MENÜ

Ez az oldal elsősorban asztrológiai fényszögekkel foglalkozik, de más asztrológiai témákat is tárgyal.
Nézd meg a másik oldalam is.
http://asztrologia.freewb.hu/

Az oldal folyamatos feltöltés alatt áll.
Az oldalon található fényképek már nem nagyíthatók egyetlen kattintással olvasható méretűre, ezért ha érdekelnek, úgy tudod elolvasni őket,  ha lemented őket a gépedre, és kinagyítod azokat.
 

KVADRÁTOK:

A NAP KVADRÁTJAI

Nap Hold kvadrát:

Feszült viszonyra utalhat az anyával. A tudatos és a tudattalan világ között sokszor feszült lehet a viszony. A jövőbe mutató impulzus (Nap), összeütközik a múlt tapasztalatival (Hold). A személyiség önkifejezése (Nap) akadályokba ütközhet (Hold) Az otthon és a család is akadályt képezhet. A Nap-Hold kvadrátok különösen hajlamosítják az embert arra, hogy nehézségei legyenek az adott kultúrában elfogadott férfi vagy női szerephez való igazodásban, aktív és passzív szempontból egyaránt.

Nap kvadrát Mars

Energikus, impulzív, de ez könnyen válhat önmaga ellenségévé. Ha akadályok kerülnek elé, könnyen frusztrálttá válhat. Ilyenkor előállhat a mindenáron, csakazértis effektus. Mások szemében ilyenkor visszatetszést kelthet. Kerülnie kell az ilyen helyzeteket, és ha mégis előáll ilyen helyzet, próbáljon gondolkodni, mielőtt cselekszik. Haragját és agresszivitását meg kell zaboláznia, diplomatikusan és taktikusan kell cselekednie. Meg kell tanulnia, hogy célját türelemmel érheti el, és nem vitával.  Sok esetben elpocsékolja energiáit összezördülésekben. Meg kell tanulnia kordában tartani felindultságát, robbanékonyságát, impluzivitását, makacsságát. Olykor haragtartó is lehet. Nem szabad hasztalan aktivitásokban elpocsékolnia erőit.

Nap-Jupiter kvadrát

Ez az aspektus sokszor egy nem megfontolt, túlzásba vitt önkifejezésre utal. Az egyén túl gyorsan akar túl sok mindent elérni, anélkül, hogy rendelkezne az ehhez szükséges önfegyelemmel és megfontoltsággal. A saját magáról alkotott elképzelése irreális és túlzott lehet, ami frusztrációban végződhet, ha túlságosa messzire akarja kitolni személyisége határait. Az ebből adódó elhárító reakciók jelzik az erős egót. Gyakoroli kell a türelmet, szaturnikus tulajdonságokra van szükség, tapasztalatra, önfegyelemre, amelyek szilárd alapot adhatnak az elképzeléseihez, és azok megvalósításához. Időbe és fáradságba fog kerülni, de megéri, mert tartós sikerhez vezet. Ez az Jupiter aspketus hordoz magában egy tendenciét az extravaganciára és fényűzésre. Az alaptalan optimizmust le kellene vetkőzni, és óvakodni a megalapozatlan fáradságtól. A túlzott nagyvonalúság is káros lehet, mert hátsó gondolatokat ébreszt másokban. Nyugtalansága és a változások iránti vágya veszélyes lehet életének stabilitására.

Nap-kvadrát Szaturnusz

Az asztráltest nem a legjobban illeszkedik bele a fizikai testbe, az asztráltest használata akadályba ütközik.

Ez a kvadrát az önkifejezés elé akadályokat gördít, és gyakran egy olyan életre utal, ami tele van fáradozással és keménységgel.Ennek az aspektusnak a negatív hatásaival nem a legkönnyebb megbirkózni.

Az akadályok a szerelmi életben és a munkában is az utadba állnak, és csak extrém kemény munkával lehet előre jutni, vagy boldognak lenni. Semmit sem kapsz ajándékba. Mindenért fáradságosan meg kell dolgozni. Ismételten megélt keserűségek, kitartó csalódások, ami a saját személyiség megélésében mutatkoznak, pesszimista beállítottságot eredményeznek.Minden területen szigorú leckére fog a sors, mindenhol zablára vagy véve.Ha elég erős vagy, ez a kvadrát karakterképző is lehet, de az ellenkezője is lehetséges: megkeseredés, kemény, spártai élet. Merev életfelfogás.Tudatosan kell az optimizmusra és a jó kedélyre törekedni.Nem jó aspektus az egészséghez sem.Az egyik gyerek (ha van) valamilyen módon szenved.Kimerüléssel kapcsolatos betegségek, csonttörések, rossz fogak, és más egészségügyi nehézségek, többnyire krónikus jelleggel.

Akik ilyen aspektussal rendelkeznek, nos nagy részük nem egy nyugodt alkat, de a Szaturnusz kvadrát okozta feszültséget, tenziót, nyomást fel tudják használni pozítív energiaként.

Autóversenyzőknél gyakori, ahol kell a gyors reflex, és nem árt ha van tempója az embernek, akció film sztároknál, akik robbanásszerűen gyorsak.

Kiváló zenészek, dj-k, karmesterek, akik szintén ritmusosan tempósan, lendületesen élnek kívűl belül, és a nagy nyomást le tudják vezetni valahol.

Valamint életük második felére egy erős karakterré válnak, akik sokat tanultak saját szenvedésükből, és ez a szenvedés aztán átalakul az élet mélyebb megértésévé, és a személyiséget mélyebbé teszi, aki fogékony mások szenvedéseire, jobban megérti a nehéz sorsú embereket.

 Nap-Uránusz kvadrát

Ez a kvadrát arra utal, hogy az egyén hajlamos a hangulattól függő, excentrikus, és ostoba, ésszerűtlen viselkedésre. Az egyén nagyfokú originalitással, eredetiséggel rendelkezik, de az ötletei vagy nem kivitelezhetők a gyakorlatban, vagy az egyén nem rendelkezik a szükséges kitartással, gyakorlattal, és fegyelemmel, hogy megvalósítsa őket. A munkamódszere sokszor nem folyamatos, hanem vulkanikus, kitörésszerű. Az akaratossága és a tendencia, hogy a saját személyét dramatizálja, minden rutin elutasításával párosulva, sok esetben nagyon rosszul végződik az egyén számára. Az ideges feszültségek különösen kritikus időszakokban teljesen irracionális cselekvésekhez vezethetnek,megsemmisítő hatással lehetnek arra, amit az egyén már régóta épít, építget. A büszkeség és a szabadsághoz minden áron való ragaszkodása megakadályozhatja abban, hogy hallgasson a jó tanácsra. A szülött sok esetben csoportokat vezet, vagy valamilyen szervezet élén áll, amely csoportok, szervezetek valamiképpen az emberiség jólétéért tevékenykednek. Sok barátjuk van, de sajnos gyakran korlátozódik ez a barátság olyan emberekre, akik személyiségének izzó rajongói. Különösen kemény és keserű ellenféllé válik, ha az ellenségessége egy valós vagy vélt törvénytelenség miatt úgymond felszításra kerül. Ezek a tendenciák általában nem tartósak nála, de többnyire az élet  legkritikusabb pillanataiban törnek elő belőle, és megakadályozhatják abban, hogy learassa munkája gyümölcsét.

