóállással rendelkező férfiak keltik fel a nyilvánosság érdeklődését jelentős mértékben, mert férfias erejükről (Mars) árulkodó képet (Neptun) képesek kialakítani a közvéleményben. Paul Newman, Mark Spitz, O.J Simson. Sport, autóversenyzés, színészet.

Az energiák ilyen keveredése sok szinten nyilvánulhat meg.

Az ember képes az ideáljaiért tudatos erőfeszítést tenni (Mars), megsejteni egy távoli lehetőséget, megvalósítani egy távoli látomást, (Neptun) akár világi eredmények, akár spirituális törekvések formájában. A legrosszabb esetben félelmek, vagy megmagyarázhatatlan tudat alatti vágyak ösztönözte cselekvésekben, akaratunkkal kapcsolatos teljes önámításban nyilvánulnak meg, vagy abban, hogy igyekszünk kitérni

mindenféle szembesülés elől, amely látomásaink magasztos síkjáról a kíméletlen valóság talajára húz vissza.

Szexuális aspektusok: Mindkét nemre jellemző, hogy szívesen merül szexuális fantáziáiba. Szintén mindkét nem esetében a szexualitással kapcsolatos zűrzavarral találkozhatunk, nem tudják pontosan miféle szexuális életteret szeretnének, sem azt, milyen szexuális tevékenységet  tartanának helyesnek. Minthogy a Neptunusz általában mindent megnyit a végtelen lehetőségek számára- legalábbis tudatalatti szinten- ezek az emberek sokszor nincsenek tisztában azzal sem, hogy mit tartanak szórakoztatónak és élvezetesnek. Ezek az emberek könnyen belemennek olyan szexuális kapcsolatokba, amelyekről ha később elgondolkoznak, kiderül, hogy nem is igazán akarták, néha a másik ember iránti sajnálatból teszik, néha pedig csak azért, hogy szexuális erejüket bizonyítsák. Ám majdnem minden esetben erős a késztetés

hogy erejüket (Mars) idealizált vagy túlzó módon (Neptun) használják.  E bolygóállások kiváltképpen a csábítás aspektusai, olykor aktív csábítók, máskor csábítások áldozatai. A szexualitás eszményített terület, ezért elsöprő és felettébb izgalmas élményt nyújt. Férfiak hajlamosak a kulturális szupermacho jelmeze mögé bújni. Vadászat, extrém sportok, fegyverimádat.

Spirituális szempontból azonban az összes ilyen fényszögekkel kapcsolatos félelem, kétség és lelki bizonytalanság egyértelműen jelentős, mert a Neptun feloldja az állati természetet. Más szóval erős a késztetés a Mars energia magasabb szintű alkalmazásának kifejlesztésére. Azt mondhatjuk, hogy e bolygóállások a Mars energia korlátozott kifejezésének egyetemes szintűvé tágításának szükségességét leplezik le. Ezért, ahogy ez a tanulási folyamat halad előre, kezdünk rádöbenni, hogy nem kaphatunk meg mindenkit, aki csak megtetszik, bár néhányuknak elég hosszú időbe telik felismerni ezt.  És így, a szexualitást sokszor a mindent vagy semmit elv alapján kezdjük szemlélni, mások pedig teljesen leszámolnak ilyen jellegű vágyaikkal.

Ezzel az aspektussal mindenesetre hatalmas személyes varázserő jár együtt, az események mágikus előidézésének képessége, valamint spirituális gondolkodás és vezetés.

A legmagasabb szinten az e bolygók közti kapcsolat óriási lehetőséget jelezhet az önnemesítésre, spirituális felajánlásra, valamint arra, hogy egy transzcendens erőn alapuló tevékenység csatornájává váljunk.

