MENÜ

Ez az oldal elsősorban asztrológiai fényszögekkel foglalkozik, de más asztrológiai témákat is tárgyal.
Nézd meg a másik oldalam is.
http://asztrologia.freewb.hu/

Az oldal folyamatos feltöltés alatt áll.
Az oldalon található fényképek már nem nagyíthatók egyetlen kattintással olvasható méretűre, ezért ha érdekelnek, úgy tudod elolvasni őket,  ha lemented őket a gépedre, és kinagyítod azokat.
 

NAP SZEXTILEK:

Nap-Hold szextil

Kedvező alkalmak és a tehetség a másik nemmel baráti kapcsolatokat kötni. Ezzel az aspektussal általában jó szokott lenni a házasság, az egyén közkedvelt, és nyilvános tekintélynek örvend.Jó szülő. Szoros családi, baráti érzelmi kötelékek. Kiterjedhet nagyfokú hazaszeretetté is. Ez az aspektus nagyon megerősíti az egészséget és a vitalitást. Pszichikus kiegyensúlyozottság jellemző, az érzések és az akarat összhangban állnak.

Nap-Mars szextil

Ez a szextil erőt és bátorságot kölcsönöz. Okos és konstruktív vállalkozások. A szülött rendelkezik a képességgel, hogy projekteket mozgásba hozzon. Kiváló vezető, akivel szívesen dolgoznak együtt. Pozitív kreativitás. Erős akarat, erős igazságérzet. Kifizetődő célok esetén nem sajnálja a munkát, a fáradságot, elszántan és erősen munkálkodik. Mély megértés, tiszta álláspont. A veszély pillanataiban bátor, zokszó nélkül, türelemmel viseli a fájdalmat

Nap szextil Jupiter

Nap-Szaturnusz szextil:

A gondolkodás egzakt, világos. Türelem, önfegyelem. Módszeresség, praktikusság. Szervező készség.Vezetői képesség. Keményen dolgozik, hogy becsvágya kielégüljön. Reális, becsületes. Józan, lojális barát. Gyakran politikai ambíciók. Képes felelősséget vállalni. Óvatossága, körültekintése jó egészséget biztosít, és a munka meghozza gyümölcsét.

Nap szextil Uránusz

Originalitás és intuíció. Ahol mások csődöt mondanak, te ott még utat találsz. Nyílt vagy őszinte. Akaratod erős. Újítások bevezetője vagy, új utakon jársz. Gondolkodó és reformer. Magnetikus kisugárzás, aminek általában sok a rajongója és bizalmat ébreszt. Drámai érzéke sem elhanyagolható, többnyire elismerést is arat. Személyisége nyitott, karaktere szilárd, és általában nagyon kedvelt. Szellemi érdeklődése erős. Sok esetben vezető szerepet tölt be valamilyen szellemi orientációjú csoportban.

 

Nap szextil Neptunusz

Nap szextil Plútó

Ez a szextil arra a képességre, akaraterőre és találélokányságra utal, amellyel az egyén önmagát és a környezetét képes regenerálni.

Egy alig észlelhető, de nagyon erőteljes energia árad ki ezekből az emberekből, és nagyobb kitartást, állóképeséget ad, mint ami ami egyébként általános. Ha már erejük végén járnak, akkor is még öntudatlanul képesek az univerzum magasabb síkjairól energiát lehívni, abból erőket nyerni. Többnyire érdeklődnek az okkult dolgok iránt.

Nap szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

Nap szextil Sárkányfarok, trigon Sárkányfej

Nap szextil ascendens, trigon descendens

Az önkifejezés harmonikus. A tudat, az önkifejezés is az. Erős, fejlett akarat, ami mindenekelőtt intellektuális területen nyilvánul meg. Nagy alkotóerő, ami harmonikus úton meg is valósul. Enthuziazmus, kreativitás, dinamizmus jellemzik a személyes kapcsolatokat, a házasságot, valamint a nyilvánossággal való kapcsolatot. Szerencsés házasságot ígér.