Nap-Neptunusz kvadrát

Nap-Plútó kvadrát
Erős hatalmi törekvések, és hajlam arra, hogy az akaratát másokra kényszerítse. Féktelen, domináló, és az a kívánság vezérli, hogy másokat a saját ízlésére formáljon. Sokkal jobban tenné, ha ezt inkább önmagában, önmagával rendezné le. A beállítottsága, hogy a hatalom jogot is jelent, másoknál ellenszenvet és elutasítást válthat ki. A másik nemmel szemben is agresszívan léphet fel.
 
Nap kvadrát Sárkányfej Sárkányfarok tengely

Nap kvadrát ascendens descendens

Ennél az aspetusnál többnyire konfliktus adódik a szülött személyisége, és azon viselkedés között ahogyan ő magát a külvilág számára úgymond tálalja. Nehezére esik olyannak mutatnia magát, amilyen valójában. Külső viselkedése, amely a „most-ot” jelképezi, és a Nap, amely az önkifejezést reprezentálja, sok esetben összeütközésbe kerül. Ugyanezen konfliktus előállhat a szellemi öntudat és a személyiség kifejeződése között is. A módszer, amellyel munkához lát, sok esetben világosan mutatja a hiányzó harmóniát. Megkísérel másokon uralkodni, és emiatt sokszor nehezen értik meg, kapcsolataiban problémák jelentkezhetnek. Mind magánéletében, mind közéleti szerepléseiben. Ha elismerést akar, saját személyiségét kell áldoznia.

Nap kvadrát MC IC

 

HOLD KVADRÁTOK:

Hold kvadrátok: A kiigazítás a legjobb szó a Hold kvadrátok megmagyarázására. Ezek nem rossz fényszögek, hanem megmutatják hol kell kiigazítást végeznünk magunkon

A Hold nagy mértékben összefügg a komfortérzettel, a belső komforttal, az otthoni komfortérzettel, vagyis hogy mi esik jól, mit érzünk természetesnek. A Hold jegye többek között azt tárja fel, hogy az önkifejezés és az élet mely módját érezzük kellemesnek, természetesnek, melyikről érezzük azt, hogy ez vagyok, ebben vagyok otthonos, ilyennek kell lennem, így jó élnem.

Hold Merkúr kvadrát

Hold-Vénusz kvadrát

Anyagi és szociális nehézségek, otthoni, családi problémák. A szülött válogatás nélkül mindenkivel megosztja a dolgait, és ez nagyon megterheli a szerelmi életét, és megakadályozza a boldog házasságot. Partnereiben, házastársában nagyon megbízik, és ennek következtében azok gyakran kihasználják. Tipikus az ész nélküli amorózus és szexuális viszonyokba bonyolódás. A házasságkötésnél nehézségek, halogatás léphetnek fel, főleg ha a Szaturnusz is erre utal. Szentimentalizmus, erős érzelmek, és ezek következtében az egyént könnyű manipulálni. A boldogtalanság és az érzelmi feszültségek összefüggésben állhatnak a korai gyermekkorral. A pénzügyekben az egyén szerencsétlen vagy pazarló.

Hold-Mars kvadrát

Emociális instabilitás. Könnyen felizgatod magad mindenen, és gyorsan elveszíted az önkontrollt, mindent túlságosan személyesnek veszel, és gyakran vannak érzelemkitöréseid. Sokszor függetlenebb vagy, mint amennyi jót tesz neked. Egyedül akarsz menni az utadon, és minden beavatkozást elutasítasz. Véleménykülönbségek otthon, nehézségek a kapcsolataidban gyakoriak lehetnek. Ez az élet minden területén érezteti hatását. Hátrányosan. Megszenvedi a jó híred, és akadályozza törekvéseidet. Féktelenséged és agresszivitásod az ellenkező nemnél sem hoz túl sok sikert. Az alkohol különösen veszélyes lehet rád nézve, mert elszabadíthatja a poklot. Ez a kvadrát olykor rossz egészség jelzője is, fekélyek és gyomorbajok okozója, hisz aki lenyeli a mérgét, az különösen ki van téve az ilyen jellegű betegségeknek. Ez elsősorban akkor mutatkozik meg, amikor fontos tranzitok aktivizálják a kvadrátot.

 Hold kvadrát Jupiter

Érzelmek túltengése. A gyermekét nagyon elkényeztető anya tipikus esete. A szülött hajlamos arra, hogy a értelmetlenség határáig  nagyvonalú legyen. Támogatnak mindenkit, válogatás nélkül, aki szánalmas arcot vágva az útjukba kerül, és ilyenkor bizony sok pénzt veszíthetnek. A nagyvonalúság egy szimpatikus tulajdonság, erény, de nem szabad ész nélkül mindenkivel szemben gyakorolni. A szülött sokszor nagyon óvatlan, és mértéktelenül extravagáns, és az otthon pompjának megteremtésében nem ismernek mértéket. Az otthon sokszor konfliktusok forrása is lehet, mert a gyerek és a szülők világnézeti kérdésekben nem értenek egyet. Fanatizmus sem kizárt. Egy egészséges álláspont kialakítása szellemi-vallási kérdésekben nagyon hasznos lehet. A Jupiter bármit is tesz, mindig nagyban teszi, ezért az emocionális enthuziazmus, a túlzott lelkesedés, a túlzott rajongás valamiért könnyen előfordulhat. Vándorlásra való hajlam, a megállapodottság hiánya, a célok kitűzésének, vagy elérésének bizonytalanságai is szerephez juthatnak.

Az elhízás is szóba jöhet, mert a szülött szeret enni, és a bizonytalan helyzetekben is sokszor menekülhet az evésbe.  Extrém esetben túl sok a nedvesség visszatartás, ami egy vizenyős, erősen elhízott külsőt jelenthet.

A szülöttet külföldön szerencsétlenséget érheti.

Lustaságra való hajlam. Ha vagyonos, akkor különösen lusta lehet.

Nagyzolásra, fennhéjázásra való hajlam.

Hold-Szaturnusz kvadrát

Melankólia, elkeseredettség gyakori ennél a fényszögnél. Ha más faktorok a horoszkópban nem utalak az ellenkezőjére, akkor a szülött az életet gyakran tragikusnak és örömtelennek érzi, hiányzik a vitalitás, az életöröm, az érzések. Gyakori az erős függés az anyától, vagy valami más gátlás, ami a korai gyermekkorból ered. Az egyén a múlt traumáinak foglya. A fájdalmas emlékek lehetetlenné teszik hogy boldog legyen a jelenben. Negatív beállítottsága miatt más emberek kerülik. Másokra deprimálóan, unalmasan és mogorva hatással vannak. Emaitt egyre jobban izolálódnak, ami egy ördögi kört teremt, amiben a balsors, és magány kering. Az állandó csalódások egyre keserűbbé teszik, túl komoly lesz, vagy mártír benyomását kelti. A szülöttnek meg kell tanulnia elfelejteni a múltat, és minden új napra bizakodóan tekinteni. Csak ezen a módon sikerülhet önmagáról egy pozitívabb képet sugározni, a többiekre pozitív hatással lenni, és barátságokat ápolni. Az egyén ezzel a kvadráttal gyakran szerencsétlen a másik nemmel való érintkezésben is, bátortalan, stb. Ebből aztán gyorsan kisebbrendűségi komlexus lesz, önmagának lesz a legnagyobb ellensége, hiányzó önbizalma önmagára és másokra is nagyon rossz hatással lesz.