 Mars Plútó együttállás

 Hihetetlen energiák, és akciódús élet. Hozzáférés az univerzum erőforrásaihoz. Többet képes elviselni és elérni mint más emberek köszönhetőn hihetetlen energiáinak. Bátorsága és megingathatatlansága azonban minden veszély figyelmen kívül hagyásával is járhat. Ő ott is bátran megy előre, ahol más emberek már rég visszavonultak, a halállal is bátran farkasszemet néz. Az egyén fejlettségétől és az egész horoszkóptól függ, hogy ezt az energiát destruktívan vagy konstruktívan fogja felhasználni. Minden attól függ, hogy a Nap alkotó princípiuma, vagy a Mars ösztöne lesz a nagyobb hajtóerő a horoszkópban. Ha a Mars fog dominálni, akkor a személyes szenvedély, a sóvárgás, az énközpontúság lesz a jellemző, és az illető veszélyes bűnöző és erőszakos ember lehet. Csak egy magasan fejlett ember van abban a helyzetben, hogy a Plútó alkotóerejét képes legyen úgy használni, hogy uralja a vágyait. Ha ez sikerül, akkor a regenerálódási képessége valósággal határtalan, ami képessé tesziemberiségideálok megvalósítására. (Rudolf Steiner is ilyen aspektussal született, trigonban a Szaturnusszal).

 Mars konjukció Sárkányfej

Képes a környezettel összhangban tevékenykedni, és ezzel elismerést nyer, és tiszteletet arat.  Vigyázni kell azonban, nehogy a visszájára forduljon, hogy túl könnyen mennek a dolgok. Hisz amikor minden könnyen megy, akkor az ember elveszítheti a mértéket, és elkezdi túlságosan alárendelni környezetét a saját akaratának. Egy példa. A túlzott patriotizmus például háborúba sodorhat valakit.

Mars konjukció Sárkányfarok

A Sárkányfarok is a múlthoz köthető, azaz marsi múlttal kell számolni. Katona, szónok. Jobb esetben megkérdőjeleződik benne, hogy a militáris világkép egészen biztosan helytálló-e még manapság, vagy egyszerűen beáll katonának. Nem nagyon szeret a világhoz alkalmazkodni, sokszor cselekszik egyéni iniciatívából, figyelmen kívül hagyva a világot, és másokat is. Nagyon negatív esetben szándékai és cselekvései annyira elütnek a normától, hogy nehéz lesz beilleszkedni a társadalomba. Képes rosszkor, rossz helyen lenni. Ha nagyon nem érti a világot, és szembe megy vele, sok ellenséget szerez magának, és ha ez nem lenne elég, még számolnia kell a következményekkel, a frusztráltsággal. A Mars negatív értelemben agitátor, sokat beszél, és semmit sem mond, mindenkit meg akar győzni. Jó esetben nyelvzseni.

Mars konjukció ascendens

Agresszív, átütő erejű személyiség. Magára vonja környezet figyelmét, és erős befolyással van környezetére. Szereti a versenyt, szeret győzni, szeret vezető szerepet játszani.

Nagy erőt, izomerőt kölcsönöz, esetenként durva felépítésű. Hajlamos a kapkodó, elhamarkodott cselekvésre. Gyakran bocsátkozik nagy merészen olyan cselekvésbe, aminek a következményét nem látja előre. Sokszor törekszik arra hogy megváltoztassa környezetét, beleértve ebbe az embereket is. Szereti az eseményeket saját kezébe venni, hogy elérje céljait. Ezt sok esetben sok zokon veszik tőle, ami nagy feszültségekhez, aminek a vége despotizmus, elszigetelődés lehet, mert míg az egyén istenkirálynak érzi magát, és Mars istenként jár kel a világban, addig mások csak a zsarnokot látják benne. Ha megtanulja a diplomácia művészetét, nagyon sokra viheti, hiszen a férfias Mars ereje mindig a rendelkezésére áll, csak úgy buzog benne az energia.  Nem elégszik meg a potyaleső szerepével. Közvetlenül cselekszik, nagyon impulzív. Többet érhet el az életben, ha megtanul többet mérlegelni, mielőtt cselekszik. Nagyon becsvágyók és képesek keményen dolgozni. Becsvágya a nyilvános siker és elismerés után nagyon nagy.

Rosszul aspektált Mars esetén egoizmus, csökönyös önfejűség, az egyén azt  csinál, amit akar. És amikor azt teszik, egyáltalán nincs lelkiismeret furdalásuk. Visszaélnek mások jogaival és érzéseivel. Periodikus rendszerességgel viták és elementáris dühkitörések lépnek fel, fordulnak elő.