Nap szextil MC, trigon IC

Belső világodat, ötleteidet ügyesen fejezed ki, valósítod meg, főleg akkor, ha a karrieredről, vagy a szakmádról van szó. Lelkesedésre képes, temperamentumos kolléga ás családtag lehetsz. Vezetői képességek, nyilvános siker lehetősége.

HOLD SZEXTILEK

Hold szextil Merkúr

Hold szextil Vénusz

Minden olyan ügynek kedvező ez az aspektus amelynek köze van a házassághoz és az otthoni élethez. Ha a horoszkóp más faktorai nem szólnak ellene, akkor a szülött sikeres és boldog házasságban él. Férfiak ezzel az aspektussal könnyen beleélik magukat a nők helyzetébe, a nők pedig minden nőies dologban jól érvényesülnek a szerelemtől a házasságig, a szeretetre méltóságtól a háziasságig. Alkotó fantázia, művészi tehetség. Általában jó szakács, és ügyes a háztartásban.
Ügyesség a társadalmi kapcsolatokban. Jó kapcsolatok a barátokkal és csoportokkal. Általában jó a kapcsolata a családjával, és főleg a nővéreivel ha vannak. Charm. Gyengédség. Közkedveltség.

Hold szextil Mars

Óriási energiák, emocionális erő. Képes a vállalkozásait konzekvensen végigvinni és befejezni. Általában nyereséges vállalkozásokban vesz részt, és otthon is a teljességre törekszik. Vészhelyzetben nagyon védelmezi a családját. Nők esetében erős egészség.

Hold-Jupiter szextil

Nagyvonalúság és mély együttérzés. Az egyén jóságos, jóakaratú, mindenekelőtt a családjával szemben. Minden eszközt bevet, hogy az othon szép és kényelmes legyen. Az erős vallásos érzések jámborrá és idealistává teszik. Elégedettség, optimizmus, vidám kedély, és ebből kifolyóag siker, jólét. Becsületessége, tisztessége, őszinte emberbaráti érzelmei csak növelik sikerességét. Gyakran dolgozik ingatlan szakmában, élelmiszerekkel, háztartási cikkekkel. Mivel ösztönösen felismeri mi az ami hozzájárul a kényelemhez, a komfortérzethez, nagyon jó érzékkel választja ki a jól eladható dolgokat. Erősen kötődik az otthonához, ezért csak akkor utazik, ha nagyon muszáj. de amikor utazik, többnyire szerencsés. Erős képzelőerő, alkotó tehetség, és kifinomult érzék az élet jó dolgai iránt. Ez nagyon gyümölcsöző lehet.

Hold-Szaturnusz szextil

Szakmai és otthoni berkekben türelem és gyakorlatiasság. Az anyagi dolgok többnyire jól szabályozottak. Szervező tehetség, takarékosság, egyenesség. Ez az aspektus nem a zsenialitásról, hanem a józanságról szól. Fenntartani a rendet. Bár ez az aspektus többnyire pozitívan van értékelve, sok esetben hiányzik valami a kisugárzásból, és hajlamosít a depresszióra. Egyszer régen azt olvastam egy asztrológiai újságban, hogy a Hold-Szaturnusz kapcsolatok mindig valaminő hidegséggel és lelki szenvedéssel, részvétlenséggel járnak együtt. Ha azonban már eleget szenvedett valaki, akkor azzal, amit a szenvedésből tanult, azzal képes másoknak segíteni. Sok nagyon önző ember, és ugyanakkor nagyon sok segítő jellegű munkában dolgozó ember horoszkópjában található bármilyen Szaturnusz-Hold kapcsolat.

Hold szextil Uránusz

Képes megszabadulni a múlttól. Nagyon gyorsan reagál minden helyzetben, és erős érzésekkel teszi ezt. Keresi az új lehetőségeket és ki is használja azokat. Originális reakciók, magnetikus kisugárzás, dinamizmus, és élvezet. Otthona gyakran szórakoztató események központja, és vidám kapcsolat fűzi a környezetéhez, anyja gyakran különleges személyiség. Férfiak esetében a nők nagyon nagy hatással lehetnek a karrierjére. Általában szereti a női nemet.