 Hold kvadrát Uránusz

Ezzel az aspektus egy erős, gazdag fantáziát jelent, és rendkívüli tehetséget. De ez egyén hajlamos az emocionális perverzitásra, és a hirtelen, megmagyarázhatatlan hangulatváltásokra. Olykor untatja egy bizonyos tevékenység, és másik dologhoz kezd, amelyik több izgalmat ígér és kalandosabbnak tűnik.

Az életet gyakran érik erős csapások: balesetek, hirtelen rossz egészség, társadalmi vagy természeti katasztrófák, amit a szülött a saját testén tapasztal meg, vagy nagyon labilis az otthoni, a családi helyzet. A gyakori lakhelyváltás tipikus. Az otthoni élet gyakran szenved különlegesen káros és szokatlan zavaró tényezőktől. Előfordulhat, hogy barátok és szövetségesek a szülöttet nagyon erősen nyugtalanítják, és mindez igaz fordítva is. Nagyon erős késztetést éreznek abba afelé, hogy minden régit feladjanak, és ezzel is olyan keretet teremtsenek maguk körül, ami állandó táptalaja az érzelmi izgatottságnak.

 Hold-Neptunusz kvadrát

Zűrzavar és a hajlam, haszontalan fantáziákba merülni, amelyek mintegy elöntik a tudatot. Ez sajnos okozhatja azt, hogy elveszíted a kapcsolatodat a realitással. Az otthoni élet teljes káoszba is fulladhat, az otthon rendetlen és piszkos. Dőzsölni az érzésekben, ami gyakran nyilvánul meg alkohol és drog iránti vágyban. Médiumi, és parapszichológiai tehetség, ami az alacsonyabb asztrálsíkról szétszaggatásra kerül többnyire. Túlságosan nagy ambíciók, idejétmúlt kultuszok követése, nagyzolás. Pszichózis is előfordulhat, vagy az őrület határáig érő idegesség, ahol a tudatos én elsüllyed a tudattalan mocsarában, aminek következtében a kórházi kezelés sem kizárt. Örökölhetsz vagyont, de ekkor a társadalom élősködője lehetsz, és megindul a hanyatlás a mélybe. Azon emberek horoszkópjában is előfordulhat ez az aspektus, akik mindent könnyedén vagy félvállról vesznek, de mindig találnak embereket, akik segítően melléjük állnak.

Hold Plútó kvadrát

Hold kvadrát ascendens descendens

Érzelmi problémák az önbemutatásban a vilég felé, és az aktív cselekvésben. Nehézségek a kapcsolatokban. Öntudatlan viselkedésminták akdályozzák a nyílt cselekvést, csapdába zárva az egyént. Zavarokat okoz az egyénhez közel álló emberekben, mert azok nem értik mit miért tesz. Ezek a negatív hatások úgy győzhetők le, ha a saját személyes viselkedését az egyén nagyon alapos vizsgálat alá veszi.

Hold kvadrát MC-IC

Az egyénnek érzelmi problémái lehetnek a családdal, a szülőkkel. Az otthoni rendezetlen viszonyok veszélyeztethetik a karriert és a nyilvános tekintélyt. Az otthon és a szakmai viszonyok tekintetében sokszor elégedetlen, mert többet szeretne az élettől. A hozott érzelmi minták gyakran felmérgesítik a főnőkeit, a szüleit, a családját. Mivel a Holdnak többnyire a tudattalannal akad tennivalója, a szülött gyakrank képtelen megérteni a tudattalan oldalát.

 MERKÚR KVADRÁTOK

Merkúr kvadrát Mars

Aktiv, energikus értelem. Ezek az emberek hajlamosak a forrófejűségre, az irritáló, túlfűtött, vitázó, rebellis viselkedésre. Gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy feldühíti magát azon amit hall, és nagyon kemény szavakkal reagál. A taktikai érzék hiánya, és előnytelen a nyilvános szerepléseekhez. Gyakran von le elhamarkodott következtetéseket, anélkül, hogy alaposan tájékozódna egy helyzetben. Gondolkodásmódja ilyenkor elhamarkodott, egyoldalú, és rossz érzelmek is közrejátszanak. Ezekben a sajnálatos helyzetekben nem képes a józan mérlegelésre, sem a józan döntésre. Szeret vitázni. A negatív hatások legyőzéséhez nagyfokú önuralomra és türelemre van szüksége, tudatosan kell gyakorolnia a diplomatikus viselkedést. Gyakorolnia kell azt is, hogy jó hallgató legyen, odafigyeljen másokra, hogy teljesen megértse álláspontjukat. Mindig szem előtt kell tartania, hogy ítélete nem hibátlan. Még ha helyes ítéletet is hoz, lehet hogynem ismer minden tényt. Néha nem lehetséges, nem járható út számára hogy a saját elképzeléseit konstruktív, kellemes  módon megértesse másokkal. Ezeknek az embereknek nagyon erősen kell törekedniük az objektivitásra. Ez az aspektus néha veszélyes az egészségre, idegrendszeri probnlémák léphetnek fel, fejfájás. Idegösszeomlás is előfordulhat.

 Merkúr kvadrát Jupiter

Ez a kvadrát hátrányosan hat, mert a szülött sokrétű elképzelései túlságosan magasröptűek, és nem realizálhatóak. Az elképzelések nem lesznek részletesen kidolgozva, hiányos a szervező készség, hiányzik a kiegyensúlyozottság, és a valóságérzék. Nagyon sietnek a törekvéseikben, nagy dolgot szeretnének elérni és véghez vinni, azonban többnyire többet ígérnek, mint amennyit be tudnak tartani. Szellemi területen is hajlamosak arra, hogy nagyobb dolgokba fogjanak, amelyek messze meghaladják képességeiket. Ez az aspektus hajlamosít az abszolút nem reális optimizmusra.

Fool rush in where angels fear to tread.

A bolondok berohannak oda, ahová az angyalok is félnek belépni. Az értelem és az érzelem sok esetben kerül teljes ellentétbe egymással. Ezek az emberek nagyvonalúak, nagylelkűek, de elképzelhető, hogy jócskán híjával vannak a józan emberi értelemnek, és a részletek iránti érzéknek. Indiszkrétek lehetnek, és rossz időpontban a rossz embernek kifecseghetnek olyasmit, amit nem kellene. Mielőtt bármit aláír, nagyon óvatosnak és megfontoltnak kell lenniük, mert könnyen áldozatává válhatnak nem megbízható embereknek. Abban az esetben, ha átadja magát a szellemi törekvéseinek, teljesen visszavonulhat a háttérbe, hogy teljesen az érdeklődésének, szellemi munkájának szentelje magát. Sok esetben hajlamos az egyén arra, hogy túl sokat és fellengzősen beszéljen, hogy másokban jó benyomást keltsen. Szellemi fennhéjázás, nagyfokú egoizmus.

Merkúr kvadrát Szaturnusz

Ez a kvadrát arra utal, hogy az egyén szerfölött nagy gondokat csinál magának. Néhány esetben szellemileg is korlátolt, vagy túlságosan az általános gondolkodáshoz kötődik. Az is lehet, hogy hiányt szenved fantáziában, vagy túlságosan sokat törődik lényegtelen részletekkel. A sors iróniája, hogy amikor valóban eredeti ötletei vannak, akkor is nehézségekkel kell megküzdenie hogy elismerésre találjon, mert a konzervatív beállítottságú emberek soraiból ellenállással fogadják. Nevelése többnyire erős fegyelem mellett történik, ami arra kényszeríti, hogy a konvencionális gondolkodással konform legyen. Alkotó szellemi képességei ezzel el is tompulnak. Kicsinyesség, a rend és a jog szigorú követése minden áron és a fegyelem szükségtelenül szigorú követése jellemzi ezt az embert. Minden változástól fél.Hajlamos a félelemre, mert mindig sikertelenségre vagy veszélyre gondol. Azonkívűl gyakran féltékeny.Az élethez való hozzááállása többnyire pesszimista. Amennyiben befolyásos pozícióba kerül, mások gondolataival sokszor kicsinyesen bánik. Legszélsőségesebb esetekben intrikák és hazugságok is előfordulnak. Írásos anyagokkal, szerződésekkel nehézségei lehetnek.