Ez a Mars állás nagyfokú sportszeretetet jelent, és minden edzésforma iránti rajongást. Férfiak számára előnyösebb, mert erőt és férfiasságot kölcsönöz. Testi ellenálló képességük és energiájuk lehetővé teszi, hogy kétszer annyit teljesítsenek, mint más átlagemberek, feltételezve persze, hogy az erő helyes módon kerül felhasználásra. Ha a horoszkóp egyéb részei intelligenciáról és önfegyelemről tanúskodnak, akkor a szülött nagyon magasra juthat a siker létrájának megmászása közben.

Ennél a Mars állásnál az abszolút  személyes cselekvési szabadság alapkövetelmény. Mások beavatkozása nem kívánatos. A cselekvési képesség, az önbizalom, a bátorság, vezető személyiséggé teszi, aki azonban nem feltétlenül jó szervező is egyben, vagy menedzser ügyességű, hacsak a horoszkóp többi faktora nem utal ilyen tulajdonságokra.

Ha a Mars nagyon rosszul aspektált, akkor előfordulhatnak fizikai inzultusok, verekedések, harcok. a továbbiakban ez a nagyon gyors impulzivitás oda is vezethet, hogy legprimitívebb óvatossági rendszabályokat is figyelmen kívül hagyja, ami az egészséget és biztonságot illeti. Gyakran van egy heg/forradás/seb az arcukon vagy a fejükön. Betegség esetén magas láz fordulhat elő. Gyakran vörös a hajuk. Férfiaknál gyakori a kopaszodás.

 Mars konjukció descendens

Ez a konjukció nehézségeket okoz a szociális környezetben, mert okozója vagy elszenvedője vagy az agressziónak. A másokkal való együtt munkálkodás ezért nagy energiákat követel, hogy a vélemény különbségeket le lehessen győzni. A konkurens felfogás gyakoribb, mint az aktív együttműködés. A kapcsolatok általában, de legfőképp a házasság telis tele van feszültségekkel: erős, többnyire tudattalan elképzelések és kívánságok az egyik vagy mindkét részről konfliktusokhoz vezethetnek.

Mars konjukció MC

Mars konjukció IC

JUPITER KONJUKCIÓK:

Jupiter-Szaturnusz konjukció

A Szaturnusz és Jupiter húsz évenként áll együtt. Az egyik legjelentősebb konjukció. A húsz évenkénti konjukció mindig egy újabb 20 éves ciklus kezdetét jelenti. Valami véget ér, és valami elkezdődik.A Jupiter a növekedés, a Szaturnusz az összehúzódás. A Jupiter az optimizmus, a Szaturnusz a pesszimizmus. A Jupiter a humor, a Szaturnusz a komolyság. A Jupiter kötetlen, a Szaturnusz korlátok közé szorít. A Jupiter liberális, a Szaturnusz konzervatív. A Jupiter bűne a gőg, a Szaturnusz bűne a fösvénység.  A Jupiter túlságosan bízik, a Szaturnusz túlságosan fél. A Jupiter kölcsönkér, a Szaturnusz kölcsönad. A Jupiter tisztelet, a Szaturnusz tekintély.A Jupiter mindig a jelen, a Szaturnusz mindig a múlt.A konjukció mindig a 2 elv egyensúlyát jelenti.Új korszak kezdetét. Valami startot vesz, az élet új pályákra indul.A magasban táncoló túl szép jupiteri tervek szolid szaturnuszi keretek között valósulnak meg, öltenek szilárd alakot.A Szaturnusz úgy hat a Jupiterre, mint a bankár (Szaturnusz) a hitelkérőre (Jupiter), amikor megkéri a rózsaszín terv szövögetőjét, hogy álmát konkrét számokkal, tervekkel, elképzelésekkel támassza alá.Írj szolíd üzleti tervet, magyarázd el az ideáidat.Nagy türelemre van szükségük és kemény munkára, hogy elérjék céljaikat.Csak akkor tudnak maradandót alkotni, ha elegendő tőke áll rendelkezésükre. A szülött sorsát gyakran társadalmi események határozzák meg.A világban történő nagy események nehézségeket hozhatnak a szülött életébe.