Hold szextil Neptunusz

Hold szextil Plútó

Aki ezzel a szextillel születik, az tudja hogy a gondolatok "dolgok". Akaratukat képesek konstruktívan bevetni, és fantáziájukat irányítani. Képesek mind gyakorlati, mind érzelmi ügyeikben regenerálódni. Az a képességük, hogy vitalitásukat ismételten megújítsák javítja az egészségüket és és ellenálló képességüket. Ez az aspektus tehetségessé teszi arra,hogy fejlessze üzleti módszereit és otthoni életét. Képesek kibogozni életük csomóit, képesek megszabadulni régi érzelmi mintáktól, és újakat kialakítani. Haszontalan tárgyaikat és képesek új célokra használni, vagy ha nem, hát egyszerűen kidobják azokat a szemétbe.

Hold szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

Hold szextil ascendens, trigon descendens

Hold szextil MC trigon IC

Harmonikus viszonyok otthon. Jó család. A munkatársakkal is kiváló kapcsolat. Megbízhatóan dolgozik, és könnyen alkalmazkodik a napi rutinhoz.

 

MERKÚR SZEXTILEK:

Merkúr Vénusz szextil

Báj. Jó nyelvi készségek. Különleges irodalmi tehetség. Költői véna. Művészeti és művészettörténeti területeken nagyon kedvező. Diplomáciai érzék, mert kiváló társalgó. Többnyire kiegyensúlyozott, bár ez a horoszkóp többi részétől is függ. Kellemes hang, hangszín, akár énekesi tehetség. Sok zeneszerző horoszkópjában található ilyen aspektus.

Merkúr Mars szextil

Szellemi erő, energia, erős intellektus. Döntési erő, döntési képesség. Megmondod mit akarsz, és azt teszed amit gondolsz. Mindent megtervezel. Célzott és produktív munka. Egyszerűen jól csinálod a dolgod. Értesz hozzá, hogyan mutasd be az álláspontod tisztán és érthetően, nyíltan, és egyenesen. Tudományos tehetség, stratégiai tudás. A gondolkodás gyors és határozott.

Merkúr szextil Jupiter

Ez a szextil nagyon kedvező intellektuális területeken. , mindenekelőtt a filozófia, a vallás, jogtudományok és a magasabb iskolai tanulmányok területén. Absztrakt gondolkodása és intúicíója fejlett. Szeret tanulni és utazni, kíváncsisága és élményéhsége kielégíthetetlen. Távoli országokat és kultúrákat akar megismerni. Gyakran írók és mindenekelőtt vallásos és filozófiai témákról írnak. Mivel ügyesen fejezi ki magát, gyakran tanár, előadóművész, és jó szerző. Otthona gyakran intellektuális központ. Gyakran segítenek betegeknek, bajba került embereknek, szóval és tettel is. Optimizmusa képezi konstruktív élete alapját. Egy ember gondolatai meghatározóak lehetnek a számára, mert érzelmi kívánságai és cselekvései gyakran sémákat követnek. Emiatt vonzódnak az általános értelemben vett jóhoz is. 

Merkúr szextil Szaturnusz

Merkúr szextil Uránusz

Gyors, intuitív, mozgékony felfogás, jó emlékezet. Tudományos és okkult érdeklődés és képességek, asztrológia. Elektronikai területen dolgozók, fizikusok, atomenergiával foglalkozók horoszkójában gyakori és olyan emberekében, akik modern tudományos területen dolgoznak. A teljes kibontakozáshoz szükségük van a Szaturnusz támogató aspektusaira. Többnyire nagyon önállóan gondolkoznak és függetlenek is. Hirtelen bevillanásaik gyakran segítenek komoly problémák megoldásában. Kifejezőképességük gyakran originális és drámai.