Merkúr Uránusz kvadrát

Ez az aspektus olyan emberre utal, aki szellemileg nagyon élénk és eredeti, de nagyon hajlamos az idegességre, nagyon excentrikus, és nem megvalósítható ötletei, ideái vannak. Szellemileg ő már messze előre jár, és hajlamos elhamarkodott döntéseket hozni. Őrült ötletei vannak, amelyek csak kevéssé támaszkodnak tudásra és tapasztalatra, és emiatt nem nagyon használhatók.

Szellemileg makacs, és senkitől sem fogad el tanácsot. Gyakran változtatja nézeteit, de nem engedi, hogy mások véleménye befolyással legyen rá. Túl gyors ítéleteket hoz, és állandóan új ötletek után lohol, de csak magának az ötletnek a kedvéért. Hogy ezek az ötletek megvalósíthatók-e, az már egyáltalán nem érdekli.

Sok embert elidegenít magától tapintatlan megjegyzéseivel, nevetségesen önfejű nézeteivel, és intellektuális fennhéjázásával.

Sok esetben zseninek tartja magát, bár ez a valóságban többnyire nem így van. Ha a horoszkóp többi része arra utal, akkor az egyén képes lehet különleges meglátásokra, de sajnos kevéssé valószínű, hogy  képes ezen meglátásokat okosan használni, hacsak nem tanulja meg önfejűségét és egoizmusát legyőzni.

A Merkúr a személyes értelem, az Uránusz az értelem magasabb világokhoz kötődő megnyilvánulása. Az asztrológiában külön fejezeteket szentelnek a két bolygó viszonyának.

A kvadrát nem a legjobb viszonyuk egymáshoz, sok problémát okoz.

A személyes értelem és a magasabb intelligencia egymással hadilábon áll. Mit tehet az egyén?

Ezen tény tudatában elgondolkodik azon, hogyan tudná nagyfokú idegességét kezelni, és próbálja megérteni a kozmosz törvényszerűségeit, és minél inkább érti, annál inkább kerül összhangba saját értelmével.

Merkúr kvadrát Neptun

Ez a kvadrát arra utal, hogy valószínűleg szétszórt vagy, mindenféle álmodozásnak adod át magát, és a gondolkodást illetően zavaros a helyzet.  Emiatt akaratlanul is megbízhatatlan lehetsz. A tudattalan néha azzal tréfálja meg a tudatot, hogy amikor az teljesen le van kötve valamivel, akkor  mint egy belepiszkál, megzavarja, ami miatt a tudat hibát vét, vagy elfelejt dolgokat. Ez többnyire elnyomott érzések következménye. Többnyire misztikus és okkult érdeklődés iránt érdeklődsz.

Nagyon tehetséges vagy ezen a területen.

Olykor indiszkréciót követhetsz el. Nem szándékosan, figyelmetlenségből.  Az emberi kapcsolatok és a beszélgetések sok esetben igen nehéznek bizonyulnak, mert az egyén nem objektív, vagy túlságosan absztrakt, vagy túlságosan mitikus/misztikus, amit a partner nem ért. Partnere motivációit és akcióit gyorsan átlátja, mintegy belelát partnerébe. A Neptun adja a látást, a Merkúr a megértést. Ennek a képességnek a használata az egyén morális érettségétől függ. Néha teljesen elmenekülhetsz a saját álomvilágodba.

Merkúr-Plútó kvadrát:

Ez egy elég meredek állás. Negatív oldal: Erőszakos, intrikus lehet. Pozitív oldal: Gyors felfogás, villámgyorsan átlátja a helyzetet. Nem tesz lakatot a szájára. Gondolkodásuk, beszédük gyors. Megmondják a tutit, és nem foglalkoznak vele, hogyan reagálnak rá mások.Jobb, ha megtanulják befogni a szájukat, ha nem akarnak túl sok bajt magunknak.Amíg a cselekvés pillanat el nem jön, hallgatag, és nem mondja el az információit. Más emberekkel szemben gyakran bizalmatlan, intrikus, vagy olyan hátsó módszereket használ, amelyek helyett az őszinteség kifizetődőbb lenne. Sokszor szeretnék átformálni mások véleményét, többnyire úgy, ahogy nekik megfelel. Az erős akarat, amely tipikus ebben az esetben, vagy rosszul kerül alkalmazásra, vagy rombolásra használják fel. Utóbbi esetben rettenetesen destruktív, mivel szubtilisen hat, és messzemenő következményei vannak.

Merkúr kvadrát Sárkányfej Sárkányfarok

Ez a kvadrát azt eredményezi, hogy az egyén szellemi önkifejeződése és kommunikációja a társadalomban uralkodó szociális nézetekkel nem áll összhangban. Az egyén nem tudja ötleteit úgy megvalósítani, ahogy szeretné, és ezért fennáll a veszély hogy félreértik. Sokszor elnyerik a társadalom nemtetszését, mert rosszkor rossz helyen nyilatkoznak meg. Lehetséges hogy ellentmondásban vannak koruk társadalmi sablonjaival.

Merkúr kvadrát ascendens descendens

Ez a kvadrát gyakran okoz nehézséget abban, hogy a szülött önkifejezése és a másokkal folytatott kommunikációja sikeres legyen. Félreértések, meg nem értések, egyet nem értés. A világos kommunikáció nagyon fontos. A világos, félre nem érthető önkifejezés lényeges tényező lesz a sikeres élethez.

Merkúr kvadrát MC-IC

Ez a kvadrát megnehezíti a családhoz, a szülőkhöz, a munkaadóhoz a normális kapcsolódást. A nehézségek mindenekelőtt szakmai területen jelentkeznek, mivel a jó kommunikáció elsősorban a munkában fontos, de hát hol nem az?? Ennek a kvadrátnak a hatása akkor kifejezettebb, ha az egyén munkája írással, írói tevékenységgel, vagy más hasonló szellemi tevékenységgel függ össze.

VÉNUSZ KVADRÁTOK:

A Vénusz kvadrátjai a problémás oldalaik mellett, figyelem emberek, ZENE!!!!! Karmesterek, DJ-k, táncosok, sportolók, ahol jól jön a feszkó!!!!!

A Vénusz kvadrát nemcsak diszharmónia, és válás, és probléma, és erőszak, hanem hatalmas zenei tehetség!

Olyan T kvadrát idején írom ezt amikor a Plútó-Vénusz oppozíciót oldalról telibe trafálja az Uránusz, és hát zene!!!!!

ZENE!!!!

Vénusz kvadrát Jupiter

Élvezethajhászat, pompakedvelés, lustaság, értelmetlen társasági etikett  Ez utóbbi gyakran arra szolgál, hogy leplezze a belső dühöt, amit az egyén nem akar felszínre engedni. Az érzelmi hőzöngés a legnagyobb veszélye ennek a kvadrátnak. Mértéktelenség. Gyakran jogi viták is előfordulnak, ahol veszteségek érhetik. Házastárssal vagy egyéb partnerekkel kapcsolatos jogi problémák.