 

Jupiter-Uránusz konjukció

Ez a konjukció szokatlan fejődési lehetőséget kínál. Új módszerek bevezetésével tesz szert nyereségre az egyén, és váratlan helyekről kap segítséget, gyakran barátoktól. Sokszor előfordul, hogy nagyon hirtelen kelnek utazásra. Nagyon jók a lehetőségei arra, hogy képezze magát, ezzel összefüggésben optimális üzleti vannak, amelyekben nyereségre tehet szert. Az ilyen minden új iránt érdeklődik, a hit progresszív és okkult formái, a pozitív gondolkodás hatalma, stb, jóga, asztrológia. Üzleti módszerek, képzési ideálok, hitrendszerek. Ezeken a területeken képes abszolút önálló gondolkodásra és cselekvésre, és mindig eredti, originális, feltaláló, újító. Barátaival szemben nagyvonalú, embertársait bátorítja, sokszor arra is, hogy bátran hagyják el a járt utakat. Politikában többnyire reformer, és új nézetek harcosa. Többnyire szembehelyezkedik a régi struktúrákkal.

Az egyén sokszor sugároz magából valami ellenállhatatlan derűt, optimizmust, jóságot,tudást, hiszen az állandóan robbanékony Uránusz az optimista Jupiterrel áll együtt. Mindenki jótevője.

Jupiter-Neptunusz konjukció

Ez a konjukció gyümölcsöző imaginációt jelent, ami művészetben, zenében, filozófiában, vallásban, gyógyításban találja meg kifejeződését. (Fontos a szükséges gyakorlati értelem, és az hogy a fantázia is valóban hasznot hozóan működjön) Ez a konjukció nagyfokú pszichikai és érzelmi élményeket nyújt, és ezek az élmények nagyon szenzibilisek, hajlamosak a vallásos extázisra, a tisztánlátásra, a misztikus elmélyülésre. A Jupiter tud, a Neptun látva érez.Ha ennek az együttállásnak a legmagasabb fokát át tudod élni, és nem vezet félre a Neptun az illúziókba, akkor egyszerűen mindent tudó, mindent látó, mindent értő ember lehetsz.Gyakran vehetsz részt szinte kultikus eseményekben, és vallási rítusokban.

Rossz aspektusban: Az is előfordulhat, hogy olyan extrém idealizmusnak hódolsz, amelyik csak kevés teret enged az egészséges emberi értelemnek. Rossz esetben teljesen elveszítheted a valósággal való kapcsolatot, és belemerülhetsz saját fantázia világodba.  Bár a legjobb szándékkal cselekszel valahogyan mégis túlságosan elméletiek és megbízhatatlan lehetsz, többnyire többet ígérhetsz mint amennyit képes vagy betartani.

Jupiter Plútó konjukció

Humor.

Jupiter konjukció Sárkányfej

Jupiter konjukció Sárkányfarok

Jupiter konjukció ascendens

Jupiter konjukció MC:

A Jupiter  horizont tetején: Jelentőség és tekintély. Őszintesége és felelősségteljes cselekedeti által megnyeri a nyilvánosság elismerését, és jó hírű lesz. Ha szerény körülmények közül jön, magasra emelkedik. Gyakran állami szolgálatban állnak, gyerekneveléssel, üzleti élettel kapcsolatos területen tevékenyek. Ez a konjukció megadja nekik a nyilvánosság fényét.

Jupiter konjukció descendens

Jupiter konjukció IC

 

 

SZATURNUSZ KONJUKCIÓK:

Szaturnusz Uránusz konjukció

Szaturnusz-Neptunusz konjukció

Ez egy nagyon jó konjukció, ami ha a horoszkóp többi részével összecseng, akkor állandóságot, koncetráló képességet ad, tehetséget a meditációs elmélyüléshez, tisztánlátó, szinte prófétai képességet, nagyon mélyre hatoló szellemi tekintetet, a dolgok lényegének meglátását, és egy nagyon mély empátiát minden szenvedővel, rászorulóval. A szülött képes a neptuni látomásokat megvalósítani, mert a Szaturnusz alakot kölcsönöz az inspirációnak, segíti a konkrét kifejeződésben. Ez a konstelláció nagyon előnyös zenészeknek, művészeknek. Titkos szakmai, kulisszák mögötti tevékenykedés. Ha a konjukció sebzett, akkor fals játszmát folytathat a szülött. Jó aspektusok esetén az egyén csendesen halad útján, de célba ér, és sokat ér el, gazdag útja van.