 

Merkúr szextil Neptunusz

Merkúr szextil Plútó

Merkúr szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

 

Merkúr szextil ascendens, trigon descendens

Ez a konstelláció megkönnyíti a szellemi önbemutatást. Mások számára a saját világnézetet könnyű érthetővé tenni. Harmonikus információcsere, és gondolat egyeztetés, kölcsönös megértés. A félreértések lehetősége nem túl nagy, mert a kommunikáció egyértelmű és tiszta. Képes vagy a gondolatokat tettekre váltani, az elképzeléseket megvalósítani.

Merkúr szextil MC, trigon IC

VÉNUSZ SZEXTILEK:

Vénusz szextil Mars

Vénusz szextil Jupiter

 

Vénusz szextil Szaturnusz

Nagyon tehetséges művészek horoszkópjában szokott ez a szextil előfordulni. Az erős esztétikai hajlamokkal bíró Vénusznak a Szaturnusz formát kölcsönöz, keretet ad neki. Barátaival, családjával, munkatársaival szemben lojális, érzelmeinek kifejezésében komoly, és állandóságra törekszik. Kedvez a tartós házasságnak, ha más aspektusok nem mondanak ennek ellent, különösen a hetedik házat illetően. Számtalan kifinomult tulajdonság. Képes a saját érdekeit háttérbe szorítani, miközben mások dolgával törődik. Egyénisége elbűvöló tud lenni, kultivált, és jól képzett. Társasági érintkezéseiben udvarias, de néha kissé modoros. Többnyire igen jól keres. Üzleti tehetség. Mivel nem túl igényes, megelégszik egyszerű dolgokkal, többnyire rendben vannak a pénzügyei.

Vénusz szextil Uránusz

Szívesen beszélsz az érzelmeidről. Mivel ezt briliáns és kellemes módon teszed, többnyire sok jó barátod van, és kedvelt vagy. Művészi és muzikális tehetség, vagy legalábbis erős érdeklődés ilyen irányban. Unortodox pénzkereseti formák, többnyire másokkal közösen. Tömegmédiákkal is kapcsolatban állhatsz. Hirtelen jött szerelem, hirtelen házasság sem kizárt. Becsaphat a villám. Érzelmi ügyekben nagy szabadságot igényelsz, és aligha tartod magadra kötelezőnek a konvencionális életformát. Többnyire szerencsés lehetsz a szerelemben.

Vénusz szextil Neptunusz

Ez a szextil egy nagyon kifinomult művészi fantázia alapja lehet, ami megnyilvánulhat szellemi zenében, vagy bármilyen más művészetben. Az érzések és hajlamok szellemi/vallásos elemeket hordoznak. Embertársait nagyon mélyen megérti, és együtt érez velük. Vonzódik az éteri szépséghez. Társasági érintkezéseiben nagyon szeretetreméltó, kedves: Gyakori, hogy barátai, házastársa szintén misztikus hajlamúak. Ideális szerelmi kapcsolatra törekszik. Gyenge horoszkóban közömbösséget is jelenthet, és azt, hogy sok esetben túlságosan másokra hagyatkozik, támaszkodik, másoktól vár segítséget.

Vénusz szextil Plútó

Vénusz szextil Sárkányfej trigon Sárkányfarok

Vénusz szextil ascendens, trigon descendens

A személyiség harmonikusan fejeződik ki a világ felé. Ügyesen bánsz az emberekkel. Könnyen meg tudod nyerni magadnak a nyilvánosságot, szerencsés lehetsz a házasságban, és partnerkapcsolataidban .Született diplomata vagy, és sok esetben te játszod a békekötő szerepét. Híres vagy erről. Jó természeted nagyon jó hatással van másokra.Művészi tehetség.