Nők esetében gyakori a beképzeltség a szépségük miatt, vagy társadalmi státuszuk miatt és folyton a reflektorfényt keresik. Ha más tényezők is súlyosbítják ezt a kvadrátot, akkor az általános emberi normákkal is szembe mehet, és nagyon kicsapongó lehet. Túlságosan magától értetődő a számukra, hogy őket sok minden megilleti a világból, és hajlamos a tékozló életmódra, a pocséklásra. 

 

Vénusz kvadrát Szaturnusz

Vénusz kvadrát Uránusz

Az Uránusz-Vénusz kapcsolódásokat sok asztrológiai iskolában a válással hozzák összefüggésbe. Az Uránusz ugyanis nagyon heves, éncentrikus, és állandó változást igényel, míg a Vénusz épp hűséges szeretne lenni. A párkapcsolatot nagyon nehéz ezzel a fényszöggel jól megélni, mert az Uránusz nem engedi a Vénusznak megélni a harmóniát, vagy csak nagyon nehezen. Hirtelen fellángoló tűz, és amíg az elvarázsoltság tart, addig az egyén nagyon izgatott. Mivel a szülött nagyon labilis, és erős hangulatváltozásoknak van alávetve, ma nagyon szerelmes, holnap pedig már minden mindegy neki.

Veszélyek: Mozgalmas jegyekben: ingatagság Fix jegyekben: merev érzelmek, amelyek észérvek számára megközelíthetetlenek Kardinális jegyekben: túlzott társadalmi aktivitás, ahol nagyon nehéz szilárd alapra találni, vagy amorózus viszonyokban valódi érzelmeket kibontakoztatni.

Olykor az egyén szeretne mindenkivel nagyon jóban lenni, de a barátság kontra szerelem kérdése sokszor összeegyeztethetetlen. Sokszor nem tud a személyes szabadságából annyit feláldozni, amennyi egy tartós házassághoz szükséges. Az egyén szokatlan érzelmi vágyai, gyönyör iránti vágyakozásai nem mindig engedik egy gyakorlatias élet felépítését. Fontos az érzelmek konstruktív kifejezésére törekedni, mert ellenkező esetben idegi zavarokkal lehet számolni.

Vénusz kvadrát Neptun

Emocionális nehézségek, amelyek a tudattalannal és a beképzeltséggel függenek össze. Emocionális és szexuális nehézségek, amelyek a korábbi tapasztalatokban gyökereznek, és mélyen a tudattalanban rejtőznek. Karmikus vonás tehát. Elmenekülhet saját fantázia világába, hogy elmeneküljön az élet keménységei elöl. Ha nagyon meneküli akar, akkor ez könnyen torkollhat alkoholizmusba, vagy drogfüggésbe. A szülött vonzalmaiban és szerelmében ostobán viselkedhet. Botrány leselkedik rá, kétséges kapcsolatok és anyagi bonyodalmakba keveredhet. A szex gyakran az ok, a támadások mögött. A házasság boldogságát az őszinteség hiánya veszélyeztetheti. Képzeletében szexuális víziók peregnek, amelyek vágyat ébresztenek. Ez az aspektus az érzelmek különböző komplexusait hívhatja életre. A horoszkóp egyéb részeinek függvényében ezek a komplexusok elnyomva maradnak, vagy nyíltan a felszínre törnek, de többnyire a privát szférában maradnak. A szülött többnyire félénk és visszafogott marad, de hajlamos a titkos románcokra. Extrém esetben titkos szexuális kilengések fordulnak elő, vagy homoszexuális tendenciák lépnek fel. Pozitív esetben ez az aspektus erős művészi képességeket eredményez, ahol a kiváló  esztétikai érzék nagyon erős szerephez jut. A Szaturnusznak mindenesetre erősen kell állnia, hogy ezek a képességek ne csak képességek maradjanak, hanem valósággá váljanak. A szülött néha nagyon érzékeny, érzelmei túl könnyen és sokszor valós ok nélkül megsérülnek. Lustaság és slampos szokások, ha a horoszkóp más részeinek köszönhetően ezeket nem győzi le. A szülött gyakran esik áldozatul olyan embereknek, akik a részvétére apellálva csak kihasználják. Nagyon érzékeny a kétséges tervekre, amelyek által gyorsan pénzhez lehet jutni. Anyagi ügyeiben és szerelmi kapcsolataiban körültekintéssel és egészséges ítélőerővel kell rendelkeznie. Néhány esetben túlságosan idealista, és olyan kapcsolatokra törekszik, amelyek nem lehetségesek. Óvakodnia kell a légváraktól, és vallási/szellemi dolgokban is szilárd alapokra kell helyezkednie, mert elmerülhet, eltévelyedhet a ködös felhőkben

Vénusz kvadrát Plútó

Vénusz kvadrát Sárkányfej Sárkányfarok

Az egyén érzelmi tulajdonságai, és a mód, ahogyan társadalmilag megnyilvánul, sok esetben nem felelnek meg egymásnak. Előfordulhat hogy a templomban flörtöl, a temetésen pedig vihog. Házassága és anyagi tranzakciói kelthetnek nyilvános haragot.

Vénusz kvadrát ascendens descendens

Vénusz kvadrát MC IC

 

MARS KVADRÁTOK

Mars Jupiter kvadrát

Mars-Szaturnusz kvadrát:

Ez a kvadrát kemény, józan létezésre utal. Vállalkozásainál állandóan frusztrált, ami haraghoz, ellenszenvhez, negatív beállítottsághoz vezet. Ezeket az embereket mogorva kellemetlenkedés jellemzi. Becsvágyó törekvései állandóan akadályozva lesznek, emiatt mind magánéletében, mind hivatásában nehézségek adódhatnak. Túlzott józansága é önfegyelme akadályozhatja a normális fejlődést. Sok eseten testi szenvedésben is megnyilvánulhat ez a kvadrát, erőszakos cselekedetekhez is vezethet, balesetekhez, csonttörésekhez. A karrier és a hivatás komoly korlátba ütközhet. Politikai vagy katonai karrier lehetséges.

A szülött cselekedeteiből hiányzik a kiegyenlített kormányzás és a világos irány. A Szaturnusz itt akadályozóként lép fel, nem pedig  mint irányadó, vezető. Sok esetben a szülött nem képes végig vinni amit eltervezett, sok esetben a továbblépés már a szándékok közül is hiányzik.

Kapcsolataiban keménység és más hasonló veszedelmes tendenciák léphetnek fel. Alkalmasint a halál sem kizárt.

Hidegség, érzéketlenség lehet a velejárója ennek az aspektusnak. Nem segítenek másokon, önzőek, hacsak a mások számára nyújtott segítség önmaguk számára is előnyös.

A Szaturnusz-Mars aspektusok az asztrológiai irodalomban ugyancsak sötét tónussal szerepelnek.

Ezek a sötét tónusok sokszor meghökkentenek: Az akarat érvényesítésének problémája, erős agresszió, félelem, akarat gyengeség, szexuális korlátozottság. Gyakran megkapja a szülött, hogy csinálhat, amit csak akar, úgyis falba fog ütközni.