Rossz aspektusok esetén depresszió, félelmek, morbid fantáziák, destruktív lelki tulajdonságok, amik alkalomadtán a teljes leki kimerültségbe hajszolják az embert. Korábbi rossztett utóhatásaa, mi befolyásolja az imaginációt. A legrosszabb esetben kórházi ápolásra szorul, főleg ha a tizenkettedik ház szerephez jut.

Jó aspektus esetén a paranormális esetekkel való foglalkozás alacsony asztrális erőket mozgósíthat, ami rosszul végződhet.

Szaturnusz-Plútó együttállás

Ez a konjukciót a Mágus konjukciójának is nevezik. Megadja a képességet, hogy okkult erőket (Plútó) strukturált rendszerben (Szaturnusz) irányítani légy képes. A Plútó hataloméhsége a Szaturnusz elismerés utáni törekvésével, nagy becsvágyat eredményez.

Az ötleteid, az elképzeléseid hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a világ egy kicsit jobb hely legyen. Tudományos ismereteid (ha vannak) hozzájárulhatnak, hogy az ásványkincseket és a természeti erőket jobban és hatásosabban fel lehessen használni.

Inkább komoly természetű vagy, és terveid titokban tartod. Ha a konjukció rosszul aspektált (van jó is, rossz is) akkor titkos ellenségekre, önző életfelfogásra, és túl erős hatalmi törekvésekre utal.

Mind jó, mind rossz értelemben képes vagy a környezetedet erősen és tartósan befolyásolni, még akkor is, ha ez türelemmel, fáradsággal és kemény munkával van is összekötve.

Szaturnusz konjukció Sárkányfej

Szaturnusz konjukció Sárkányfarok

Szaturnusz a leszálló Holdcsomóponttal együtt: Nagyon gátló lehet. Makacs hozzáállásod miatt nehéz lehet hozzáilleszkedned a társadalomhoz. Izoláltságod legyőzendő össze kell barátkoznod korod módszereivel, és a társadalom normáival. Pozitív esetben önálló és részletes munkamódszered  amely képes teljesen elvonatkoztatni a környezetétől, óriási teljesítményekre tesz képessé.

Szaturnusz konjukció ascendens

Szaturnusz konjukció MC

 Szaturnusz konjukció descendens

Ez az aspektus kedvező  tartós párkapcsolat kialakításához. Érdekelheti az újságíró szakma, másokkal fair módon bánik, de nem mindig fogja vissza önmagát, néha azt a látszatot kelti, mintha számító lenne. Sok esetben hivatalso képviselője állami vagy nyilvános szervezeteknek. Rossz aspektusok esetén boldogtalan házasság, vagy presztízs okokból kötött házasság. Sokszor csak késői éveiben házasodik.

Szaturnusz konjukció IC

 Szaturnusz konjukció Regulus (Oroszlán alpha csillag)

Az Oroszlán nagyon megerősíti a Szaturnuszt, ezáltal erőt nyerünk a lélekben, persze megelőző karmánk függvényében, hogy a külső élet kellemetlenségeivel okosan találjuk szembe magunkat úgy, hogy azok ne győzzenek le. Nagy sors. Befolyásos barátok az egyházban, vagy a törvény emberei, tudósok között, és általában. Bőség. Nyereség spekuláció, barátok és más társaságbeli emberek által. Magas pozíció. Büszkeség a családoddal kapcsolatban. Jó egészség. Szívproblémák az élet végén. Nyilvános megbecsülés. Vigyázni kell, hogy az egoizmus és a hatalmi törekvések ne okozzanak  bajt. Zseniális szervező vagy, érdekel a nevelés. Testi problémák: merev hát, szívgondok.

 

Szaturnusz-Plútó együttállás

Ez a konjukciót a Mágus konjukciójának is nevezik. Megadja a képességet, hogy okkult erőket (Plútó) strukturált rendszerben (Szaturnusz) irányítani légy képes. A Plútó hataloméhsége a Szaturnusz elismerés utáni törekvésével, nagy becsvágyat eredményez.