Vénusz szextil MC trigon IC

MARS SZEXTILEK

Mars szextil Jupiter

Amikor a Mars és a Jupiter jó kapcsolatban áll egymással (és a szextil jó kapcsolatnak számít) akkor általában előre borítékolható a sikeres élet. A Mars által fémjelzett akaraterő mozgásba hozza a jótékony Jupitert, és már kész is a sikerrecept. Ez a szextil lelkesedést és energiát jelent a munkában, és elősegíti az önkifejezést, és a személyes fejlődést. Minden vállalkozásodban optimistán jársz el, és egyszerűen nem nagyon vagy legyőzhető. Általában nagyvonalú vagy. Még vallásos beállítottság esetén is praktikus beállítottságú vagy. Ha a Jupiter emberbaráti oldala is szóhoz jut a sikervágy mellett, akkor fáradhatatlanul dolgozol a kevésbé szerencsés emberek megsegítéséért, és előszeretettel segítesz katasztrófa vagy szerencsétlenség sújtotta embereknek a nehéz helyzetben. Ilyen esetben a missziós tevékenység sem kizárt. Nagyon tehetséges vagy a fiatalság nevelését illetően. Jól tudsz bánni gyerekekkel. Ilyen aspektussal nagyon ritka a lusta ember.

Mars szextil Szaturnusz

Mars-Uránusz szextil

Gyors, határozott cselekvés, erő és bátorság. A Skorpió pozitív tulajdonságai. Egyszeri, kimagasló teljesítmények hírnevet és dicsőséget hozhatnak. Előfordulhat a "megcsinálom vagy meghalok" állapot is, ami olyan messze mehet, hogy az akarat túl erős a testnek. Mindenesetre nagyon erőteljes aspektus, nagyon erőteljes konstrukciót kölcsönöz, és az egyén többnyire teljesen pontosan tudja mit akar. Idegereje óriási, hajlamos a kemény munkára, és feladatait a maga módján oldja meg. Gyakori a technikai szakértelem, érdeklődés az elektronikus és természettudományos dolgok iránt. Különösen kedvező azon emberek számára, akik valamilyen kapcsolatban állnak a repüléssel.

Mars Neptunusz szextil

Mars szextil Plútó

Mars szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

Mars szextil ascendens, trigon descendens

Ez a konstelláció megkönnyíti a szülöttnek a szellemi önbemutatást. Más emberek számára könnyen érthetővé teszi önmagát, és világlátását. Harmonikus világlátás. Jó együttműködés más emberekkel.Képes megvalósítani elképzeléseit. Nagyon mozgékony. Gyors. A házasság szempontjából is támogató aspektus.

Mars szextil MC trigon IC

 

JUPITER SZEXTILEK

Jupiter-Szaturnusz szextil

Ez az aspektus egy okos egyensúly az expanzió és a konszolidáció között az üzleti ügyeidben, amelyek óvatosságot, jó szervezést (Szaturnusz), optimizmust, lelkesedést és növekedést (Jupiter) igényelnek. Ezzel az aspektussal többnyire sikerül a terveid megvalósítani, ami elismerést és tiszteletet hoz magával. A környezet többnyire őszintének ismer. Vallási és filozófiai kérdések érdekelnek. Segítesz a bajba jutott embereknek, jól megfontolt és tetterős módon, hogy aztán a bajba jutott is képes legyen segíteni magán a későbbiekben.Otthon összhangra törekszel, és kiegyenlített atmoszférát teremtesz magad körül. A társadalom támasza vagy. Többnyire előre tekintő terveid vannak, amelyeken komolyan dolgozol.

Jupiter-Neptun szextil

Misztikus, áradó, barátáságos lényed van, de ez nem felétleül használható jól a gyakorlatban. Élénk fantázia, ami gyakrank talál önkifejezést vallásos, filozofikus, és ábrázoló művészetekben. Erős emocionális, érzelmes beállítottság jellemez. Sok esetben ez érzelmek olyan erősek, hogy hiányzik a szükséges fegyelem, a józan ész, hogy altruisztikus elképzeléseid tettekre váltsd, hacsak egy erősen álló Merkúr vagy Szaturnusz nem gondoskodik ilyen tulajdonságokról. Pozitív aspektusai ennek a szextilnek: Embertársai iránt érzett erős szeretet, gondoskodás a rászorulókról. Sokszor ő maga is kap segítséget, amikor bajba kerül. Extrém esetben a külvilágtól teljesen elzárt helyen keres menedéket, például kolostorban.