Hogy ne legyenek félreértések, nem áll szándékomban ezt a nehéz konstellációt elbagatellizálni, vagy szépen beszélni róla. Minden bizonnyal vannak emberek, akik nagyon nehezen élik meg.

A Szaturnusz Mars aspektusok esetén at ösztön (Mars) összeköttetésbe kerül az ellenállással (Szaturnusz). Spontenaitás és rizikó vállalás (Mars) a felelősséggel ( Szaturnusz). Gyorsaság (Mars) a lassúsággal és kontrollal (Szaturnusz)

A Szaturnusz és a Mars, mindkettő kardinális jegy ura, természetükből adódóan ellentétesek, amelyek konfliktusokhoz, feszültségekhez vezethetnek. A Szaturnusz képes a Marsot visszatartani, vagy akár blokkolni is. A korlátozott ösztön abban mutatkozhat meg, hogy a szándékok, a tervek el lesznek halasztva, mert a szülött azt hiszi, hogy nem elég jó, vagy hogy a megfelelő időpont még nem jött el. Pedig a Mars profitálhat a Szaturnusz kínálta érzésből a helyes időzítésről, a tervezésről, és óvatosságból. Talán úgy éli meg a szülött a Mars/Szaturnuszt, mint egy egy olyan helyzetet, amelyben valaki megpróbál egy autót (Mars) behúzott kézifékkel (Szaturnusz) vezetni.

A Mars-Szaturnusz aspektusok megélhetők a a kollektív értékekkel és struktúrákkal szembeni frusztráció. (Szaturnusz a 10.ház ura) A szülöttnek nehézségei támadnak a külső világ tekintélyi rendszerével, mert van valami belül, ami meghatározza, mit tehet az ember, és mit nem. Minden alkalommal, amikor az egyén magát megkísérli bevetni, önmagának áll öntudatlanul az útjába. Mivel a Szaturnuszt könnyű kivetíteni, az egyén mindig úgy érzi, a külvilág akadályozza, vagy a külvilágban tapasztal ellenállást. Pedig az akadály belül van.

Ez az aspektus az egyik legnagyobb kihívással van összekötve:

A Mars szükséglet: önmagunk érvényre juttatása

A Szaturnusz szükséglet: a világ nyújtotta struktúrában kényelmesen elhelyezkedni.

E két szükséglet között egyensúlyra találni, egyensúlyt úgymond csinálni…

Fontos tudatosítani, hogy a frusztráció oka a bensőben van, bár látszólag kívűlről jön. Karakterisztikus probléma a Mars-Szaturnusz kapcsolatnál egy negatív hozzállás az akadályokkal kapcsolatban, vagy egy robbanásszerű, detonáló önbevetés, akár minden ésszerűség ellenére.

A Szaturnusz adhat a Marsnak egy egészséges dózis valóságérzetet, és megmutathatja, mit lehet tenni az adott társadalom keretei között, és mit nem. A Szaturnusz megmutathatja a Marsnak, hol van a terület, ahol energiáit célirányosan bevetheti, és hol munkálkodhat állhatatosan és viheti végig konzekvensen az akaratát. Sok esetben ez még ront a helyzeten, egyre erőszakosabb erőbevetés, és a világ ellenállása csak egyre nő. A hirtelen lelkesedő Marsnak a Szaturnusz kölcsönözhet kitartást, és végül el lehet jutni a felelősségteljes cselekvésig.

A belső akadályok legyőzése után nyitott a lehetőség az egyedülálló képesség előtt: Hihetetlen energiatartalékokat konkrét célok érdekében mozgósítani. Ekkor a világban is sikeressé válik.

Sok esetben ez a kvadrát gyorsaságot jelent, gyors döntés, gyors sofőr, és általában gyorsaságot, amennyiben nem a bénító hatása érvényesül.

Mars kvadrát Uránusz

Tapintatlanság és veszélyesen hirtelen cselekedetek. A szülött sokkal impulzívabb, mint ami még jót tesz neki. Azokban a jegyekben és házakban, ahol az Uránusz és a Mars áll és uralkodik, feszültség és izgalom. Hajlamos a nézeteltérésekre. Az elektromos berendézesekkel nagyon gondosan kell bánnia, mivel elég nagy a baleseti rizikó, és ezek a készülékek akár a halálát is okozhatják. Extrém esetekben mindenekelőtt férfi horoszkópokban a feszültség iránti vágy kőkemény autóvezetésben, veszélyes sportokban és élvezetekben jelenhet meg. Ez az aspektus nem a legelőnyösebb a repüléshez sem, ha lehet érdemes tartózkodni a légi utaktól, mert itt is leselkedik a veszély.

Ingerlékenység és impulzivitás, karakterisztikus hibák, amelyekkel számolni kell. Önfejűség és excentricitás. Amire szükség van: türelem és a kooperációra való hajlam. De sajnos sok esetben van helyette idegesség és izgágaság. Támadások, atrocitások, hirtelen erőszakos halál sem kizárt.  A szülött kész bevállalni nagy rizikókat, ha szokatlan dolgokat tapasztalhat meg az adott helyzetben, vagy izgalmat, feszültséget ígér a helyzet. Vállalkozásai sokszor instabilak, és hiányzik a kitartás, hogy sikeresek legyenek bennük. Felfogásuk többnyire idealista, meg akarják változtatni a világot, sok esetben drasztikusan, és ez sokszor nagyon türelmetlenné teszi őket.

Mars-Neptun kvadrát

A tudattalan mélyéből felszálló erős és sajátságos emocionális,érzelmi vágyakozások. Sajnos a múltból öröklött érzelmi minták a tudattalaból irányítják a szülött érzelmi indíttatású cselekedeteit, ennek eredete azonban az egyén előtt. Ezek a reakciók a legtöbbször nem felelek meg a jelennek, a múltat ismétlik.  Ennek az aspektusnak a hatásai attúl függenek hogy ezek az érzelmek elnyomásra kerülnek-e az életben, vagy felszínre kerülnek. Elnyomás esetén különféle neurotikus problémákkal számolhatunk, amelyek szexuális vagy pszichoszomatikus formát öltenek. A legextrémebb esetben hallucinatórikus jelenségek lépnek fel, alkoholzimus, drogok, vagy szexuális kilengések stb. Kevésbé extrém esetekben az egyén mindössze zűrzavaros konfúz módon cselekszik, és cselekedeteinek valódi motivációja titokban marad önmaga előtt. Nagyon rosszul aspektált horoszkóp esetén árulás, csalás, hazugság is előfordulhat.  Ez a kvadrát az Uránusz-Vénusz kvadráthoz hasonklóan szexuális másságot is okozhat. Az egyén tehetséges lehet a képzőművészetekben, a színészetben, a zenében, vagy bármilyen művészi területen amelyek a fantáziának tág teret engednek. Az egyén hajlamos az öncsalásra, mert ugyebár legmélyebb motivációi önmaga előtt is rejtve van. Ezek után nem meglepő, ha kapcsolattól kapcsolatig halad. Ha le akarja győzni ennek a kvadrátnak a negatív hatásait, akkor meg kell tanulnia kordában tartani fantáziáját. és szerteágazó, kontrollálatlan vágyakozásait, különben jelentős nehézségekkl találja magát szembe, főleg a kapcsolatok terén. Gyakori ez a kavdrát egyébként asztrológusok horoszkójpában is, mert itt a Neptunusz szubtilis tendenciái viszonylag kontrollálhatóak. Pszichológusoknál is előfordul, mert más emberek tudattalan problémáit meg tudják érteni, át tudják érezni. Az érzelmek uralása nagyon fontos ennél a kvadrátnál.