Az ötleteid, az elképzeléseid hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a világ egy kicsit jobb hely legyen. Tudományos ismereteid (ha vannak) hozzájárulhatnak, hogy az ásványkincseket és a természeti erőket jobban és hatásosabban fel lehessen használni.

Inkább komoly természetű vagy, és terveid titokban tartod. Ha a konjukció rosszul aspektált (van jó is, rossz is) akkor titkos ellenségekre, önző életfelfogásra, és túl erős hatalmi törekvésekre utal.

Mind jó, mind rossz értelemben képes vagy a környezetedet erősen és tartósan befolyásolni, még akkor is, ha ez türelemmel, fáradsággal és kemény munkával van is összekötve.

 

URÁNUSZ KONJUKCIÓK:

Uránusz konjukció Neptunusz

Uránusz konjukció Plútó


Ez a konjukció 115 évenként fordul elő. Az a generáció, akiknek a horoszkópjában megjelenik, gyakran forradalmár. Arra vannak hivatva, hogy elavult szociális intézményeket semmisítsenek meg, vagy élesszenek újra. Egyféle kölcsönhatás a teremtő akarata és az egyén akarata között. Ha az egyén magasan fejlett, és ideáit képes a felszínre hozni önmagából és megvalósítani, akkor képes az emberi együttélési viszonyokat jobbá tenni. Képes azokra a törvényszerűségekre rámutatni, amelyek az emberi civilizáció fejlődősének alapjait jelentik, és amelyekre érdemes visszapillantani, hogy képesek legyünk a szükséges változásokat elindítani, végrehajtani. Ha képes áttörni a felszínt ez a szellemi töltet, akkor az emberek közelebb kerülnek a szellemi eredetükhöz, könnyebbé válik a szellemi fejlődés történelmi szükségszerűségének megvalósulása, teljes öntudattal visszatérni a forrásokhoz, amelyből származunk. Sok Skorpió vonása van ennek a konjukciónak, ezért sok tennivalója akad a halállal és az újraszületéssel, vagy a rombolással, olyan megjelenési formák lerombolásával, amelyek idejétmúltak, és a rombolás után szabaddá válik az élet, és konstruktívabb formákban jelenik meg. Ha az egyén nem túl fejlett, képzetlen, akkor ez a konjukció elsősorban feszültség forrása lesz, és az egyén megkísérelheti a kollektívum erejét saját önző céljaira felhasználni.

Ha eltekintünk ennek a konjukciónak a szellemi vetületétől, akkor is igen markánsan ad hírt magáról. A szülött borzasztóan enegikus és lendületes. Sport, tánc, dinamizmus, robbanékonyság, heves természet, szenvedély, stb..

Uránusz konjukció Sárkányfej

Uránusz konjukció Sárkányfarok

A szülött élete gyakran szociális és technológiai változások által kerül a pályájára. Gyakran szerepel olyan emberek horoszkópjában, akiknek az életét háború vagy forradalom rázza meg. Ha a konjukciót más bolygók kedvezőtlenül aspektálják, akkor további nehézségekkel kell számolni. Pozitív esetben az értékek megörzője lehet válságos időkben. 

Uránusz konjukció ascendens

Uránusz konjukció MC

Uránusz konjukció IC

 

 NEPTUNUSZ KONJUKCIÓK

Neptunusz konjukció Plútó

Neptunusz konjukció Sárkányfej

Neptunusz konjukció Sárkányfarok

Neptunusz konjukció ascendens

Intuitív vagy mediális képesség. Aki ilyen aspektussal születik, az gyakran kelt olyan benyomást, mint aki egy másik világban él. Más embereknek nehéz lehet megérteni a tetteidet, mert tetteid eredetének jó része tudatalatti megérzésekből és intuitív érzésekből indul ki, keletkezik. Ha azonban a Neptun jól aspektált, és a Szaturnusz és a Merkúr is jól áll, akkor ilyen aspektussal születni egyet jelent egy elmélyült valóságismerettel, amely előtt a legmélyebb és legrejtettebb aspektus sem marad észrevétlen. Magnetikus, szubtilis, rejtélyes vonzerő, az „elbűvölőség” egy finom leheletével. A szemeid hipnotikusan hathatnak. Nagyfokú képzelőerő, művészi tehetség. Mágusi erő. Ahogy feljebb is írtam, a Neptunusz az ascendensen képes megadni azt az érzést, hogy egynek érzed magad az egész világgal. Képes vagy átélni a mély azonosságot, amikor valóban minden egy. Ez a jobbik eset. A rosszabbik, amikor minden egy egységélmény helyett annak ködös utánzata lép fel, ahol semmi sem tiszta, ahol minden ködben gomolyog.