Jupiter Plútó szextil

Ez a szextil a szellemi megújulás, és minden olyan törekvés jelzője, amelynek célja az emberi létezés feltételeinek javítása. Könnyen tudsz kapcsolatba kerülni szellemi hatalmakkal. Az isteni gondviselés nyitja az utat minden ilyen tevékenység előtt.Belátás, bölcsesség, alkotó önkifejezés, akciókészség, gyógyítás.A Jupiter adja a szellemi töltetet, a Plútó adja az erőt.

Jupiter szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

Jupiter szextil ascendens trigon descendens

A bölcsességgel kapcsolatos gondolkodása (nem a kombinatórikus gondolkodása) nagyban segít abban, hogy a szülött a külső életben sikeres legyen, és abban is, hogy a másokkal való kapcsolata jó legyen. Szakmai sikert ígér, jó hírt, és jó otthoni körülményeket. Luxus élet lehetősége. Többnyire becsületes, őszinte, nagyvonalú. Nagyon kedvelt személyiséggé válhat. A családi kötelezettségeit nagyon komolyan veszi.

Jupiter szextil MC trigon IC

Szakmai sikert ígér. Kiváló, makulátlan hírnév. Szerencsés házasság,  családi viszonyok. Sikeres karrier, nyilvános tekintély, luxus életkörülmények. Őszinte, nagyvonalú. Kiváló üzleti partner, kedvelt személyiség. Komolyan veszi a családi kötelezettségeit.

 

SZATURNUSZ SZEXTILEK:

Szaturnusz szextil Uránusz

A Szaturnusz szextilt alkot az Uránusszal, ami egy 60 fokos fényszög, ami az asztrológiában jónak számít. Ez a szextil sikert ígér olyan vállalkozásokban, ahol az eredeti ötletek gyakorlati magvalósítása folyik. Szabadság és lehetőség, önfegyelem és tudatos kötelességteljesítés. Megbízható ás nyílt barát vagy, és mindig kénél vagy szóval és tettel, ha szükség van rád. Szervezetekben és csoportokban szorosan együttműködsz másokkal, mindenki előnyére. Matematikai és tudományos tehetséged sem elhanyagolható. Az ötleteidet képes vagy szisztematikusan és fegyelmezetten kivitelezni. Szervezőképességed állami pozíciók betöltésére is alkalmassá tesz.

Szaturnusz-Neptunusz szextil

Ez a szextil megadja neked a szükséges fegyelmet, hogy a képzelőerőd irányítsd, és képes légy jó célokra irányítani. Kedvező a meditációra nézve is, mert a Szaturnusz koncentrálóképességet ad a Neptun felől érkező imaginációnak, és ezzel szellemileg konstruktívan feldolgozásra kerül. Csoportos tevékenységeket, amelyeknek paranormális vagy okkult dolgokkal van teendőjük, képes vagy jól megszervezni. Mivel messze előre látsz a jövőbe, taktikailag és stratégiailag ügyes vagy. Érted a módját, hogy szakmai pályafutásod körültekintően megszervezd, és teljes csendben megvalósítsd. Inkább a kulisszák mögött tevékenykedsz. Ahhoz is megvan a tehetséged, hogy titkos információkat kinyomozz.

Idealista vagy, és erős erkölcsi mércéid alapján felelősségteljesen és kötelességtudóan cselekszel. Ezt várod el másoktól is. Embertársaid felé teljes együttérzéssel vagy, főleg akkor, amikor szükséget szenvednek. Akkor mellettük állsz.