Mars Plútó kvadrát

Mars kvadrát Sárkányfej Sárkányfarok

Mars kvadrát ascendens descendens

Mars kvadrát MC-IC

Az egyén nem jön ki a szüleivel, a családjával, a közvetlen feletteseivel, munkaadójával. MInd az othoni, mind a szakmai élet veszekedésekkel tarkított lehet. Az otthoni problémák átvitele a munkába, vagy a hivatásbeli gondok hazavitele. Mindkét eset előfordulhat.Ez olykor nagyon megterhelő lehet. Ennek az embernek meg kell tanulnia uralkodnia magán, az érzelmein, és néha jól jöhet a hideg fej. Összeütközésbe kerülhet a törvényekkel is. Behívhatják katonai szolgálatra is, keveredhet fegyveres konfliktusokba.Néha erőszakos, törtető lehet. Pozitív aspektusában nagyon enerrgikusan törekszik a sikerre. Vigyázni kell a szakmai karrierben, meg kell találni az egyensúlyt a lendületes előretörés és a néha túlzott erőalkalmazás között.

 

JUPITER KVADRÁTOK

Jupiter-Szaturnusz kvadrát

Ez a kvadrát nehézségeket okoz az üzleti és a financiális területeken. Vagy a kedvező lehetőségek hiányoznak, vagy egyszerűen nem szerencsés az érintett. Elképzelései a tervezésnél és a kivitelezésnél hamisnak bizonyulhatnak, különösen anyagi területen. Olykor nem tudja megragadni a kínálkozó lehetőségeket. Az is előfordulhat, hogy olyan kötelezettségeket vesz magára, amelyekre nem készült fel eléggé. Így vagy úgy, de kedvezőtlen a dolgok kimenetele. Nehezére esik másokkal együtt dolgozni. Olykor a tapasztalat és a kellő fegyelem hiányzik, olykor a bátorság, lépni a kellő időben.Rosszul osztja be az idejét, nem a jó helyen, nem a jó időben…. Céljai, ha jók is, rosszul tálalja őket. Meg kell tanulnia hosszú távra tervezni, kitartóan tevékenykedni, de ugyanakkor rugalmasan. Meg kell találnia az egyensúlyt a túlzott becsvágy, és a habozás között. Gyakran találjuk alárendelt állásban, egyfajta rabszolgaként tengődni, ekkor megöli az unalom. Ilyenkor az az érzésük, hogy az élet egyhangú, melankolikusak lesznek, depressziósokká válnak. Sokszor  nyomás alatt állnak, túl nagy családi elvárások, szakmai kihívások, amelyek nem engedik kibontakozni, és korlátozzák cselekvési terét. Vallási kérdésekben is ortodox nézetek léphetnek fel. Túl materialista, agnosztikus lehet, és csak a saját érdekeivel foglalkozik.  Minden esetben mind nevelési, mind vallási kérdésekben nagyon merev lehet.

Jupiter kvadrát Neptunusz

Az érzelmek túltengése, és fegyelmezetlen vallási idealizmus, aminek a valósághoz semmi köze, és sajátságos eredményei vannak. Légvár építés, mialatt a fontos ügyekben káosz uralkodik. Különleges élmények iránti vágyak, utazás távoli országokba, és misztikus kultuszokban való részvétel. Mivel ez az aspektus erősen kihozza az emberből a vándorösztönt, a szülött aligha marad a lakhelyén, és alaposan becsavarogja a világot. Ha nem teheti ezt a valóságban, akkor megteszi képzeletben. Többnyire jóakaratú és együttérző, de néha hiányzik nála a megkülönböztetés képessége amikor a szimpátiája valamihez erősen vonzódik. Olykor csak egyszerűen érzelgős, ami megadályozhatja abban, hogy valóságos segítségnyújtó legyen. Többet ígér, mint amit teljesíteni képes.Néhány esetben egész egyszerűen nem őszinte. Olykor csak egy fecsegő hízelgő, aki csillogó színekben tündököl, akinek hatalmasa tervei vannak, de ami mögött kevés a valós tartalom. Többnyire nem rendelkezik a szükséges kitartással és tehetséggel, hogy ezeket a projekteket életben tartsa. Ha a horoszkóp egyéb részei nem mondanak ellen, akkor lustasága és kényelem szeretete sem elhanyagolható. Ha gazdag, akkor ez az aspektus egy hiú és be nem teljesült élet jelzője is lehet. Karakterisztikus az evés túlzott szeretete, elhízási tendenciák, túlvizesedett szövetek, ami úgymond megtölti, és kicsit nehézkessé teszi.

Jupiter-Plútó kvadrát

Dogmatizmus. Lázadás a fennálló a kortárs viszonyok ellen. Reformtörekvések nevelési kérdésekben elsősorban.

Az egyén a saját maga mércéje kíván lenni, és nem  társadalom elvárt mércékhez nem nagyon szeret alkalmazkodni. Mivel a társadalmi etikett nem bír számára túl nagy jelentőséggel, nem is nagyon fog hozzá alkalmazkodni, hacsak nem kényszerítik rá.

Egy bizonyos szellemi fennhéjázás nem kizárt. Akár van alapja, akár nincs, ez a tulajdonsága aligha járul hozzá a népszerűségéhez.

Az a törekvése hogy valami nagyot és fontosat vigyen véghez, elállhatja az útját, meggátolhatja szerencséjét.

Jupiter kvadrát Sárkányfej Sárkányfarok

Jupiter kvadrát ascendens descendens

Jupiter kvadrát MC Medium Coeli

Ez az aspektus nagyszabású ideák, ötletek szülője a lehetséges karrierről. Dicsekvő, kérkedő fellépést is eredményezhet az otthon falai között. Az ambíciók nagyobbak lehetnek, mint ami elérhető, általában többet szeretnénk az élettől, mint amit nyújthat. Ilyen aspektus esetén elérhető a siker, de szükséges az alázat, a gyakorlatiasság, és az egészséges emberi értelem. Nagy családra is utalhat, ami terhet jelent a szülöttnek.

 

SZATURNUSZ KVADRÁTOK:

Szaturnusz kvadrát Uránusz

Szaturnusz kvadrát Neptunusz

Ez a kvadrát sok esetben utal olyan félelmekre, neurózisra, fóbiákra, amelyek eredete a tudattalanban van. Ha a horoszkóp egyéb részei is mutatnak instabilitásra való hajlamot, akkor komoly szellemi betegséggel is számolhatunk.

Mivel igen komoly a hajlam a negatív lelki befolyások hatása alá kerülni, ezért ha lehet messze el kell kerülni mindenféle paranormális, szeánszos, stb..dolgokat, és óvakodni kell a drogoktól is. A megszállottság is benne lehet a pakliban.

A legtöbb esetben az a belső érzése az embernek, hogy ő nem elég jó, kisebbrendűségi komplexusai vannak. A szakmai pályafutása is meg tudja sínyleni a dolgot. A felelősségvállalás, és az ügyek egyszerű sima intézése helyett zűrzavar uralkodhat. Sokszor minden felelősség elől elmenekül. Bár valószínűleg keményen dolgozik, egyszerűen nem ügyes. Sokszor alattomos is, görbe utakon jár, hogy elérje céljait. Vonzza a titkos ellenségeket, és botrányokba bonyolódik.

A barátai részvétlenek és könyörtelenek képesek lenni hozzá, és viszont.