Neptunusz konjukció MC

Neptun konjukció descendens

A Neptunusznak ez a pozíciója arra utal, hogy nagyon erősen befolyásolnak az ismerőseid, a barátaid, az emberek a környezetedben. Az embereket túlságosan idealisztikusan szemléled, és nagyon fáj neked, amikor csalódást okoznak. Amikor segíteni akarsz másoknak, jól teszed, ha véded magad. Csak akkor segíts, ha egészen biztos vagy benne, hogy valakinek szüksége van a segítségedre. Amikor egyedül vagy, tehetetlennek érzed magad, ilyenkor szeretsz valamilyen kötelezettséget magadra vállalni, amivel segítesz másoknak. Mivel élénk a fantáziád, és kreatívan tudod kifejezni magad, a tehetségedet az írásban, a zenében, vagy valamilyen más művészetben kellene kamatoztatnod. A megélhetéshez szükséges lehetőségek mások által fognak elérkezni hozzád. Mivel úgy érzed, hogy nem érdemled meg, hogy boldog és elégedett lehess, ezért túlságosan kihangsúlyozod a negatív tulajdonságaidat. De jobban szeretnek, mint ahogyan azt te érzékeled, és barátaid valóban aggódnak a jólétedért. Kérj tőlük tanácsot, mielőtt valami mellett elköteleznéd magad, hogy ne bánd meg később.

A Neptun ascendenssel szembeni oppozíciója nagy veszélyeket is rejt. Mivel a Neptunusz, az imagináció planétája, a képzeleté, a varázslaté, a zeneiségé, ezért nagyon erős a hajlam arra, hogy a külső életet sokkal szebb színben lássuk, mint amilyen az valójában. És ilyenkor becsapjuk önmagunkat, és ezzel másokat is.

Becsapni is könnyebb az ilyen embert, mert hiszékeny. Nagyon vigyázni kell tehát az önbecsapással, és a partnerek (szerelmi, üzleti, minden egyéb) idealizálásával is. Az élet sajnos többnyire nem olyan varázslatos, amilyennek a Neptunusz látni, láttatni szeretné az emberrel.

Mindenesetre benne van a pakliban hatalmas nagy és valóban ideális, vagy azt közelítő szerelmi viszonyok, nagy barátságok megélése. Ha nem maradnak tartósak ezek a kapcsolatok, a Neptunusz nehezen józanodik ki.

Nagyon erős az igény, hogy az ember saját személyét valaminő varázslat, misztikum fonja körül.

Szerencsés az, aki ilyen aspektussal művésszé képes válni, mert akkor intenzíven megélheti a varázslatot, lehet varázsló, aki elbűvöli környezetét akár saját személyiségével, akár a művészetével.

A mágikus hatás iránti igény óriási a lélekben, ami a mindenható hétköznapok között sok csalódást lesz majd kénytelen átélni, mert a szürke hétköznapiság mindig riasztja.

A Neptunusz szembenállása olyan kihívást intéz az ember felé azzal hogy szembenáll az ascendenssel, hogy kikerülni nem nagyon lehet. A varázslat, a szellemi világ, a zene, az imagináció helyet követel az életben, és ha nem sikerül kisebb vagy nagyobb mértékben az élet részévé tenni, akkor sok probléma fellépése várható. Az egyént szinte minden esetben beburkolja valamilyen érzékeny, neptuni atmoszféra. Erős vágy is felléphet a víz közelében folytatott életre. Halak típusú férj vagy feleség.

Neptunusz konjukció IC

Neptunusz konjukció Antares

Nagyon sok sportolónál láttam Antaressel kapcsolódó Neptunt.

A Neptun a Marssal, vagy Marsi csillaggal összekapcsolódva nagy erőforrásként mutatkozik meg a horoszkópokban, atléták, bodybuilderek, autóversenyzők, stb….