Szaturnusz szextil Plútó

Szaturnusz szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

Szaturusz szextil ascendens, trigon Sárkányfarok

Szaturnusz szextil MC, trigon IC

 

URÁNUSZ SZEXTILEK:

Uránusz-Neptunusz szextil

Idealizmus. Egy egész generációt jellemez. Ennek a generációnak megvan a lehetősége egy szellemi öntudat kifejlesztésére, és egy majdnem utópisztikus világ megteremtésére. Ennek a szextilnek az ereje nem jelenik meg túl élesen, hacsak nem kifejezetten erősen aspektált, vagy nem áll házcsúcson. Ebben az esetben zseniális tehetséget jelent. Általános az okkult dolgok iránti érdeklődés, erős emberbaráti érzések, erős késztetés a testvériség megvalósítására. Misztikus okkult könyvek írója, olvasója, Sok esetben művészi tehetség, erős imagináció, kiváló zenei érzék. Minden olyan tevékenység iránti érdeklődés, amely a tudatot képes kiterjeszteni.

Uránusz Plútó szextil

Uránusz szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

Uránusz szextil ascendens trigon descendens

A szülött intuitíven előre megérzi a nyilvános vélemény hirtelen változásait, és képes ezt saját előnyére kihasználni. Más szavakkal: Ezek ez emberek azt is képesek meghallani, hogyan nő a fű. Jó szociál reformer. Birtokában van a képesség, hogy a társadalmi normákat, és azokat tükröző intézményeket megváltoztassa. Erős eszközei és hatásos módszerei vannak arra, hogy a nyilvánosság érdeklődését felkeltse.

Uránusz szextil MC, trigon IC

NEPTUNUSZ SZEXTILEK:

Plútó Neptun szextil

A két személyiségfeletti planéta, a két „látó szem” harmóniáját jelenti. Ha valaki eljut a magasabb szellemit területre, akkor ez az aspektus lehet a szeme, az ereje, a szellemi megújulás aspektusa és ereje. Ez az aspektus extrém hosszan tart. 1943 óta többé-kevésbé szextilben van a két „lassú” mozgású planéta. Ez az aspektus ezért a világkarmára és a a világ sorsára nagyobb befolyással van, mint az egyes ember életére. Ez az aspektus egy óriási lehetőség a civilizáció szellemei előre lépésére. Számunkra óriási szerencse hogy a történelem egy ilyen kritikus szakaszában áll fenn ez az aspektus. Atomkorszakunk képes egy ideális felé közelítő világot létrehozni, amely az egész emberiség számára jólétet és elégedettséget hoz, de az atomkorszak képes a villámgyors önmegsemmisítésre is. Az emberiség vajon ki tudja-e használni ezt a szextilt, amelyben a mindent átölelő szeretet (Neptun)  teljes hatalommal (Plútó) tör elő, és a félelmetes plutonikus erőket, amelyek felszabadították a tudományt, alkotó módon fel tudjuk-e használni??? Jövőnk azoktól az emberektől függ, akik konstruktívan képesek reagálni ezen két bolygónak a rendelkezésünkre álló harmonizált erejére. Az egyes egyén képletében ez az aspektus különösen erős okkult, intuitív, tudományos, művészi képességek hordozója lehet.

Neptunusz szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

Neptunusz szextil ascendens, trigon descendens

Neptun szextil MC, trigon IC

Rejtett tényezők tudatában vagy, amelyek hatnak az életedben és a szakmai pályafutásodban. Megvan hozzá a tehetséged, hogy észleld a munkaadód, vagy magas beosztású emberek reakcióit. Vezetői kvalitásaid vannak, szubtilis befolyásod van az eseményekre, amelyek segítségével kerülőd a nyílt konfliktust, és megnyered magadnak az embereket. Otthon is nagyon nagy finomsággal kezeled az eseményeket, aminek harmónia az eredménye odahaza. Szívesen laksz, vagy laknál tenger, tó, víz közelében.

PLÚTÓ SZEXTILEK

Plútó szextil Sárkányfej, trigon Sárkányfarok

Plútó szextil ascendens, trigon desdendens

Plútó szextil MC, trigon IC

 

 

Asztali nézet