Hite is egészen sajátos lehet, dogmatikus, hajlíthatatlan és valamilyen módon zsarnoki. Gyakori a mártír-komplexus, és a szenvedéseik által szeretnének mások szimpátiáját megnyerni. Ez azonban hosszú távon még nagyobb ellenszenvet szül, és ilyenkor aztán a magány abszolút elviselhetetlenné válik, és az önsajnálat is az egekbe hág. Az ördögi kör teljes. Kész a neurózis és jön a pszichikus összeomlás. 

Szaturnusz-Plútó kvadrát

Aki ezzel az aspektussal születi, gyakran érezheti úgy, hogy a világ minden terhe az ő vállán nyugszik. Az állandóan változó, személytelen szociális körülmények csalódásokhoz vezethetnek, nagy és nehéz kötelezettségeket tehetnek a vállára. Valami titokzatos és nehéz lelki tényező akadályozza az egyént abban, hogy előrébb jusson az ügyeiben. Összeesküvések és intrikák, ahol a szülött elkövető vagy áldozat. Extrém esetben tudatos és önző okkult erők áldozatává válik, vagy ő maga szolgál ilyen erőket. A szülött extrém eszközökhöz nyúlhat, hogy szakmai célját elérje. Saját személye sorsa erősen összefügg a tömeg sorsával. Előfordul, hogy valaki az egyén környezetéből átveszi a diktátor szerepét, vagy maga az egyén fejleszt ki magában tirannikus vonásokat. Sokszor hajtja a mélyen gyökerező kívánság, hogy írányítsa mások életét, és hatalmi törekvései extrém formákat is ölthetnek.

Szaturnusz kvadrát Sárkányfej Sárkányfarok

Szaturnusz kvadrát ascendens

Ez a kvadrát sajnos képes blokkolni az egyénnek azt a képességét, hogy másokhoz melegséggel és barátsággal forduljon. Sajnos sok esetben savanyú káposztává válik, és ezt nagyon megszenvedik a társasági kapcsolatai. Sokszor hideg, részvétlen, és csak kevés igazi barátja van. Nehézségei lehetnek a házasságban is, vagy csak nagyon nehezen talál megfelelő partnert. 

Szaturnusz kvadrát MC-IC

Ez a kavdrát többnyire megakadályozza a szakmai sikert, az otthoni boldogságot, és az általános jó közérzetet. Gyakori a túl nagy felelősség, ami megakadályozza személyes boldogságot, és korlátozza az önkifejezést. Olykor a szülök tirannikusak, erőszakosak, vagy jelentenek túl nehéz terhet. A saját család is extrém teher lehet, túl keményen kell dolgozni az eltartásukért. A munkaadók és főbérlők is buták és zsarnokiak lehetnek.

 

URÁNUSZ KVADRÁTOK:

Uránusz kvadrát Neptunusz

Ez a kvadrát egy egész generációt jellemez, akik az 50-es években születtek. Sorsuk hogy megtapasztalják a szociális viszonyok nyugtalan átalakulását. Hajlamosak az emocionális, lelki zűrzavarokra. Ez a kvadrát az átlagembernél azonban nem nagyon lép napvilágra, hacsak nem kap erős aspektusokat máshonnan. Hogy ez a nyugtalanság mennyire jut szerephez, az sok mindentől függ. Az egyén hajlamos lehet az izgágaságra, az önfejűségre, az idegeskedésre. Makacs véleménye lehet dolgokról, amikből nem akar engedni. Nézeteitől nehéz eltántorítani. Sokszor  titkos dolgokban is részt vehet, belekeveredhet intrikákba. Idealisták, de sok esetben ezek az ideák nem tiszták, zavarosak, vagy kivitelezhetetlenek. Médiumi hajlamai és okkult élete könnyen probléma forrásává válhat. Ezen a területen ellentmondásos és diszharmonikus viszonyokkal találkozhat. 

Uránusz-Plútó kvadrát

Ez a kvadrát egy egész generációra jellemző, akik a drasztikus változások korában élnek. Az életükbe belszólhat egy háború, forradalmak, gazdasági összeomlások, természeti katasztrófák. Hogy ez a kvadrát mennyire érinti az egyént, az attól függ, hogy mennyire kerül bele az események fősodrába. Túlzott feszültségek, radikális politikai nézetek, forradalmi tendenciák karakterisztikusak ennél a kvadrátnál. Ez a kvadrát elsősorban a tömegek sorsára vonatkozik, amelyek azonban sosem hagyják érintetlenül az egyént (A világban jelenleg tapasztalható átrendeződés és káosz is nagyban betudható ennek a kvadrátnak, ami jelenleg is fennáll, ugyanis a külső bolygók, az Uránusz és a Plútó lassan mennek, és hosszú éveken át fennáll ez a kvadrát.)

Uránusz kvadrát Sárkányfej Sárkányfarok

Uránusz kvadrát Sárkányfej

Az egyéni törekvések és a társadalmi normák ellentétbe kerülhetnek. Elég peches ember lehet, ha nonkonformizmusával az összes konzervatívabb felfogású embert sikerül magára haragítania.

 

Uránusz kvadrát ascendens descendens

Uránusz kvadrát MC-IC

Ezzel a kvadráttal általában képtelen vagy a munka vagy az otthon által megkövetelt rendhez alkalmazkodni. Minden tekintély ellen lázadsz, mindegy hogy szülők, vagy a főnök, vagy hatóság, vagy a partenered. Gyakran változtatod a lakhelyed, és teszed ezt nem mindig helytálló vagy kényszerítő okokból. A családi kötelezettségek sem nagyon érdekelnek, és hajlamos vagy rá, hogy az otthonod excentrikus barátaid használják. A tipikus hippi életforma karakterisztikus lehet ezzel az aspektussal. Az Uránusz gátolja a sikerességet is, vagy épp ellenkezőleg: kikényszeríti. Az otthoni viszonyokat ilyen nyugtalan lélekkel nem legkönnyebb harmonikusan megélni.

NEPTUNUSZ KVADRÁTOK:

Neptunusz Plútó kvadrát

Neptunusz kvadrát ascendens descendens

Neptun kvadrát MC-IC

Ha a horoszkóp egyéb faktorai nem mondanak ellene, akkor az egyén életében a szakmai kötelességek teljesítésében és az otthoni viszonyokban káosz uralkodik. Nem megbízható. Az otthon rendetlen és koszos, és olykor drog és alkoholpartik helyszíne. Ha az egyén nem vigyáz, slampossága, lustasága nagy bajba keverheti munkaügyileg. Néha nem szándékosan, öntudatlanul hazug és csaló. Sokszor menekül álmodozásba a kötelességei elől.

 

PLÚTÓ KVADRÁTOK:

Plútó kvadrát Sárkányfej Sárkányfarok

Plútó kvadrát ascendens descendens

A személyes viselkedésben agresszívitás, a házassági kapcsolatokban és a környezettel, a nyilvánosággal kapcsolatosan antiszociális viselkedés. A válás szinte törvényszerű. Perek, jogi problémák. A lélek mélyén titkos kívánság a mások teljes átformálása, holott inkább saját magának kellene változnia. Ez a domináló magatartás kivívja mások ellenszenvét, diszharmonikus kapcsolatokhoz, ellenségeskedéskedésekhez vezet, és harcias állaptokhoz. Önmagához hasonló karakterekkel is összeakadhat, és akkor kész a haddelhadd.

Plútó kvadrát MC IC

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Asztali nézet