De a hivatalos szakirodalom az alábbit írja róla: Agyafúrt, dörzsölt, kiegyensúlyozatlan, mentálisan beteg, titokzatos, kíváncsi, őszintétlen, lopásra való hajlam, hűtlen, erős vallásos ideái vannak, ördögi felfogás, nyereség kemény munka által, hirtelen és váratlan halál, árulás miatt, vagy olyan ellenség által, aki épp büntetése elől menekül.


PLÚTÓ KONJUKCIÓK:

Plútó konjukció Sárkányfej

Plútó konjukció Sárkányfarok

Plútó konjukció ascendens

Abszolút intíció.

Az univerzum legmélyebb, legrejtettebb erőinek ismerete.

Akaraterő. Kitartás. Regenerálódás bármilyen körülmények között.

Az egyén sokszor tudatában van, hogy megváltása akaratának megfeszítésétől függ.

A környezete számára néha érthetetlen, mert a lélekben a messzi kozmoszban jár, miközben a teste itt van. A tudata azonban messze jár.

Környezetét általában szubtilis módon befolyásolja. Sokszor agresszív a fellépése. Azonban nem a szokásos marsi értelemben, hanem rejtett módon, titkos eszközöket használva tör célja felé. Ha a Plútó sérült, akkor makacs, önfejű, akaratos. Tudatának magasabb irányultsága azonban még szélsőséges esetekben is megakadályozza, hogy túlságosan önző legyen.

Egy jó Szaturnuszra és egy jó Merkúrra nagyon nagy szüksége van, mert ezt a hihetetlen Plútó erőt tudni kell vezetni. A rendelkezésre álló erő hatalmas, ezért nem árt, ha ugyanilyen kaliberű a szellemi képesség is, vezetni, irányítani ezt a hatalmas erőt.

Tartása egy bizonyos módon személytelen, hiszen a Plútó a kozmoszt jelenti, amit nehéz személyessé tenni. Ha ilyen emberrel akad dolgunk, mindig érezni fogjuk benne a Plútó személytelenségét.

Kevés ember képes használni ezt az erőt, egy alacsonyabban fejlett ember sima köztörvényes erőszakos bűnözővé válhat, csak magasan fejlett személyek képesek a horizonton felkelő Plútó erejét a legjobb szellemi értelemben használni.

A célok döntőek lehetnek, hogy mire kívánja használni az egyén ezt a hatalmas erőt.

Személyiségének külvilág felé sugárzott képét az egyénnek az élete folyamán folyamatosan meg kell újítania.

 

 

Plútó konjukció MC

Ez a konjukció a szakmában és a nyilvános tekintélyben történő folyamatos megújulásra utal. Hírnév. Nagyon rafinált technikákat vagy képes bevetni a szakmai feladatok teljesítéséhez. Asztrológia, gyógyítás, fizika, atomfizika. Okkult erők használata. Ha nem önző módon használod a rendelkezésedre álló okkult, rejtett szellemi erőket, akkor nagyon pozítiv hatásuk lehetséges. Ha önző módon használod őket, akkor súrolhatod a fekete mágiát. Szellemi küldetés és annak véghez vitele a sorsban lehetséges. Megújulás a szociális területen, és minden ezzel kapcsolatos tevékenység. Az univerzum erőinek és hatásuk észlelésének képessége.Szellemi vezetőnek is alkalmas vagy. Nem mindig észrevehető a hatásod a világban, de annál jelentősebb.

Plútó konjukció descendens

Plútó konjukció IC

A SÁRKÁNYFEJ KONJUKCIÓI

Sárkányfej konjukció ascendens

Sárkányfej konjukció MC

Sárkányfej konjukció descendens

Sárkányfej konjukció IC

Az otthon a siker és az elismertség támasza. Ha a horoszkóp egyéb faktorai nem mondanak ellen, akkor vagy a szülők, vagy egyéb családtagok folyamatosan segítik az egyént, mindig  van tető a feje felett. Az élet eseményei általában segítik az egyént, szerencsével jár vállalkozásaiban, főleg élete második felében.

A SÁRKÁNYFAROK KONJUKCIÓI

Sárkányfarok konjukció ascendens

Sárkányfarok konjukció MC

Sárkányfarok konjukció descendens

Sárkányfarok konjukció IC

 

 

 

Asztali nézet